Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile, datë 24 Mars 2021

24.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 24 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORE

0909/14

TRASHEGIMTARET E VASIL DHIMA, ZAHARULLA DHIMA, THEODHORI DHIMA, THOMA DHIMA, ARISTIDH DHIMA, ALEKSANDER DHIMA –AGJENSIA TRAJTIMIT PRONAVE (ISH A.K.K.K.PRONAVE TIRANE), AGJENSIA SHTETERORE KADASTRES, DREJTORIA RJONALE VLORE (ISH ZVRPP VLORE), DHIMITER DHIMA, AGLLAI DHIMA, THEODHORI DHIMA, ROBERT KOCANI, LLAMBRO KOCANI

E.PUPE

Mospranim rekursi

2

KRUJE

01972/14

PETRIT KARAJ – OSHEE (ISH CEZ SHPERNDARJE SH.A.), PERMBARUESI PRIVAT GENTJAN STRATI

Mospranim rekursi

3

TIRANE

02060/14

NEXHIP SALILLARI -SHOQERIA E SIGURIMEVE "INSIG" SH.A

Mospranim rekursi

4

SHKODER

02399/14

NDUE LOKTHI – OSHEE SH.A. (ISH CEZ SHPERNDARJE), SHERBIMI PERMBARIMOR “HOTI BAILLIF SERVICE” DURRES

Mospranim rekursi

5

FIER

02562/14

SHQIPONJA BAKO – UJSJELLES KANALIZIME FIER

Mospranim rekursi

6

TIRANE

03156/14

DASHNOR HYSI -FLUTURA HOXHA

Mospranim rekursi

7

FIER

03204/14

FASLLI AGACI - UJSJELLES KANALIZIME SH.A, FIER

Mospranim rekursi

8

TIRANE

03241/14

ROVENA ALEKSI (GOGA) - SHOQERIA "INSIG"

Mospranim rekursi

9

TIRANE

03375/14

EDMOND OMERI - ZYLFIJE BUZALI, AGRON DEMOLLARI

Mospranim rekursi

10

TIRANE

03425/14

DONIKA BIBAJ - SHOQERIA "IKEDA" SH.A

Mospranim rekursi

11

KAVAJE

03780/14

SHOQERIA "DERVENI" SH.P.K TEPELENE - BASHKIA KAVAJE

Kalimin e ceshtjes ne Kolegjin Administrativ

12

KORÇE

03784/14

THOMAQ KOÇA, JONEL KOÇA – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE KORÇE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJATSHME KORÇE), XHORXHI KOÇA

Kalimin e ceshtjes ne Kolegjin Administrativ

13

TIRANE

03824/14

HAZBI KACANI - DREJTORIA RAJOANLE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranim rekursi

14

SARANDE

03906/14

HAXHI MUSAJ - THOMA NIKA

Mospranim rekursi

15

TIRANE

04434/14

XHEVIT VORPSI – AGJENSIA SHTETERORE KADASTRES DHE DREJTORIA RAJONALE TIRANE ( ZYRA QENDRORE E REGJ. PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE DHE ZYRA VENDORE E REGJ. PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Kalimin e ceshtjes ne Kolegjin Administrativ

16

KORÇE

04449/14

SOTIRAQ QAFZEZI – AGJENSIA SHTETERORE KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE KORCE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KORÇE), DHIMITRAQ QAFZEZI, PAVLINA QAFZEZI, ILO QAFZEZI, VASILIKA JOTI, (QAFZEZI), DONIKA QAFZEZI, PETRIKA QAFZEZI, VASKE QAFZEZI

Kalimin e ceshtjes ne Kolegjin Administrativ

17

LEZHE

04493/14

SHOQERIA "VIL OIL" SH.A - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE, DEGA E DOGANES LEZHE, AVOKATURA E SHTETIT

Kalimin e ceshtjes ne Kolegjin Administrativ

18

VLORE

0958/16

MARIKA KARABOLLI - LUAN MARA, AGJENSIA SHTETERORE KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE VLORE (ISH ALUIZNI VLORE)

Mospranim rekursi

19

KORÇE

0975/16

ASLLAN ÇABEJ, BASHKIM ÇABEJ, KUJTIM ÇABEJ –ENGJELL ÇABEJ, AGJENSIA TRAJTIMIT PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

20

GJIROKASTER

01005/16

LUAN VEIZI – SHEMSIE JAUPI, VIOLETA JAUPI (TOPULLI) ALFRED MERO, ROLANDA (MERO) ZAGANJORI, MARJANA (NETI) SHEQERI, RAJMONDA (NETI) CORJANI, VEHIP GJEGJANI, EDLIRA (GJEGJANI) TOPULLI, ZANA (GJEGJANI) KADIU, ERMIRA (GJEGJANI) KADIU, ERMIRA (GJEGJANI) ROQI, BLERTA MATJA, ARIAN LELO, AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE, AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES, DEGA RAJONALE GJIROKASTER (ISH ZVRPP GJIROKASTER)

Mospranim rekursi

21

GJIROKASTER

01008/16

VALENTINA CAMATI, YLLI SHEHU, LEANDRI NOTI – MYFIT LIBOHOVA, KEMAL LIBOHOVA, ENVER LIBOHOVA, AGJENSIA TRAJTIMIT PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

22

TIRANE

03302/16

IBRAHIM TAKU – AGJENSIA TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE), AV.SHTETIT

Mospranim rekursi

23

DIBER

03349/16

PAJTIM XHIDRA, XHEMILE XHIDRA -MENSUR XHIDRA

Mospranim rekursi

24

SHKODER

03386/16

SADETE REXHA – HYRIJE SPAHIJA, AGJENSIA TRAJTIMIT PRONAVE, FEJZIJE KULLOLLI (SPAHIJA), FETIJE NURJA (SPAHIJA), QAMIL SPAHIJA, SHEMSIE POÇI (SPAHIJA), SOKOL CELA, XHEMAL KRAJA, AISHE SHTALBI, DRITA SHTALBI, SABAH SHTALBI, SAIME SHTALBI, SEMIHA SHTALBI, XHYHERE SHTALBI

Mospranim rekursi

25

VLORE

03398/16

EKLARINA HOXHAJ - DANO BINAJ, ISLAM MICI

Mospranim rekursi

26

AP.TIRANE

0160/21

ELSA KASIMATI, SABINA KASIMATI – TRASHG. E AHMET GRORIT: JOLANDA GRORI, ARMAND GRORI, GRETA (GRORI) XHEMA ETJ, ATP

Lenien ne fuqi te vendimit nr.212, date 11.11.2020 te Gjykates se Apelit Tirane

27

AP.TIRANE

0297/21

BESNIK BODINAKU – AGJENSIA TRAJTIMIT PRONAVE, AV.SHTETIT

Prishjen e vendimit nr.245, date 23.12.2020 te Gjykates se Apelit Tirane dhe kthimin e ceshtjes ne po ate gjykate per vazhdimin e gjykimit

28

AP.DURRES

0227/21

SHOQERIA KURSIM KREDI “HAMALLAJ”, LEARTA MURATAJ – GJIN CANI, QEMAL LASHI, EDVINA GJONCI, ELSI GAXHENJI

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte