Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile, datë 24 Mars 2021

24.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 24 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANE

0508/15

SHOQERIA “DATA DIRECT THAMES VALLEY LIMITED” – SHOQERIA “ALBPRINT” SH.P.K.

E.PUPE

Mospranim rekursi

2.

TIRANE

0509/15

GJERGJI SPARI – A.T.P. (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE)

Mospranim rekursi

3.

TIRANE

0538/15

LINDITA HOXHA – FILIALI QENDRA TRANZITE POSTA SHQIPTARE SH.A.

Mospranim rekursi

4.

KORÇE

0544/15

DEGA E DOGANES KAPSHTICE – “RAIFFEISEN BANK” SH.A.

Mospranim rekursi

5.

TIRANE

0642/15

SONILA BARDHI – SHOQERIA TREGTARE “PROCREDIT BANK” SH.A.

Shtyhet per nje date tjetër

6.

TIRANE

0653/15

DHIMITER KOTE – SHOQERIA ENERGJITIKE “OSHEE” SH.A.

Mospranim rekursi

7.

TIRANE

0656/15

PELLUMB HAKA – OSHEE (ISH CEZ SHPERNDARJE SH.A.)

Mospranim rekursi

8.

DURRES

01791/15

HAXHI VLASHI – YLLI ZEQIRI

Mospranim rekursi

9.

TIRANE

02823/15

ARMANDO LUSHA – BASHKIA TIRANE

Mospranim rekursi

10.

TIRANE

03639/15

GENTIAN STAMBOLLXHIU - A.T.P. (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE), AV.SHTETIT

Shtyhet per nje date tjetër

11.

FIER

03570/15

SOTIR PLAKA – LIGOR PLAKA, LIRI GJEÇI (PLAKA), LEONORA SEMINI (PLAKA), ERINTA PLAKA, JULIAN PLAKA, ERALD PLAKA

Shtyhet per nje date tjetër

12.

TIRANE

03583/15

BEQIR SHAQIRI, RAMAZAN SHAQIRI – SHPRESA ABAZI, ARBJON ABAZI, NENSI ABAZI, DIANA HYKA, KUJTIM HYKA, ENI HYKA, SHOQERIA “EUROVONI” SH.P.K., SHOQERIA “MERKAJ” SH.P.K., ASHK (ISH ZYRA VENDORE REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE), BRUNILDA SHAQIRI, MIRJANA SHAQIRI

Mospranim rekursi

KOMPETENCA

DATË 24 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

KORCE

00249/21

MUHAMET XHAFA – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE KORCE

E.PUPE

Rregullimin e kompetences lendore te gjykatave ne mosmarreveshje, duke percaktuar si gjykate kompetente Gjykaten Administrative te Shkalles se Pare Korce.

Prishjen e vendimit nr.873 (299), date 01.10.2020 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Korce dhe dergimin e ceshtjes pranë kësaj Gjykate per vazhdimin e gjykimit

2

PERMET

00266/21

SHOQERIA “SKENDERI G” SH.P.K – SHOQERIA “ILDI” SH.A

Prishjen e vendimit nr.25 (194/21238-00127), date 26.01.2021 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Permet dhe dergimin e ceshjtes prane kesaj gjykate, per vazhdimin e gjykimit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte