Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile, datë 18 Nëntor 2020

19.11.2020

INFORMACION MBI ÇESHTJET CIVILE PER GJYKIM

DATE 18 NËNTOR 2020

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

02734/18

AJET PATOZI – KUJTIM TANA, DRITA TANA

10.00

E.PUPE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlore Nr 468 datë 24.05.2018 .

2.

FIER

00018/16

ARMANT RRUDHA – VJOLLCA MESONJESI

11.00

Gjykata në këto kushte vendosi;

Pezullimin e gjykimit të çështjes, deri në çeljen e dëshmisë së trashëgimisë ligjore për të ndjerën Vjollca Mësonjësi.

Shtyrjen e seancës gjyqësore për të njoftuar trashëgimtarët ligjorë.

3.

SARANDË

02267/13

SHOQËRIA “ALBA” SH.P.K – BASHKIA SARANDË, JORGO KREKU, NIKO KREKU, LLAMBI KREKU, THANAS KREKU, THEMISTOKLI KREKU, MINISTRIA E FINANCAVE (DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONAVE PUBLIKE) TIRANË, MINISTRIA E EKONOMISË TREGËTISË DHE ENERGJITIKËS TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTËR

12.00

Shtyhet seanca gjyqësorë më datë 09.12.2020, ora 10.00.

Me kërkesë të palëve .

4.

VLORË

02486/14

EDLIRA NUREDINAJ – KRISTO KAMBERAJ

13.00

Shtyhet seanca gjyqësore më datë 09.12.2020, ora 11.00.

Të njoftohet paditësja Edlira Nuredinaj dhe avokaten e saj.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte