Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile, datë 18 Mars 2021

18.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 18 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

TIRANË

00474/15

SHOQATA “TEQJA BABA SHEH DAUTI” – SHOQATA “TARIKATI ISLAMIK HAVETIAN”, SHOQATA “KOMUNITETI ALEVIAN ISLAMIK SHQIPETAR”, TYRBETARI AFRIM ABAZ SHEHAJ

E.PUPE

Mospranim rekursi

2.

SARANDË

00481/15

KASTRIOT HAJDINI – ILIR HAJDINI, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE SARANDE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE)

Mospranim rekursi

3.

LUSHNJË

00482/15

LILJANA VESHI – GEZIM KOCIU, FETIE KOCIU, AIDA KOCIU, DENIS KOCIU, ARBEN SHEMAJ, SHOQERIA “TOP- TRADING IN OIL & TRANSPORT” SH.A, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE LUSHNJE (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LUSHNJE), HURMA DEDEJ, MARJANA QOSJA, AISHE MURRIZI, ESMA KARCARI, ELTON KOCIU, ARTAN KOCIU, SHOQERIA “TIRANA BANK” SH.A

Mospranim rekursi

4.

TIRANË

00483/15

ERVIN SHERIFAJ – BANKA CREDIT AGRIKOL SH.A, ENEIDA HAXHIALIU

Shtyhet per nje date tjetër per arsye se eshte bere kalimi procedurial

5.

SHKODËR

00491/15

VIKTOR LUANI, LILJANA LUANI – FILE BABA, EJLL BABA, A.T.P. (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), A.SH.K DREJTORIA RAJONALE SHKODER (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALESI E MADHE), AVOKATURA E PERGJITHESHME E SHTETIT

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

6.

SHKODËR

00492/15

LINDITA ÇULAJ - RASIM HASANAJ, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE SHKODER (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME MALESI E MADHE),

Mospranim rekursi

7.

TIRANË

00561/15

“QENDRA SPORTIVE” SH.A – LULJETA SELENICA

Mospranim rekursi

8.

TIRANË

00563/15

JORGJI BINJAKU – ALBTELECOM SH.A

Mospranim rekursi

9.

TIRANË

00564/15

PETRIT ISAJ - A.T.P. (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi

10.

SHKODËR

03330/15

REGJINA NUSHI – ANGJELIN STAKA

Mospranim rekursi

11.

LEZHE

01594/19

HAMIDE REÇI, FATMIRA CELAMI (REÇI), MIMOZA REÇI, EDUART REÇI - ALTIN REÇI, GENTI REÇI, MYRVETE REÇI, VALBONA REÇI –

Mospranim rekursi

12.

POGRADEC

02429/19

SHOQERIA PERMBARIMORE “616/A” SH.P.K – VASILLAQ KAÇKA, KRISTAQ KAÇKA, PIRRO KAÇKA, SHOQERIA KONSTRUKSION 93 SH.P.K, LEONORA (KAÇKA) STEFANI, VANGJEL KAÇKA, MINELLA KAÇKA, ILIRJAN KAÇKA, FLORESHA (KËRXHALLI) NDINI, IRINI (KËRXHALLI) QAFKO, ZHANETA (KËRXHALLI) MURATI, ROZA KËRXHALLI, NARDI KËRXHALLI, GENTI KËRXHALLI

Mospranim rekursi

13.

ELBASAN

00216/21

ANTONETA BITA – BASHKIA PRRENJAS

Prishjen e vendimit nr.998 (5274), date 06.11.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan dhe dërgimin e çështjes per vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate.

14.

GJIROKASTER

00121/21

KUJTIM ÇOBANI – BASHKIM ÇOBANI, VASIL ÇOBANI

Prishjen e vendimit nr.159, date 29.06.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Gjirokaster dhe dërgimin e çështjes per vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte