Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile, datë 17 Dhjetor 2020

18.12.2020

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 17 DHJETOR 2020

Nr.

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

KORÇË

01086/15

PANDI STEFA, ALFRED TOMA - VANGJUSH KOSTI

E.PUPE

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte