Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile, datë 09 Dhjetor 2020

09.12.2020

INFORMACION MBI ÇESHTJET CIVILE PER GJYKIM

DATE 9 DHJETOR 2020

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

U VENDOS

1.

SARANDË

02267/13

SHOQËRIA “ALBA” SH.P.K – BASHKIA SARANDË, JORGO KREKU, NIKO KREKU, LLAMBI KREKU, THANAS KREKU, THEMISTOKLI KREKU, MINISTRIA E FINANCAVE (DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONAVE PUBLIKE) TIRANË, MINISTRIA E EKONOMISË TREGËTISË DHE ENERGJITIKËS TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTËR

10.00

Prishjen e vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Sarande dhe te vendimit te Gjykates se Apelit Gjirokaster dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes.

2.

VLORË

02361/15

EDLIRA NUREDINAJ – KRISTO KAMBERAJ

11.00

Shtyhet seanca gjyqesore me date 06.01.2021, ora 10.00.

SHPALLUR ME DATE 18.11.2020

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte