Informacion mbi përfundimin e çështjeve civile, datë 02 Prill 2021

02.04.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 2 PRILL 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

BERAT

03448/14

FAIRE HOXHA - DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONES PUBLIKE TIRANE, MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE

E.PUPE

Mospranim rekursi

2.

DURRËS

00709/15

ARDIAN DERVISHI - ALEKS URUCI

Mospranim rekursi

3.

VLORË

02580/15

SHOQERIA ''HEAVY INDUSTRIES'' SH.P.K - LEONIDHA DANAJ, ZIADET DANAJ

Mospranim rekursi

4.

GJYKATA

KUSHTETUESE

01729/15

LLUKAN SIMO - ROBERT GRANT, A.T.P. (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), BASHKIA TIRANE, KESHILLI I RREGULLIMIT TE TERRITORIT PRANE BASHKISE TIRANE, A.SH.K DREJTORIA RAJONALE TIRANË (ISH ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE)

Shtyhet per nje date tjetër, per te bere kalimin procedural

5.

TIRANË

00136/16

ZELIHA BIDO, ADRIATIK DUKA, ANILA BRAHIMAJ, HATIXHE BRAHIMAJ, ILIRIANA BRAHIMAJ (NELAJ), SADRIE PECMARKAJ, SHPRESA DUKA, SKENDER DUKA, TEFTA ZAKJA - SAZAN BRAHIMAJ

Shtyhet per nje date tjeter

6.

TIRANË

02993/16

KLITON RUSI - SHOQERIA "T.E.A" SH.P.K

Shtyhet per nje date tjeter

7.

TIRANË

03083/16

ADEM BERLIKU - A.T.P. (ISH AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), LIRIJE KAPERI (ALLA), SHABAN ALLA, XHEJE SINA (ALLA), AVOKATURA E SHTETIT

Mospranim rekursi

8.

TIRANË

03151/16

HASIJE MUSTAFA - BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMEVE, MISLIM JELLA

Shtyhet per nje date tjeter

9.

TIRANË

03170/16

KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE - ROLAND MEKOLLARI, BUJAR NURKA, LULJETA NURKA, SHOQERIA "BANKA CREDINS" SH.A, SHOQERIA "DOLA" SH.P.K

Shtyhet per nje date tjeter

10.

VLORË

03223/16

SHOQERIA "AL-SAD 007" SH.P.K -SHOQERIA "PVC CENTER" SH.P.K, ARBEN CANOLE, NILS LANGU

Mospranim rekursi

11.

TIRANË

03234/16

FATMIR LAMAJ - SHOQERIA "SINANI" SH.P.K, FJODOR XHAFERI, SHOQERIA "BJORN" SH.P.K

Shtyhet per nje date tjeter

12.

ELBASAN

01696/17

DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT ELBASAN - KUJTIM CANKJA, ABDYL TARELLI, AGIM GJIKPALI, ALBIN CALA, ARBEN TAFAJ, EMIN BELSHAKU, ENVER CARCIU, GEZIM MECE, HAZIS MOLI, KADRI CIKJA, KUDRET CERMA, MUHARREM FETAHU, SHERIF RUCI

Mospranim rekursi

13.

DIBËR

01919/17

FADIL VRANICI - SHOQERIA "KORPORATA ELEKTRO ENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH)" SH.A

Mospranim rekursi

14.

VLORË

03451/17

ROBERT NDREU - SHOQERIA "PORTI DETAR" VLORE SH.A

Mospranim rekursi

15.

POGRADEC

03941/17

FETI BANUSHI - SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.

Mospranim rekursi

16.

TIRANË

04010/17

ENVER OSMANI

Mospranim rekursi

17.

TIRANË

00693/18

SHOQERIA "ALBTELEKOM" SH.A - QEMAL HOXHA

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte