REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 27.03.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NË SEANCE GJYQESORE ME PRANINË E PALËVE

DATË 27 MARS 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00990/15

SHOQËRIA "THANA PESHKIM" SH.P.K - SHOQËRIA "THANA AKUAKULTURE" SH.P.K,

MINISTRIA E ZHVILLIMIT BUJQËSOR E RURAL E ADMINISTRIMIT TË UJRAVE

XH.ZAGANJORI

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

2

TIRANË

01312/15

JULIANA KALE - INSTITUTI I NDËRTIMIT TIRANË

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

3

TIRANË

00413/16

AIDA GUGA - MINISTRIA E MBROJTJES

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

4

BERAT

03297/13

LUAN BRAHO, PËRPARIM COBO-ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT, QARKU BERAT, DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONAVE PUBLIKE NE MINISTRINE E FINANCAVE

A.THANZA

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte