Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative të datës 21 qershor 2017

22.06.2017

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 21 QERSHOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

04598/14

DIANA VESHAJ, BUJAR SHEHU, ERMIR SHEHU , JONIDA AGA - BASHKIA TIRANE, INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK PRANE BASHKISE TIRANE, KRRT BASHKIA TIRANE, SHOQERIA "DEA STUDIO" SH.P.K, HAXHI DONA, IBRAHIM DONA, QERIME DONA

A.ÇELIKU

Shtyhet për në datën 29.06.2017 për tu gjykuar me 5 gjyqtar.

2

SHKODER

04053/14

ALTIN RRUKAJ - QENDRA SHENDETSORE GRUEMIRE - MALESI E MADHE, DREJTORI I D.SH.P MALESI E MADHE VLADIMIR STERKAJ

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

3

KORÇE

04057/14

BASHKIM MUÇO - DREJTORIA RAJONALE E KULTURES KOMBETARE KORÇE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

4

PUKE

04099/14

NDUE KOLA - KOMUNA QERRET PUKE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Komuna Qerret, Puke, kundër vendimit nr. 2198, datë 03.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

TIRANE

04727/14

FERIT HETI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane, kundër vendimit nr. 2743, datë 02.07.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

00588/17

SHOQERIA “ ALBATROS AIRWAYS” SH.P.K - DREJTORIA E PERGJITHSHME E AVIACIONIT CIVIL, AVOKATURA E SHTETIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte