REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 13.07.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 12 KORRIK 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00309/15

BUJAR HANKOLLARI -. DREJETORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 3617, datë 01.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

VLORE

01157/15

KUJTIM PELIVANI - DREJTORIA RAJONALE E ALUZINIT BERAT, DREJTORIA PERGJITHSHME E ALUZINIT TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e ALUIZNI-t Tiranë, kundër vendimit nr. 198, datë 09.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

TIRANE

01014/15

NERITAN ISLAMUKAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria E Pergjithshme E Policise Se Shtetit

4

TIRANE

01231/18

ANILA TRIFONI - AUTORITETI SHENDETSOR RAJONAL

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë, kundër vendimit nr. 211, datë 11.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

5

TIRANE

01484/15

MIRJANA AHMATAJ -. QENDRA KOMBETARE E KONTROLLIT TE BARNAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, kundër vendimit nr. 4598, datë 23.12.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

02005/15

LULIANA IKONOMI - SHTEPIA QENDRORE E USHTRISE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 1593 (209), datë 02.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

7

VLORE

02012/15

RESHNIKO FECI - MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr. 927, datë 29.04.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 194, datë 27.02.2014, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

8

TIRANE

02539/15

GJOVALIN MARTICANAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 2551, datë 26.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues.

9

GJIROKASTER

02308/15

SHKELQIM MANE - MINISTRIA E MEJDISIT dhe , DRJTORIA E SHERBIMIT PYJOR GJIROKASTER, SEKSIONI PERMET

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 241, datë 12.02.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

02171/15

ARBEN MUKA -AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, kundër vendimit nr. 1035, datë 18.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

TROPOJE

02519/15

PERPARIM ARIFAJ -. DREJTORIA E POLICISE, QARKU KUKES

‘’

Heq dore nga shqyrtimi i cehstjes per arsye se relatori ka pengese ligjore

12

TIRANE

01567/16

ARBEN ZACE - MINISTRIA E FINANCAVE E REPUBLIKES SE SHQIPERISE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur kundër Vendimin Nr. 628, datë 24.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

02349/15

NETI ÇELA, HAMDI ÇELA HYSEN ÇELA, QAMIL ÇELA, MALIQ ÇELA, HAKI ÇELA - ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE – ZVRPP KRUJE, RAMAZAN ÇELA, AGRON ÇELA, BILAL ÇELA, SABAH STAFUKA, ALBERT BARDHI, SHOQERIA TREGTARE “K.I.Doku” shpk

‘’

Mospranimin e rekursit të palëve paditëse kundër Vendimit Nr. 28, datë 27.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

KURBIN

02554/15

GJON DOÇI - BASHKIA LAÇ, E.K BANESAVE DEGA LEZHE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse z. Gjon Doçi kundër Vendimit Nr. 2380, datë 11.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

TIRANE

01661/15

AEGEK COSTRUCTION SA - NJESIA E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE , DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse AEGEK Construction SA kundër Vendimit Nr. 47, datë 30.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

16

TIRANE

02557/15

TEFTA KAPLLANI, SHABAN KAPLLANI

-. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE , ZVRPP TIRANE dhe DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK

‘’

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim në këtë gjykatë me tjetër trup gjykues

17

TIRANE

02470/15

SHOQERIA "MEDIA VIZION" SH.A - AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

‘’

Pushimin e gjykimit

18

TIRANE

02394/15

SHOQERIA "IVA ELEKTRONIK" SH.P.K. - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Iva Elektronik sh.p.k., Nr. 1617, datë 02.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte