REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 01.02.2018

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 30 JANAR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

02421/15

QAZIM SHABANI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të paditësit, Qazim Shabani kundër vendimit nr. 2038, datë 30.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

2

DURRES

02317/15

EVANTHI PANDO - AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES,

PROKURORIA E RRETHIT GJYQESORE DURRES

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

3

SHKODER

02294/15

MAJLINDA PEPA - MINISTRIA E DREJTESISE, GJYKATA E SHKALLES SE PARE LEZHE

‘’

Mospranimin e rekursit të paditëses, Majlinda Pepa, kundër vendimit nr. 1760, datë 08.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

SHKODER

02321/15

VJOLLCA OMURI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Kukës, kundër vendimit nr. 948, datë 07.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

TIRANE

02395/15

HYSEN VAROSHI - DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK KRUJE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Shëndetit Publik Krujë, kundër vendimit nr. 1733, datë 08.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

02449/15

AIDA NEBIU - AGJENSIA E ALUIZNI, DEGA VLORE , DREJTORIA E PERGJITHSHME E ALUIZNI TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Ndërtimore Informale, kundër vendimit nr. 1071, datë 20.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

02342/15

VILSON MUCO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 1222, datë 29.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

DURRES

02505/15

ERNETA KULLA - AUTORITETI PORTUAL DURRES

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Autoriteti Portual Durrës, kundër vendimit nr. 2103, datë 07.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANE

02480/15

AJET IBRO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 1810, datë 08.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

10

TIRANE

02545/15

DEFRIM VOGLI - DREJTORIA E BUJQESISE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Bujqësisë Tiranë, kundër vendimit nr. 1185, datë 28.05.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

TIRANE

01786/17

KOZETA MAKAJ - BASHKIA TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

12

DURRES

01158/16

SHOQERIA "AS ENERGY" SH.P.K - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRES, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANE

(HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, AS Energy sh.p.k., kundër Vendimit Vendimin Nr. 876, datë 25.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

DURRES

00407/17

SHOQERIA "MEHMETI" SH.P.K - DEGA DOGANES, DURRES

(HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Mehmeti sh.p.k., kundër Vendimit Vendimin Nr. 3286, datë 17.10.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

01725/16

SHOQERIA "EUROGAME-2012" SH.P.K (ISH "ALFA-GAME" SH.P.K) - DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

(HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Euro Games - 2012 sh.p.k., kundër Vendimit Nr. 1983, datë 30.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

15

TIRANE

02495/15

ILIR AHMETI - BASHKIA TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Tiranë, kundër Vendimit nr. 1855, datë 10.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

FIER

02493/15

ANDREA PJETRI - KOMUNA LEVAN

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Andrea Pjetri, kundër Vendimit nr. 2172, datë 15.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

SHKODER

02370/15

ILMI DURAKU - DEGA E DOGANES MORINE, KUKES, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër Vendimit Nr. 871 (58), datë 23.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

TIRANE

02306/15

MARISA VERDHO - BASHKIA TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

19

TIRANE

02408/15

ENTON BABAMETO - SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Shërbimi Social Shtetëror, kundër Vendimit Nr. 1812, datë 09.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

GJIROKASTER

02498/15

ALJONA SULO - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, SARANDE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Aljona Sulo, kundër Vendimit Nr. 1947, datë 23.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

GJIROKASTER

02307/15

ENEDA CECI - INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE ,SARANDE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, kundër Vendimit Nr. 1570, datë 01.07.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit

22

TIRANE

02546/15

MEHMET SUFA - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT DIBER, DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër Vendimit Nr. 2027, datë 30.09.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

23

GJYK KUSHTETUESE

02538/17

SULEJMAN HABIBI,- BASHKIA TIRANE , PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT , AVOKATURA E SHTETIT

Pushimin e gjykimit në Gjykatën e Lartë.

24

TIRANE

00990/15

SHOQERIA "THANA PESHKIM" SH.P.K - SHOQERIA "THANA AKUAKULTURE" SH.P.K,

MINISTRIA E ZHVILLIMIT BUJQESOR E RURAL E ADMINISTRIMIT TE UJRAVE

XH ZAGANJORI

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte