PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATV

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 27 NENTOR 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00916/16

MYSLYM CUNI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE dhe INSTITUTI I VECANTE SHENDETESOR I TE BURGOSURVE TIRANE

Xh ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, kundër vendimit nr. 20 (11), datë 20.01.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

GJIROKASTER

00897/16

ERMAL DHOSKA Kundër. DEGA E DOGANES KAKAVIJE, GJIROKASTER dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve

3

KORÇE

00896/16

RAJMONDA FIFO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Rajmonda Fifo, kundër vendimit nr. 342 (86-2015-94), datë 25.02.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

SHKODER

00864/16

KRENAR KASI Kundër. DREJTORIA E POLICISE VENDORE SHKODER dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palëve të paditura, Drejtoria e Policisë së Shtetit dhe Drejtoria e Policisë Vendore Shkodër, kundër vendimit nr. 7, datë 15.01.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

KORÇE

00841/16

ELDA JOVAN Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHENDETESISE KORCE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Korçë, kundër vendimit nr. 161, datë 04.02.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

KORÇE

00840/16

LANDI HIBO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve

7

VLORE

00850/16

TATJANA LICOLLARI Kundër. KESHILLI I QARKUT BERAT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Këshilli i Qarkut Berat, kundër vendimit nr. 536, datë 16.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

BERAT

00852/16

ELVIRA DOSTI Kundër. DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE QARKU BERAT dhe ZYRA ARSIMORE SKRAPAR

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Arsimore Skrapar, kundër vendimit nr. 434, datë 04.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANE

00931/16

LUAN XHANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 604, datë 23.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANE

00935/16

HAQIF KLOSI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 609, datë 24.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

TIRANE

00908/16

ARJAN REXHEPI Kundër. AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të Pronave, kundër vendimit nr. 539, datë 16.03.2016, të Gjykatës Administrative

12

TIRANE

00929/16

ELEONORA KURTI Kundër. ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Eleonora Kurit, dhe rekursit të palës së paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër vendimit nr. 593, datë 23.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

00927/16

EDLIRA PARRUCA Kundër. AGJENSIA KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Trajtimit të Pronave, kundër vendimit nr. 757, datë 07.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

GJIROKASTER

00894/16

BUJAR TABULLA Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, kundër vendimit nr. 832, datë 21.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte