PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATV

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

00649/16

MYFIT RAMADANI -. DEGA E DOGANES DURRES dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

XH ZAGANJORI

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

2

TIRANE

00710/16

NIKOLL LLESHI -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

3

TIRANE

00717/16

ILIR HAKLAJ -. MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Punëve të Brendshme, kundër vendimit nr. 238, datë 11.02.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANE

00729/16

PERLAT CANAJ -. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT BERAT dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

5

VLORE

00724/16

REMZI LILE -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT

Prishjen e vendimit nr. 472, datë 08.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

6

TIRANE

00830/16

QEMAL HADERAJ -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Qemal Hadëraj, kundër vendimit nr. 207, datë 08.02.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANE

00827/16

HALIL VATA -. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe DRSSH TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 182, datë 04.02.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANE

00819/16

BESIM DOMI -. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR DIBER dhe MINISTRIA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Ministria Mjedisit, kundër vendimit nr. 240, datë 11.02.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

VLORE

00803/16

LUAN ABAZI -. DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL BERAT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat, kundër vendimit nr. 666, datë 25.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

VLORE

00798/16

EDISON NUHAJ -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE dhe DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT FIER

Prishjen e vendimit nr. 88, datë 27.01.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

11

DURRES

00756/16

MEHMET CALA -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 444, datë 04.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

VLORE

00735/16

NOVRUZ PASHAJ -. AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE, DEGA VLORE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, Dega Vlorë, kundër vendimit nr. 448, datë 04.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

SHKODER

00749/16

ARANIT IMERAJ -. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK TROPOJE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Shëndetit Publik Tropojë, kundër vendimit nr. 611, datë 24.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

GJIROKASTER

00723/16

ROLAND PACANI -. DREJTORIA E RAJONIT JUGOR, GJIROKASTER dhe AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Autoriteti Rrugor Shqiptar, kundër vendimit nr. 1910, datë 21.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte