REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 26.10.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 24 TETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

01633/15

SHOQËRIA TREGTARE “ BUKA” SH.A - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE DURRËS, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria Tregtare “Buka” sh.a, ndaj Vendimit Nr.816, datë 20.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

2

DURRËS

01859/15

SHOQERIA “A.M.L” SH.A - DREJTORIA E PËRGJITHSHME E DOGANAVE

DDEGA DOGANËS DURRËS, SHOQËRIA “PELIKANI” DURRËS, AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse shoqëria “A.M.L” sh.p.k, ndaj Vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

VLORË

01816/16

SHOQERIA “ TRANS BETON” SH.P.K - DEGA E DOGANAVE VLORE- AVOKATURA E SHTETIT VLORE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse shoqëria “TRANS BETON” sh.p.k, ndaj Vendimit Nr.1680, datë 15.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

TIRANË

04026/14

DRITAN SEFULLAJ - DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Dritan Sefullaj, ndaj vendimit Nr.2636, datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

TIRANË

04358/14

MIGENA KAZDEDA - AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë, ndaj vendimit Nr. 3144, datë 17.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

KORÇË

04232/14

NIKO RUSI - DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR KORÇË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Niko Rusi, ndaj vendimit Nr. 889, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

KORÇË

04081/14

SPARTAK BUNDO - DREJTORIA RAJONALE E KULTURES KOMBETARE KORÇE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

8

TIRANË

00970/14

PREFEKTI I QARKUT TIRANË - BAFTJARE MEHMETI (ARKELAOS ) - ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Baftjare Mehmeti (Arkelaos), ndaj vendimit Nr.1050, datë 30.04.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9

TIRANË

04009/14

KLAJDI MRRUKU - BASHKIA TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë, ndaj vendimit Nr. 2938, datë 10.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10

TIRANË

03950/14

HASAN TARKA - INSPEKTORIATI QENDROR TEKNIK TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Qëndror Teknik, ndaj vendimit Nr. 2167, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

11

LUSHNJE

04020/14

MAKSIM KOLA - BASHKIA LUSHNJE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Lushnje, ndaj vendimit Nr.2522, datë 25.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

12

LEZHË

04085/14

PREND DEDA - KOMUNA KOLSH

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Komuna Kolsh, Qarku Lezhë, ndaj vendimit Nr.1449, datë 06.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

13

TIRANË

04093/14

ARDIAN KOLO - INSTITUTI I SIGURIMEVE USHQIMORE DHE VETERINARE TIRANË

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, ndaj vendimit Nr. 2207, datë 03.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

14

PUKE

00516/14

OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT (O.S.T) - KOMUNA FIERZE

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sha), ndaj vendimit Nr.45, datë 17.10.2013 të Gjykatës së Apelit Shkodër.

15

VLORE

00585/14

PREFEKTI I QARKUT VLORE - DHOKSIA DUKA, BASHKIA HIMARE - JANI DUKA

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

16

MAT

00830/14

LEFE KOÇI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER, AGJENSIA E SIGURIMEVE SHOQERORE MAT

Kalon për shqyrtim në Kolegjin Civil.

17

KAVAJE

03482/14

KUDRETE KOÇIAJ - BASHKIA KAVAJE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Kavajë, ndaj vendimit Nr.2760, datë 03.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

18

TIRANE

03593/14

HYSEN VRAPI - MINISTRIA E MBROJTJES, QENDRA KULTURORE E MEDIAS DHE E BOTIMEVE TE MBROJTJES TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

19

SHKODER

03381/14

LUÇIJE PAJA - DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE SHKODER

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Rajonale e Bujqësisë dhe Ushqimit, Shkodër, ndaj vendimit Nr. 718, datë 17.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

20

KAVAJE

03228/14

BLERINA TAFXHAFA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

21

BERAT

03603/14

FLAMUR MUSTAFAJ - MINISTRIA E DREJTESISE, ZYRA QENDRORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SKRAPAR

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga Avokatura e Shtetit, ndaj vendimit Nr.690, datë 13.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

22

TIRANE

01609/14

SHOQERIA “ IL&BE” SH.P.K TIRANE - QENDRA KOMBETARE E REGJISTRIMIT

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

23

TIRANE

03119/14

ILIR KARAFILI - SHERBIMI INFORMATIV I SHTETIT

10.45

Të shqyrtoj çështjen gjyqësore në seancë gjyqësore me praninë e palëve ndërgjyqëse.

Seanca gjyqësore do të caktohet në një datë tjetër me shpallje.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte