REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 21.12.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 19 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

04528/14

VLADIMIR RADA - BASHKIA TIRANE

A.DVORANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Tiranë, ndaj vendimit Nr.2637, datë 01.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

2

TIRANË

04747/14

BLEDAR ILIA - KESHILLI I LARTE I DREJTERISE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Bledar Ilia, ndaj vendimit Nr.2432, datë 23.06.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

3

DURRËS

03658/14

JULIAN MARKU - DREJTORIA E PERGJITHSHME E AUTORITETIT TE USHQIMIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Autoritetit të Ushqimit Tiranë, ndaj vendimit Nr. 1265, datë 08.04.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

BERAT

03725/14

YLLI KAJO - DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE BERAT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria Arsimore Rajonale Berat, ndaj vendimit Nr.850, datë 19.03.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

5

ELBASAN

03310/14

JEMINE VELIU - DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE ELBASAN

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Jemine Veliu, ndaj vendimit Nr.1766, datë 13.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

DURRËS

01962/16

LULEZIM KARAJ - DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT ELBASAN

( HEQJE DORË NGA REKURSI )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Lulzim Karaj, ndaj Vendimit Nr.2716, datë 21.09.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

TIRANË

00430/17

SHOQERIA TREGTARE ARFA SH.P.K - DEGA E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

( HEQJE DORË NGA REKURSI )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Shoqëria “ARFA” sh.p.k, ndaj vendimit Nr.3884, datë 16.11.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

TIRANË

00504/17

AGIM AGOLLI - INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK KOMBETARE TIRANE

( REKURS I VONUAR )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, ndaj vendimit Nr.439, datë 01.03.20123 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

9

KORÇË

02744/17

KRISTAQ DHORI - DEGA E DOGANES KORÇË

( HEQJE DORË NGA REKURSI )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Kristaq Dhori, ndaj Vendimit Nr.1397, datë 05.04.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

VLORË

02933/17

SUBJEKTI YLLI ZAVALANI (HIDROINVEST) SHPK - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE FIER, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE - ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE

( HEQJE DORË NGA REKURSI )

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Subjekti Ylli Zavalani (Hidroinvest) shpk, ndaj Vendimit Nr.2335 (2414), datë 25.05.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

TË GJYKUARA ME TRUP GJYKUES TË PËRBËRË NGA 5 GJYQTAR

DATË 19 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

11

TIRANË

02771/17

SHOQËRIA “ AGRI CONSTRUCTION” SH.P.K - QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “ NENE TERZA” TIRANE

( REKURS PËR HERË TË DYTË I PALËS TJETËR)

A.DVORANI

Pushimin e gjykimit të çështjes në Gjykatën e Lartë.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte