REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 14.11.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

JURIDIKSION - KOMPETENCA

DATË 14 NËNTOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

APEL TIRANE

03155/17

NIMETE ÇEKA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT

A.DVORANI

Prishjen e vendimit nr. 613, datë 08.06.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit .

2

APEL TIRANE

03160/17

AFRIME GOLEMI - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE KREDIVE TIRANE

Prishjen e vendimit nr. 570, datë 01.06.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente.

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte