PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 11 KORRIK 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANË

00263/16

KOL GJOKA – DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

XH. ZAGANJORI

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

2

DURRËS

00105/16

FRIDA GJUZI – DREJTORIA SPITALORE KAVAJE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Spitalore Kavajë, kundër Vendimit nr. 2420, datë 16.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

GJIROKASTËR

00113/16

LEONARD LIPE – DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR GJIROKASTER, MINISTRIA E MJEDISIT, DREJTORIA E BURIMEVE NJEREZORE DHE SHERBIMEVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, kundër Vendimit nr. 2505, datë 26.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

4

DURRËS

00137/16

ROLAND RUGJI – MINISTRIA E MBROJTJES, KOMANDA E FORCES DETARE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Roland Rugji, kundër Vendimit nr. 2579 (86-2015-463), datë 03.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

VLORË

00162/16

BLERINA BELERAJ ( BRAHIMI) – INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Vlorë, kundër Vendimit nr. 2464, datë 19.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

VLORË

00179/16

ISMET DUSHA – DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Prishjen e Vendimit nr. 2309, datë 29.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në po atë gjykatë, me tjetër trup gjykues.

7

VLORË

00211/16

SHKELQIM JAUPAJ – MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, ndaj Vendimit Nr. 2461, datë 19.11.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

VLORË

00203/16

DILORE ARSHIAJ – DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE VLORE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Dilore Arshiaj, ndaj Vendimit nr. 2713, datë 16.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

TIRANË

00240/16

BAFTJAR DEDJA - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, ndaj Vendimit nr. 2587, datë 03.12.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

10

TIRANË

00242/16

GEZIM MUSABELLI – MINISTRIA E MJEDISIT, DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit dhe Departamentit të Administratës Publike, ndaj Vendimit nr. 2307, datë 29.10.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

VLORË

00202/16

LILJANA GJINI – FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR (ISKSH) TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR FIER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Liljana Gjini, kundër vendimit nr. 2261, datë 28.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

BERAT

00214/16

THEODHOR VOKOPOLA – KOMANDA E FORCES AJRORE ( REPARTI USHTARAK 3001) TIRANE, BAZA AJRORE KUÇOVE ( REPARTI USHTARAK 3005) KUÇOVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Komanda e Forcës Ajrore, kundër vendimit nr. 1872, datë 15.09.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANË

00251/16

KUJTIM PERTAFI – INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, kundër vendimit nr. 2346, datë 05.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANË

00246/16

MERITA HALILI – DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër vendimit nr. 2600, datë 03.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

KORÇË

00152/16

LINDITA ZYFI – DREJTORIA E PERGJITSHME E SHERBIMIT TE TRASPORTIT RRUGOR TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, kundër vendimit nr. 2221, datë 23.10.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

KORÇË

00154/16

FLAMUR MBRAKULLA – DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër vendimit nr. 2335, datë 04.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

TIRANË

00212/16

ALBANA PULAJ – ZYRA SHQIPTARE PER TE DREJTAT E AUTORIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit, kundër vendimit nr. 2744, datë 17.12.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

18

VLORË

00264/16

ARNALDO HAXHIAJ – UNIVERSITETI « ISMAIL QEMALI» VLORE

Shtyrjen e seances gjyqesore (dhome këshillimi) për ne një date tjetër me shpallje.

19

TIRANË

00097/16

MIRELA HOXHA – QENDRA KOMBETARE PRITESE E AZILKERKUESVE, MINISTRIA E BRENDSHME

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Qendra Kombëtare Pritëse e Azilkërkuesve, kundër vendimit nr. 1627, datë 02.07.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit

20

DURRËS

00114/16

EMIRJANA VATA – AUTORITETI PORTUAL DURRES

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Autoriteti Portual Durrës, kundër vendimit nr. 2463, datë 19.11.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte