REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 06.12.2017

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 05 DHJETOR 2017

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

GJIROKASTER

00900/16

SHOQERIA "BUKA" SH.P.K. -DEGA E DOGANES KAKAVIJE

XH. ZAGANJORI

SHTYHET PËR ME DATE 12.12.2017

2

TIRANE

01179/17

SHOQERIA "EKLIPS" SH.P.K -DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 12.12.2017

3

TIRANE

00612/16

SHOQERIA "SMAPE" SH.P.K -DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, DREJTORIA E PERGJITHSHME, DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 12.12.2017

4

VLORE

01226/15

ENEIDA MUHAREMI -DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE,TIRANE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 12.12.2017

5

TIRANE

01170/17

SHOQERIA "PLUS COMMUNICATION" SH.A - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE E TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ TIRANE, DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 12.12.2017

6

TIRANE

01005/15

ERJOLA LIKA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E METEROLOGJISE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

7

KORCE

00951/15

ALBERT MALCELLARI -DREJETORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

8

TIRANE

00691/15

KUJTIM SHEHU -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SHTETIT

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

9

VLORE

00711/15

ORINDA LLOSHI -ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME, FIER, ZQRPP TIRANE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

10

TIRANE

00743/15

BUJAR JAUPI -REPARTI USHTARAK NR.4001, REPARTI USHTARAK NR.4009

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

11

TIRANE

00891/15

ZABIT TROCI -ADMINISTRATOR I SHOQERIVE HUAMARRESE PRANE M. FINANCAVE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

12

VLORE

00887/15

MIGENA PLLAKA -DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE VLORE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

13

KORCE

00947/15

KRISTIAN JONUSLLARI -DREJTORIA E POLICISE QARKU KORCE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

14

TIRANE

00308/15

PELLUMB CELA -SHERBIMI INFORMATIV SHTETEROR

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

15

TIRANE

00297/15

MATILDA VAKO -DREJETORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

16

DURRES

00297/15

MEHMET BORSHI -AUTORITETI PORTUAL DURRES

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

17

TIRANE

01015/15

LIRIM ABAZI -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

18

GJIROKASTER

01256/15

MEHMET ZHUPA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

19

SHKODER

01012/15

SERTON MIRASHI -ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT E PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ZVRPP SHKODER

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

20

TIRANE

02689/17

GASPER KOKA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

21

TIRANE

01039/15

GJYLNARE KACANIKU -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

22

TIRANE

01017/15

KETI KUMBE (MARGARITI) -DREJTORIA E PERGJITHSHME E AUTORITETIT TE USHQIMIT

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

23

DURRES

01097/15

JULIAN VYSHKA -KRYEREGJISTRUESI I REPUBLIKES, ZQRPP ELBASAN

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

24

TIRANE

01411/15

A RJAN HOXHA -DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT TIRANE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

25

TIRANE

01429/15

MARLINA PANOTI -AGJENSIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

26

BERAT

01639/15

ARTAN LINO -PREFEKTURA E QARKUT BERAT

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

27

TIRANE

01556/15

BESAR GAZIDEDE -DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

28

TIRANE

01414/15

SUELA ZENELAJ -MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK TREGTISE DHE SIPERMARRJES TIRANE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

29

TIRANE

01404/15

OLIMBI ARAPI -AGJENSIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

30

GJIROKASTER

01377/15

GENTIAN QURKU -DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR SARANDE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

31

TIRANE

01544/15

ALBERT MIHAJ - DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

‘’

SHTYHET PËR ME DATE 13.12.2017

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte