PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 3 PRILL 2018

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00384/15

JOANA VUKATANA -MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES

XH . ZAGANJORI

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

2

TIRANE

01561/15

MIHANE DOKUZI -ISSH dhe DRSSH TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë dhe të Avokaturës së Shtetit, kundër vendimit nr. 3897, datë 23.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

MAT

00334/15

ISUF KADIU -AGJENSIA E SIGURIMEVE SHOQERORE MAT, DRSSH DIBER

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

4

DIBER

00140/15

VERA TROCA -IJSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DRSSH DIBER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Dibër, kundër vendimit nr. 3632, datë 02.10.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

DURRES

00047/15

SELVIJE PAJA -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, DURRES

‘’

Prishjen e vendimit nr.1071 date 26.03.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

6

TIRANE

01200/15

ANASTAS PONE -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DRSSH TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 2570, datë 30.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

SHKODER

01460/15

PALE PALALI -DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkodër, kundër vendimit nr. 2470, datë 24.06.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

SHKODER

01037/15

DILA NDOJ -DREJTORI RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE, SHKODER

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

9

DURRES

00474/15

ZENIJE ZENELAJ -DREJTORI RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

10

DURRES

00497/15

NAILE SHPATA -INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DRSSH TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit nr.3665 date 06.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues.

11

TIRANE

02412/15

SHOQATA E FAMILJAREVE TE VIKTIMAVE TE SHPERTIMIT TE GERDECIT “AFERDITA CANGA, ALBANA HAZIZAJ,ARTUR AHMETI, BAJRAM LETI, DENISA ALHASA,DHIMITER HAZIZAJ,DILAVER ALHASA,ELJO ASE, ELJONA MACI, ELONA ASE, EMIRANDA AHMETI, ENDRI HAMOLLI, ENKELEDA KRUJA, ERIONA CANGA,FERUZAN DURDAJ, FESTIME ASE, FJORDA CANGE,FLORIAN KACA, FUADA KENGA(DELIU), GENTJAN DELIU, GENTJAN ALHASA, GEZIM ALLA, GEZIM CANI, HEKURAN KACA, ILIRJAN DELIU, IRENA AHMETI, IRENA DELIU, IRISA KRUJA, JETON LACI, KLEVINA DURDAJ, KRISTINA DURDAJ, LAURETA CANGA, LEONORA AHMETI, LEONORA MALCI, LILJANA AHMETI (LUGJAJ), LUIZA HAZIZAJ, MARINA KRUJA, MARIO MALCI, MIKELA KACA, MIMOZA KRUJA, MUSTAF LACI, NAIM AHMETI, NAZIME HAZIZAJ, NIKOLIN HAZIZAJ, ORGES HAMOLLI, PELLUMB CANI, RIGON DURDAJ, ROLAND CANI, ROXHENS DURDAJ, ROZAFAT AHMETI, SALI AHMETI, SELVIE HAMOLLI, SHKELQIM PRIMI, SUZANA ALLA, TAULANT HAZIZAJ, TUSHE LETI, URAN DELIU, ZAMIRA DURDAJ, VALMIRA AHMETI ( KRAJA), VASIL LACI, VILSON LACI,- MINISTRIA E DREJTESISE, MINISTRIA E FINANACAVE,

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

12

TIRANE

01532/15

FATIME DANAJ -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, kundër Vendimit nr. 827, datë 22.04.2015.

13

TIRANE

00130/15

HANEM MOHAMED, ABDELAZIZ IBRAHIM,-DREJTORIA E POLICISE SE SHTETIT, MINISTRIA E BRENDSHME

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

14

TIRANE

01994/15

GANI BRAKA -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Gani Braka, kundër Vendimit nr. 552, datë 13.03.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

KAVAJE

02982/14

ARIAN ANDONI -. ZYRA E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUJTSHME KAVAJE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

16

DURRES

00101/15

KAPLLAN KECI -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

17

TIRANE

00286/15

SABRI HOXHA -. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, DRSSH TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër Vendimit Nr. 1586, datë 07.05.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

18

TIRANE

03056/14

DREJTORIA RAJONALE SIGURIMEVE SHOQERORE, TIRANE -. SHOQERIA PERMBARIMORE "BASHA & I" SH.P.K- FAHRI IMAKU

‘’

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër Vendimit Nr. 2206, datë 19.05.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

19

SHKODER

04141/14

REXHEP ISUFI , HAZIZS ISUFI, RUZHDI ISUFI. HILMI DULI, KESHILLI I KOMUNES RRETHINA SHKODER, ZVRPP SHKODER

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

20

KUKES

01240/12

VEXHI DURAKU -. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE KUKES

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës se Apelit Shkodër dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne Gjykaten Administrative te Apelit

21

KORÇE

00368/18

SHOQERIA "SHAHOLLI" SH.P.K. -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

(HEQJE DORE NGA REKURSI)

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

22

TIRANE

01990/15

GAZMEND DOMI - AVOKATURA E SHTETIT, ESHILLI I MINISTRAVE, KRYEMINISTRI, MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

23

DURRES

02298/15

SHKELQIM KRASNIQI -. MINISTRIA E DREJTESISE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE,IEVP KOSOVE-LUSHNJE

‘’

Mospranimin e rekursit të Avokaturës së Shtetit, kundër Vendimit Nr. 7671, datë 16.04.2015 të Gjykatës Administrative të Apelit.

24

VLORE

02444/15

ARMAND MUSARAJ -. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

25

TIRANE

03127/14

SHOQERIA "I.T.S.G.A" SH.A -. NJESIA E MBIKQYRJES SE LOJRAVE TE FATIT

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe dërgimin e çështjes për rishqyrtim ne po atë gjykate por me tjetër trup gjykues

26

TIRANE

03346/17

YLBER DODA - MINISTRIA E FINANCAVE-ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

(REKURS I VONUAR)

‘’

Shtyhet për ne një date tjetër me shpallje

27

TIRANE

01520/15

SHOQERIA "NELI" SH.P.K , SHOQERIA "KEVGER" SH.P.K dhe SHOQERIA "BRISEL" SH.P.K , SHOQERIA "EGI-K" SH.P.K,

SHOQERIA "HERBI" SH.P.K, SHOQERIA "ISAKU" SH.P.K -. KESHILLI I MINISTRAVE-- MINSTRIA E ENERGJISE DHE INDUSTRISE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

28

TIRANE

00319/14

SHOQERIA “ CARDIO & DIAGNOSTIC CENTER HAMBURGER/TIRANA - DEGA E DOGANES TIRANE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE

‘’

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

29

TIRANE

03080/14

DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE –(PADITES: ALFRED HAJDINI-DRSSH TIRANE)

Rishikimi i vendimit

‘’

Mospranimin e kërkesës për rishikimin e të Gjykatës së Apelit Tiranë Nr. 1395, datë 09.07.2010.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte