Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 27 Tetor 2020

30.10.2020

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINSITRATIVE

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI,

KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATE 27 TETOR 2020

NR.

Rrethi

Nr.Akt

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

BULQIZE

00350/15

RIHAN KURTI, SABRI KURTI, BUJAR KURTI dhe JEME KURTI , ALFRED KURTI Kundër. NELE KURTI, BESNIK KURTI , RAMAZAN KURTI dhe BASHKIA BULQIZE ,- HAJRIJE BOBA

SOKOL SADUSHI

Mospranimin e rekursit të pales paditese z. Sabri Kurti, kunder vendimit nr.3396 dt.12.09.2014 të Gjykatës Adminsitrative të Apelit.

2

GJIROKASTER

00375/15

PANDELI PANDAZI Kundër. DREJTORIA E AGJENCISE SARANDE dhe ALUIZNI TIRANE

-//-

Shtyrje per shpallje ne nje date taa pacaktuar

3

TIRANE

00347/15

MERITA DHIMO Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES

-//-

Shtyrje per nje dt. te pacaktuar.

4

TIRANE

00369/15

GJON RICA Kundër. AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR dhe MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT TIRANE , KESHILLI I MINISTRAVE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës paditëse z. Gjon Rica, kundër vendimit nr. 3559 dt.29.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

TIRANE

0344/15

FLAMUR DOKO Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe DRSSH TIRANE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, kundër vendimit nr.3980 dt.29.10.2014 te Gjykatës Adminstrative të Apelit.

6

TIRANE

00372/15

DEVIS LUSHNJARI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT PERMBARIMOR TIRANE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Z. Devis Lushnjari, kundër vendimit nr. 3328 dt. 10.09.2014 të Gjyaktës Administrative të Apelit.

7

GJIROKASTER

00519/15

ARBEN HUNDA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

-//-

Mospranimin e rekursit të pales se paditur Drejtoria e Përgjithshme e TRansportit Rugor , kunder vendimit 4605 dt.24.02.2014

8

TIRANE

00330/15

AGRON KAPO Kundër. DREJTORIA E POLICISE QARKU TIRANE dhe

DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE

-//-

Prishjen e Vendimit nr. 3684, datë 07.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në të njëjtin trup gjykues.

9

MIRDITE

02560/15

PETRIT KOKA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE dhe KOMISARIATI I POLICISE MIRDITE , PROKURORIA E RRETHIT MIRDITE

-//-

Mospranimin e rekursit të Drejtorisë së Policisë Vendore Lezhë, kundër vendimit nr. 1652 dt.03.07.2015 të Gjykatës së Administrative të Apelit.

10

DURRES

00556/15

KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE. Kundër. HAXHI NEZAJ, AVOKATURA E SHTETIT

-//-

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Komisioni Vendor I Vlërësimit të titujve të Pronësisë pranaë prefektit të Qarkut Durrës, vendimit nr.956 dt.21.03.2014 të Gjykatës Adminsitrative të Apelit.

11

DURRES

00351/15

EQEREM KADIU dhe MIRBAN KADIU Kundër. FLAMUR TAULLAJ dhe ARTA LAPRAKU , AZEM DULLA, FLAMUR TAULLAJ, HAXHIRE TAULLAJ, PERPARIM SKENDO

-//-

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Eqerem Kadiu kunder vendimit 1529 dt. 07.05.2014 te Gjykatës Adminstrative të Apelit.

12

KORÇE

00546/15

GAZMOR OSMANI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

-//-

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, kundër vendimit nr. 2293 dt. 05.06.2014 te Gjykatës Administrative të Apelit

13

TIRANE

00545/15

AMARILA ULQINAKU Kundër. BASHKIA TIRANE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës paditëse Znj, Amarilda Ulqinaku, kundër vendimit nr. 4224 dt. 18.11.2014 të Gjyakatës Adminstrative të Apelit.

14

KURBIN

00131/15

KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE PRANE PREFEKTURES LEZHE Kundër. LLESH LEGISI, BASHKIA LAC , MARTE LEGISI ,PJETER LEGISI, VLADIMIR LEGISI

-//-

Mospranimin e rekursit të palëve të paditura, z.Llesh Legisi, Znj.Marte Legisi, Z.Vladimir Legisi,Z.Pjetër Legisi, kundër vendimit nr. 3340 dt.10.09.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit

15

DURRES

00468/15

KOMISIONI VENDOR I VERIFIKIMIT TE TITUJVE TE PRONESISE Kundër. FATIME HADERLLARI dhe BASHKIA SUKTH, AVOKATI I SHTETIT

-//-

Mospranimin e rekursit të Komisionit Vendor I vlerësimit të Titujve të Pronesise Durrës, pranë Prefektit të Qarkut Durrës kunder vendimit nr.1358 dt.28.04.2014

16

VLORE

00550/15

EUSTART ZHUPA Kundër. UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORE

-//-

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Universiteti’ Ismail Qemali’, kundër vendimit nr. 2860 dt.08.07.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

17

VLORE

00539/15

SHOQERIA "ELIRA" SH.P.K Kundër. KOMUNA ARMEN- MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE TRANSPORTIT DHE TELEKOMUNIKACIONIT.

-//-

Prishjen e vendimit nr. 2818 dt.04.07.201 të Gjykatës Adminsitraive të Apelit dhe kthimin e ç ështjes për rigjykim në atë gjykatë me tjetër trup gjykues

18

TIRANE

00164/15

VASIL ZOTO Kundër. DREJTORIA E DREJTIMIT TE PRONES PUBLIKE, AVOKATURA E SHTETIT

Lënien në fuqi te Vendimit nr3648 dt.03.10.2014 të Gjykatës Adminsitrative të Apelit.

19

TIRANE

00082/15

BILBIL HAXHIAJ Kundër. AVOKATURA E SHTETIT dhe KOMISIONI QENDROR I STATUSIT TE DESHMOREVE TE ATDHEUT

Shtyrje per nje dt. te pacaktuar.

20

SHKODER

00111/15

SHOQERIA "GRUDA-1" SH.P.K Kundër. INSPEKTORIATI NDERTIMOR E URBANISTIK, DEGA SHKODER dhe INUK

Mospranimin e rekursit të palës së paditur , Inspektorati Ndërtimor e Urbanistik Kombëtar kundër vendimit nr. 3125 dt.16.07.2014 të gjyaktës Adminsitrative të Apelit.

21

TIRANE

01599/15

ELSON KANAVACE Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse z. Elson Kanavace, kundër vendimit nr.4386 dt.04.12..2014 të Gjykatës Adminsitrative të Apelit .

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte