Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 25 Janar 2021

25.01.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 25 JANAR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRËS

00017/15

AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE DURRES - HYSNI BEGU, BASHKIA SUKTH GRAMSH, AVOKATURA E SHTETIT

S.SADUSHI

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshilli) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

2

DURRËS

00032/15

AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE DURRES - ISAK RASKA, BASHKIA SUKTH, DURRËS PALË E TRETË ZYRA VENDORE E AVOKATURËS SË SHTETIT DURRËS

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshilli) shtyhet për një datë tjetër me shpallje.

3

VLORË

01160/15

FATOS BEQO, PETRIT BEQO, YLVIJE BEQO - AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE VLORE - Ndërhyrës Dytësor LEFTER GJYLI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga ndërhyrësi dytësor Lefter Gjyli, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

4

DURRES

00492/15

HYSNI VRIONI- FEMI VRIONI, AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE DURRES

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit dhe kthimin e çështjes për rishqyrtim po asaj gjykate, me tjetër trup gjykues.

5

DURRES

00628/15

HEKTOR BIZBIQI, ZIJADIN HUDA - AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE DURRES, IDRIZ SULEJMANI, NADIRE HYSENI ( SULEJMANI), EQEREM SULEJMANI, HYSNIJE PONI (SUJMANI), PETRIT SULEJMANI ( SULEJMANI), MEDINE BEQO ( SULEJMANI), SELIM SULJEMANI, RESUL SULEJMANI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse Hektor Bizbiqi dhe Zijadin Huda , ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

6

TIRANE

00271/15

EDMOND HAJDARI- DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, ZYRA AVOKATIT TE SHTETIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe pala paditëse Edmond Hajdari, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

7

DURRES

04662/15

BASHKIM MALO - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

8

SHKODER

00222/16

HAZIZE MIRUKU, ADEM KODRA , DEDE GJONI, ILIR XHILAJ, MHILL FUSHA, NDOC BJESHKA, NDUE LLESHI, NIKOLL DOCAJ, NIKOL MHILLAJ, RABIJE KURTAJ, XHELAL LUMAJ - MINISTRIA E MBROJTJES, MINISTRIA E BRENDSHME dhe KESHILLI I MINISTRAVE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur Ministria e Brendshme, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

VLORE

00364/16

SHOQERIA “GURI I BARDHË“SHPK., SHOQËRIA “SHPIRAGU SHPK”, SHOQËRIA AKS SHPK. - KËSHILLI I BASHKISË URA VJAGURORE, BASHKIA URA VAJGURORE

S.SADUSHI

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala paditëse, ndaj vendimit të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë.

10

TIRANE

1042/16,

FILE PJETËRNIKA- DRSSH TIRANË, ISSH TIRANË

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshilli) shtyhet për një datë tjetër me shpallje

11

SHKODER

1107/16

ASHK SHKODËR NË VEND TË PREFEKTURA SHKODËR - PAL SELITA, DILE SELITA

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshilli) shtyhet për një datë tjetër me shpallje

12

BERAT

1169/16

ASHK BERAT NË VEND TË PREFEKTI I QARKUT BERAT- KRENAR KAJO

Seanca gjyqësore (Dhomë Këshilli) shtyhet për një datë tjetër me shpallje

13

KORÇË

01158/20

Byroja Shqiptare e Sigurimit - Bashkia Korçë

"

1. Rregullimin e kompetencës lëndore të gjykatave në mosmarrëveshje, duke përcaktuar Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë, si gjykatë kompetente.

2. Lënien në fuqi të vendimit Nr. 41-2020-2680 (849), datë 08.10.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.

14

TIRANE

01167/20

Bekim Nikolli - Përmbaruesi gjyqësor person fizik “Altin Vako”

PERSON I TRETE IKMT


"

Mospranimin e rekursit të personit të tretë, Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, kundër vendimit nr. 38 datë 26.05.2019, të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

GJIROKASTËR

00002/21

Flamur Veliu - Drejtoria e Policisë së Shtetit

"

1. Rregullimin e mosmarrëveshjes së kompetencës, duke caktuar si gjykatë kompetente Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.

2. Prishjen e vendimit nr. 599, datë 27.10.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë .

3. Prishjen e vendimit nr. 91, datë 25.02.2020 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër .

4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet secilës prej palëve dhe gjykatave.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte