PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 22 QERSHOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01571/19

FLORENC SALIU

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Se Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

2

TIRANE

01572/19

ERVIS BARDHI

Prishjen e vendimit te Gjykatës Se Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

3

TIRANE

01653/19

SOTIRQ SHORE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Se Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

4

TIRANE

01656/19

LEFTER SULKAJ

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Se Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

5

TIRANE

01785/19

ARKID DACI

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Se Shkalles se Pare Tirane dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

6

TIRANE

00402/20

ENDRIT DIDA- MINISTRIA E DREJTESISE

‘’

Lënien ne fuqi vendimit te Gjykatës Se Shkalles se Pare Tirane

7

TIRANE

00392/20

VLLASI SOTA –AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE

‘’

Prishjen e vendimit te Gjykatës Se Shkalles se Pare Fier dhe dërgimin e çështjes për vazhdimin e gjykimit pranë kësaj gjykate me te njëjtin trup gjykues

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte