Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative në dhomë këshillimi, datë 15 Shkurt 2021

22.02.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE JURIDIKSION


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 15 SHKURT 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

DURRES

0052/21

SHOQERIA FABRIKA E QUMESHTIT MOZARELLA ITALIA SHPK- D.R.TATIME DURRES, DREJTORIA APELIMIT TATIMORE

S. SADUSHI

Mospranimin e ankimi te veçante të paraqitur nga Drejtoria e Rajonale tatimore Durres, kundër vendimit nr.138 datë 15.05.2019 të Gjykatës Administrativete Shkalles se Pare Durres

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte