PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATV

NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 15 MARS 2019

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01349/16

GAZMENT DIBRA Kundër. KRYEMINISTRIA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

XH ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, kundër Vendimit nr. 1274, datë 19.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

2

TIRANE

01337/16

FAIK JATA Kundër. MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME-AVOKATURA E SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Brendshme, kundër Vendimit nr. 1274, datë 19.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

3

DURRES

01373/16

HASAN TAFA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT dhe DRSSH DURRES

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

4

TIRANE

01353/16

IDRIZ XHOMARA Kundër. MINISTRIA E BUJQESISE, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Urban dhe Administrimit të Ujrave, kundër Vendimit nr. 1731, datë 17.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

5

TIRANE

01340/16

VIOLA GJONI Kundër. AGJENSIA KOMBETARE E PLANIFIKIMIT TE TERRITORIT

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, kundër Vendimit nr. 514, datë 10.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

6

TIRANE

01345/16

HELIAN XHIMA Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE dhe ZQRPP TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër Vendimit nr. 1226, datë 18.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

7

VLORE

01371/16

EDMOND HIBRAJ Kundër. AUTORITETI RRUGOR JUGOR GJIROKASTER dhe AUTORITETI RRUGOR SHQIPTARE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Autoriteti Rrugor Shqiptar, kundër Vendimit nr. 706, datë 31.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

8

VLORE

01370/16

LEDI HYSENAJ Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE dhe ZQRPP TIRANE

Mospranimin e rekursit të paraqitur nga pala e paditur, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kundër Vendimit nr. 759, datë 07.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

9

VLORE

01361/16

AFROVITI DARDHA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat, kundër Vendimit nr. 1236, datë 18.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

10

VLORE

01359/16

BESMIR SHAMETAJ Kundër. DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Besmir Shametaj, kundër Vendimit nr. 1352, datë 26.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

11

VLORE

01363/16

PELLUMB SALIAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, kundër Vendimit nr. 515, datë 10.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

12

VLORE

01368/16

VJOLLCA SHEKAZAZI Kundër. AUTORITETI I USHQIMIT TIRANE dhe AUTORITETI KOMBETARE I USHQIMIT BERAT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, kundër Vendimit nr. 708, datë 31.03.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

13

TIRANE

01400/16

FATMIR MESHI Kundër. QENDRA E SHERBIMIT DHE ADMINISTRIMIT TE MJETEVE, MINISTRIA E BRENDSHME

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Brendshme, kundër Vendimit nr. 1784, datë 22.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

01407/16

VERA PALI Kundër. REKTORATI I UNIVERSITETIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Rektorati i Universitetit të Tiranë, kundër Vendimit nr. 1772, datë 22.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

15

TIRANE

01397/16

SHABAN DEDA Kundër. DREJTORIA E BUJQESISE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Bujqësisë Tiranë, kundër Vendimit Nr. 1326, dt. 25.05.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

16

GJIROKASTER

01376/16

BAKI HYSAJ Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR, SARANDE dhe MINISTRIA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, kundër Vendimit nr. 1563, datë 02.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

17

GJIROKASTER

01380/16

GENCI ARAPI Kundër. PREFEKTI I QARKUT GJIROKASTER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Prefekti i Qarkut Gjirokastër, kundër Vendimit nr. 1611, datë 08.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

18

TIRANE

01386/16

SHEMSEDIN ABAZAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, kundër Vendimit nr. 1687, datë 15.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

TIRANE

01394/16

NAJADA ALLIU dhe REJON ALLIU Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër Vendimit nr. 1194, datë 17.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

20

TIRANE

01390/16

VALENTINA DIMUSHI Kundër. AUTORITETI SHENDETESOR RAJONAL TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale Shëndetësore Tiranë, kundër Vendimit nr. 2053, datë 06.07.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

01480/16

SOKOL MUCAJ Kundër. SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES, TIRANE (S.U.T)

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Spitali Universitar i Traumës, kundër vendimit nr. 2021, datë 06.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

21

TIRANE

01489/16

MIMOZA PERNEZHA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE DIBER

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Mimoza Përnezha, kundër vendimit nr. 1873, datë 24.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit

23

TIRANE

01490/16

SPARTAK MUSKOLLARI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

24

TIRANE

01514/16

ARTAN CENAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

25

TIRANE

01520/16

KUJTIM LLAGAMI Kundër. INSTITUTI I STUDIMEVE DHE PROJEKTIMEVE TE MBROJTJES

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

26

TIRANE

01522/16

MAKSUT SINAN Kundër. INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe Të DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

27

TIRANE

01523/16

SHPEND GOCI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Shpend Goçi, kundër vendimit nr. 1117, datë 11.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

28

TIRANE

01525/16

KICO LONDO Kundër. BASHKIA TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr. 1594, datë 07.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

29

TIRANE

01534/16

SADIK SINA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 1669, datë 15.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit

30

TIRANE

01575/16

ADRIATIK CUKO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

31

TIRANE

01455/16

BUJAR KARCANAJ Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJRAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave, kundër vendimit nr. 571, datë 17.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

32

DURRES

01448/16

ALBERT QOSJA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT, TIRANE

Te shqyrtoj çështjen gjyqësore ne seance gjyqësore me praninë e palëve ndergjyqese duke i njoftuar ato me shpallje.

Seanca gjyqësore shtyhet për në një date tjetër me shpallje

33

VLORE

01447/16

LUTFI PRELEZI Kundër. BORDI I KULLIMIT FIER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ndërmarrja “Bordi i Kullimit Fier”, kundër vendimit nr. 805, datë 21.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

34

TIRANE

01465/16

DRITAN GJATA Kundër. BASHKIA TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Bashkia Tiranë, kundër vendimit nr. 1098, datë 11.05.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

35

TIRANE

01414/16

ALI KURTBALAJ Kundër. QENDRA E SHERBIMEVE DHE ADMINISTRIMIT TE MJETEVE TE TRANSPORTIT

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Qendra e Shërbimeve dhe Administrimit të Mjeteve të Transportit, kundër vendimit nr. 1912, datë 29.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit

36

VLORE

01444/16

GAZMEND XHINDI Kundër. DREJTORIA E IEVP VLORE dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e IEVP Vlorë, kundër vendimit nr. 922, datë 27.04.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

37

VLORE

01442/16

NENTOR PULAKE Kundër. PREFEKTI I QARKUT BERAT

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Nëntor Pulake, kundër vendimit nr. 551, datë 17.03.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

38

TIRANE

01408/16

NADIRE ARIFI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE dhe ISSH TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër vendimit nr. 1838, datë 23.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

39

TIRANE

01423/16

ENDRI CELA Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, Endri Çela, kundër vendimit nr. 2002, datë 06.07.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

40

TIRANE

01417/16

EDUARD DERVISHI Kundër. INSPEKTORIATI QENDROR TEKNIK

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Inspektorati Qendror Teknik, kundër vendimit nr. 1534, datë 02.06.2016, të Gjykatës Administrative të Apelit.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte