PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 08 QERSHOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

ADM TIRANE

00075/20

SHOQERIA PRIMALL - DEGA E DOGANES TIRANE

S.SADUSHI

Mospranimin e ankimit të veçante te paraqitur nga pala e paditur Dega e Dogane Tirane.

2

ADM TIRANE

01792/18

ILIR PLLOCI - KMCAP EPROR PRANE INSTITUTIT TE SUGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Mospranimin e ankimit të veçante te paraqitur nga pala e paditur.

3

ADM DURRES

01460/19

LUAN GRYKSHI, GAZMIR BANJA - BASHKIA ELBASAN ETJ

Mospranimin e ankimit të veçante te paraqitur nga pala e paditur Bashkia Elbasan

4

ADM TIRANE

01162/19

SHOQERIA “ MASGLASS “ SH.P.K - DEGA E DOGANES TIRANE ETJ

Mospranimin e ankimit të veçante te paraqitur nga pala e paditur Dega e Doganës Tirane

5

ADM TIRANE

00002/20

PERSON FIZIK ENDRI LALA - INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR TIRANE ETJ

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

6

ADM TIRANE

00306/20

SHOQERIA LOTARIA KOMBETARE SH.P.K - MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë

7

ADM DURRES

00293/20

SHOQERIA I.T.SG.A SH.A - BASHKIA ELBASAN

Mospranimin e ankimit të veçantë të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Elbasan

8

ADM KORCE

00265/20

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONIMISE - PERSONI FIZIK KRISTO ZGURI

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçe dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lendore

9

ADM SHKODER

01290/19

DRITAN LENA - DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SESHTETIT

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

10

ADM TIRANE

01580/18

ARDJON KOLA, KAMELA KOLA, EDJANA KOLA - BASHKIA BULQIZE

Mospranimin e ankimit të veçantë të paraqitur nga pala e paditur Bashkia Bulqizë

11

ADM TIRANE

02751/18

HAMIDE SHEHI - INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE KMCAP EPROR

Mospranimin e ankimit të veçantë të paraqitur nga pala e paditur Instituti i Sigurimeve Shoqërore Tiranë

12

APEL ADM

00290/20

SHOQERIA FUNARI TRAVEL SH.P.K - KESHILLIMI BASHKIAK ELBASAN, BASHKIA ELBASAN

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja funksionale

13

ADM DURRES

00274/20

KUJTIMBUMCI - NEXHMIJE KACOLLI ETJ

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore

14

ADM TIRANE

00218/20

ANILA XHYMERTI - AGJENCIA KOMBETARE E BARNA DHE PAJISJEVE MJEKSORE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

15

ADM SHKODER

00160/20

EDMOND GJEGJA - DREJTORIA VENDORE E POLICISE LEZHE

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

16

ADM SHKODER

01117/19

ILIJAZ SHEHU ETJ - AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Prishjen e vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte