PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM
KOLEGJI ADMINISTRATIV

NE DHOME KESHILLIMI

DATË 08 PRILL 2019

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01619/16

ADMIR DOGJANI Kundër. AGJENCIA KOMBETARE E BURIMEVE NATYRORE

XH. ZAGANJORI

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit

2

TIRANE

01633/16

ROMEO NAZARKO Kundër. AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE

‘Kalimin e çeshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve ndergjyqese ,

3

TIRANE

01616/16

ARTAN GJASULA Kundër. QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NENE TEREZA"

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit

4

TIRANE

01705/16

RAHIM KALECI Kundër. INSPEKTORIATI SHTETEROR I ARSIMIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit ‘’

5

TIRANE

01735/16

KAMELA TURULLAI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETESOR TIRANE

‘Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit’

6

DURRES

01774/16

ARJOL FUSHA Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN, SEKSIONI GRAMSH dhe-MINISTRIAJ E MJEDISIT

‘Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit’

7

DURRES

01773/16

LADI KARRIQI Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR LIBRAZHD dhe MINISTRIJA E MJEDISIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit ‘’

8

DURRES

01772/16

SALI SALLUFI Kundër. MINISTRIA E MJEDISIT, TIRANE dhe DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR ELBASAN

‘Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit’

9

TIRANE

01801/16

ILIR UKA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E BUJQESISE TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit ‘’

10

VLORE

01763/16

AVDUL NUREDINI dhe REDI LLANAJ Kundër. DREJTORIA E ALUIZNIT VLORE

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit ‘’

11

TIRANE

01786/16

ALEKSANDER MELYSHI Kundër. AGJENSIA TELEGRAFIKE SHQIPTARE- DEPARTAMENTI I ADMINISTRATES PUBLIKE

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit ‘’

12

TIRANE

01373/16

HAQIF SUFAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

‘Kalimin e çeshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve ndergjyqese ‘’

13

TIRANE

01585/16

ARBEN MUHO Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE, TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, kundër Vendimit Nr. 871, datë 25.04.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

14

TIRANE

01583/16

SHYQYRI KAU Kundër. DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANE dhe Të KOMISIONI I DISIPLINES I DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Kalimin e çeshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve ndergjyqese

15

TIRANE

01597/16

RUZHDI FISNIKU Kundër. MINISTRIA E FINANCAVE, TIRANE dhe DEGA E THESARIT TIRANE- PROKURORIA E KRIMEVE TE RENDA TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, kundër Vendimit nr. 2321, datë 19.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

16

TIRANE

01600/16

ERJOLA GACE Kundër. MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZIMIT

MINISTRIJA

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Zhvillimit Urban, kundër Vendimit nr. 2371, datë 20.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

17

VLORE

01639/16

ERVIN KAREMANAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT dhe DREJTORIA E POLICISE QARKU FIER

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit dhe Drejtoria e Policisë së Qarkut Fier, kundër Vendimit nr. 1140, datë 12.05.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

‘’

18

TIRANE

01655/16

DEDE DEDA Kundër. AVOKATURA E SHTETIT dhe DRRSH TIRANE

‘Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, kundër Vendimit nr. 2742, datë 02.10.2014 të Gjykatës Administrative të Apelit.

19

TIRANE

01656/16

PANDELI BARDHI Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRAN

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe kthimin per rigjykim ne po ate gjykate por me tjetër trup gjykues

20

TIRANE

01649/16

KLOTILDA JAKOVA Kundër. SHTEPIA E TE MOSHUARVE TIRANE dhe MINISTRIA E PUNEVE, CESHTJEVE SOCIALE DHE SHANSEVE TE BARABARTA (MPCSSHB)

Prishjen e vendimit te Gjykatës Administrative te Apelit dhe lënien ne fuqi te vendimit te Gj Rr Tirane

21

KORÇE

01648/16

SEIT MYFTARI Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, kundër Vendimit nr. 1490, datë 01.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

22

TIRANE

01690/16

NURIJE KALLUSHI Kundër. QENDRA KOMBETARE E INXHINIERISE BIO - MJEKESORE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, znj. Nurije Kallushi, kundër Vendimit nr. 2153, datë 11.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

‘’

23

TIRANE

01683/16

FLORA BARDHI Kundër. MINISTRIA E MBROJTJES dhe AGJENSIA E INTELIGJENCES DHE SIGURISE SE MBROJTJES

Shtyhet per ne nje date tjeter me shpallje

24

TIRANE

01719/16

FEHMI TANCI Kundër. AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE dhe MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Ministria e Mjedisit, kundër Vendimit nr. 1910, datë 29.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

25

DURRES

01750/16

IZOLTA BRUCAJ Kundër. SPITALI RAJONAL DURRES

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit

26

DURRES

01768/16

BEXHET GJONA Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Durrës, kundër Vendimit nr. 2073, datë 07.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

27

DURRES

01767/16

ISUF AHMETI Kundër. AUTORITETI PORTUAL DURRES

Shtyhet pe rne nje date tjeter me shpallje ’

28

TIRANE

01800/16

SELAUDIN VAKAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, kundër Vendimit nr. 1749, datë 22.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

29

DURRES

01806/16

BRUNILDA DULJA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR

Mospranimin e rekursit të palës së paditur, Drejtoria e Shërbimit Social, kundër Vendimit nr. 2248 (490), datë 14.07.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit.

30

VLORE

01762/16

BLEDI GJONAJ Kundër. DREJTORIA E POLICISE SE QARKUT VLORE dhe Të DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

‘’ ‘Kalimin e çeshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve ndergjyqese

31

DURRES

01775/16

RESHAT SELIMI Kundër. INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE PEQIN dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE

‘’ ‘Kalimin e çeshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve ndergjyqese

32

VLORE

01821

EDMOND MANAJ Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE TIRANE

Mospranimin e rekursit të palës paditëse, z. Edmond Manaj, kundër Vendimit nr. 1917, datë 29.06.2016 të Gjykatës Administrative të Apelit

33

VLORE

01823/16

ARBEN KALAJA Kundër. DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Kalimin e çeshtjes ne seance gjyqesore ne prani te paleve ndergjyqese

34

VLORE

01848/16

MOISI LAMAJ Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR VLORE dhe MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

‘Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit

35

VLORE

01850/16

GURI LESKAJ Kundër. DREJTORIA E SHERBIMIT PYJOR VLORE dhe MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit

36

VLORE

01851/16

BUJAR ZYKAJ Kundër. KESHILLI I QARKUT FIER

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit ’

37

VLORE

01852/16

AGIM HAJDARI Kundër. SINDIKATA E PUNONJESVE TE POLICISE SE SHTETIT dhe DREJTORIA E PERGJITHSHME E POLICISE SE SHTETIT

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit

38

VLORE

01854/16

YLLKA KRESHPA Kundër. UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORE-KONTROLLI I LARTE I SHTETIT

‘Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit

39

SHKODER

01859/16

LODOVIK MARKVULAJ Kundër. DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit ‘’ ‘’

40

SHKODER

01868/16

AGIM GURI Kundër. ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME PUKE dhe ZQRPP TIRANE

Mospranimin e rekursit te paraqitur kunder vendimit te gjykatës Administrative te Apelit

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte