PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE

KOLEGJI ADMINISTRATIV

PËR SHQYRTIM NË DHOMË KËSHILLIMI

DATË 06 KORRIK 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

VLORE

00262/19

NIKOLLA SHKURTAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLOERE

S.SADUSHI

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.

2

TIRANE

00201/19

ARTUR ROSHI- DREJTORIA E PERGJITHSHME E TAKSAVE E TARIFAVE VENDORE BASHKIA TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.

3

KORÇE

01685/19

SUBJEKTI BESMIR MAGELLAN - DREJTORIA RAJONALE TATIMORE KORCE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.

4

TIRANE

01168/19

NAFIJE CUTERRAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ETJ

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjen po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore

5

TIRANE

01213/19

SHQIPONJA TUSHE- DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE ETJ

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

6

TIRANE

01565/19

ASTRIT SHAHINI- NJESIA BASHKIAKE NR.2 TIRANE

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

7

TIRANE

01657/19

SHPETIM KOVAÇI - REGJISTRIMI NE LISTEN E ZGJEDHESVE

Prishjen e vendimit Nr. 22 Akti, datë 28.06.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

8

TIRANE

01568/19

ALEKS MERA- REGJISTRIMI NE LISTEN E ZGJEDHESVE

Prishjen e vendimit Nr. Regj. 7, datë 28.06.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

9

TIRANE

01567/19

ARTAN HOXHA - REGJISTRIMI NE LISTEN E ZGJEDHESVE

Prishjen e vendimit Nr. 63 Akti, datë 29.06.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

10

TIRANE

01569/19

YLLI ABDYLI - REGJISTRIMI NE LISTEN E ZGJEDHESVE

Prishjen e vendimit Nr. 9 Akti, datë 29.06.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

11

TIRANE

01231/19

PETRIT DURRSI - DRETORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE

Prishjen e vendimit Nr. 686, datë 05.02.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

12

TIRANE

01570/19

SHPETIM KRAJA - REGJISTRIMI NE LISTEN E ZGJEDHESVE

Prishjen e vendimit Nr. Regj.Them 25, datë 27.06.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe dërgimin e çështjes po asaj gjykate për vazhdimin e gjykimit, si gjykatë kompetente nga pikëpamja lëndore dhe tokësore.

13

KAVAJE

01190/19

HYSEN GJECI - ZYRA GJENDJES CIVILE, QARKU TIRANE RRETHIT KAVAJE

Prishjen e vendimit Nr. 323/10-2017-831, datë 11.04.2017 të Gjykatës së Apelit Durrës dhe dërgimin e çështjes Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.

14

GJIROKASTER

00767/19

SHELEGE VELAJ-DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SARANDE ETJ.

Prishjen e vendimit Nr. 100, datë 25.02.2019 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër dhe nxjerrjen e çështjes jashtë juridiksionit gjyqësor.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte