Informacion mbi përfundimin e çështjeve administrative, datë 29 Mars 2021

29.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE ADMINISTRATIVE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI ADMINISTRATIV

DATË 29 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

01521/17

MIKAIL GOÇA – KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRIA E ZHVILLIMIT URBAN DHE TURIZMIT, MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRIKTURES, BASHKIA POGRADEC në vënd të KOMUNA UDENISHT POGRADEC- MINISTRIA E FINANCAVE, AVOKATURA E SHTETIT

S. SADUSHI

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Mikail Goça ndaj vendimit me nr. 1264 date 27.03.2012 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

2

TIRANE

02129/17

BAJRAM NDREAJ – AGJENCIA E INTELIGJENCES DHE SIGURISE SE MBROJTJES

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Bajram Ndreaj ndaj vendimit me nr. 1937 date 05.05.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

3

VLORE

02288/17

SHOQERIA TURI & MZB – AGJENSIA SHTETERORE E KADASTRES VLORE në vënd të ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Shoqeria Turi & MZB, ndaj vendimit me nr. 777 date 23.02.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

4

VLORE

02311/17

AGJENCIA SHTETORE E KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE FIER - HAJDAR PAJA, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Hajdar Paja, ndaj vendimit me nr. 1998 date 11.05.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

5

VLORE

02312/17

FERIS BREZHNICA – KESHILLI I MINISTRAVE I R.SH, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Feris Brezhnica , ndaj vendimit me nr. 1568 date 12.04.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

6

GJIROKASTER

03421/17

SHOQERIA “ IRKO” SH.P.K – ARJAN LOLI, DHOKSI LOLI, MARJANA LOLI, BASHKIA SARANDE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditese Shoqeria “ IRKO” SH.P.K , ndaj vendimit me nr. 3970 date 26.09.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

7

SHKODER

03541/17

XHEVDET HOXHA – MINISTRIA E DREJTESISE, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Avokatura e Shtetit, ndaj vendimit me nr. 3434 date 13.07.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

8

TIRANE

03646/17

DORINELA ARAPI – AGJENSIA E INTELIGJENCES DHE E SIGURISE SE MBROTJES TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga pala paditëse Dorinela Arapi, ndaj vendimit me nr. 2016 date 11.05.2017 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

9

TIRANE

01142/15

SADIK KALAJA - AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE në vënt të AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPESIMIT TE PRONAVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Agjensia e Trajtimit tTe Pronave Tirane dhe Avokatura e Shtetit ndaj vendimit nr. 3708 date 08.10.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

10

TIRANE

01143/15

ODHISE ARGJIRI – MINSTRIA E MBROTJES, AKADEMIA E FORCAVE TE ARMATOSURA

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Minstria e Mbrotjes, Akademia e Forcave te Armatosura ndaj vendimit nr. 3096 date 24.04.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

Revokimin e vendimit te pezullimit 345 date 09.07.2015 te Kolegjit Administrativ te Gjykates se Larte

11

TIRANE

01146/15

PREMTIM KRYEMADHI – MINISTRIA E SHENDETSISE – DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL DIBER

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Ministria e Shendetsise ndaj vendimit nr. 1597 date 08.05.2014 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

12

DURRES

01147/15

DENION SHENGJERGJI – MINISTRIA E DREJTESISE, DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE TIRANE

‘’

Mospranimin e rekursit te paraqitur nga Ministria e Drejtesise ndaj vendimit nr. 212 date 11.02.2015 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

13

VLORE

01148/15

LULJETA ABAZAJ – AUTORITETI KOMBETAR I USHQIMIT TIRANE, DREJTORIA RAJONALE E AUTORITETIT KOMBETAR TE USHQIMIT BERAT

‘’

Prishjen e vendimit nr. 30 date 19.01.2015te Gjykatës se Apelit Administrativ dhe kthimin e ceshtje per rigjykim ne po te gjykatë por me tjetër trup gjykues

14

VLORE

979/20

TOMI SEMA-SAMT FIER, ZVRPP LUSHNJE BANI BOCI ETJ

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga Bani Boci ndaj vendimit nr. 3294 date 18.12.2019 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

15

TIRANE

922/20

SHOQERIA ICTS ALBANIA SHPK- AUTORITETI AVIACIONIT CIVIL, SHOQERIA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga Shoqeria ICTS ALBANIA Shpk ndaj vendimit nr. 40 date 02.06.2020 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

16

TIRANE

835/20

SHOQERIA PURO-MEDICAL SHPK, AGJENSIA E PROKURIMIT PUBLIK

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga Shoqeria PURO-MEDICAL Shpk ndaj vendimit nr. 25 date 25.02.2020 te Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

17

TIRANE

908/20

PREND MYLYSHI- KESHILLI I MINISTRAVE, MINISTRI I SHTETIT PER RINDERTIM

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga Prend Myshi ndaj vendimit nr. ska date 13.08.2020 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

18

TIRANE

897/20

PREND MYLYSHI -

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga Prend Myshi ndaj vendimit nr. 55 date 20.07.2020 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

19

TIRANE

923/20

OSHEE- ERE

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga OSHEE ndaj vendimit nr. 42 date 18.06.2020 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

20

TIRANE

826/20

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR- SHOQERIA VICTORIA INVEST INTERNATIONAL SHPK – PERMBARUESI GJYQESORE PRIVAT SHEFKI SUPARAKU, AVOKATURA E SHTETIT

‘’

Mospranimin e ankimit te paraqitur nga PERMBARUESI GJYQESORE PRIVAT SHEFKI SUPARAKU ndaj vendimit nr. 30 date 20.05.2020 të Gjykatës Administrative te Apelit Tirane

21

SHKODER

147/21

DAVE FRROKU- OSHEE PUKE

‘’

Rregullimin e kompetencës lëndore te gjykatave ne mosmarrëveshjen duke përcaktuar si gjykate kompetente Gjykatën e Rrethit Gjyqësore Puke.

Prishjen e vendimit nr. 52-2021-36 date 05.2.2021 te Gjykatës e Rrethit Gjyqësore Puke

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte