Informacion mbi çështjeve civile për gjykim, datë 04 Nëntor 2020

04.11.2020

INFORMACION MBI ÇËSHTJET CIVILE PËR GJYKIM

DATË 4 NËNTOR 2020

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

02734/18

AJET PATOZI – KUJTIM TANA, DRITA TANA

E.PUPE

Shtyhet seanca gjyqesore me date 18.11.2020, ora 10.00.

Te njoftohen palet ndergjyqese.

2.

FIER

00018/16

ARMANT RRUDHA – VJOLLCA MESONJESI

Shtyhet seanca gjyqesore me date 18.11.2020, ora 11.00.

Te njoftohen palet ndergjyqese.

3.

SARANDË

02267/13

SHOQËRIA “ALBA” SH.P.K – BASHKIA SARANDË, JORGO KREKU, NIKO KREKU, LLAMBI KREKU, THANAS KREKU, THEMISTOKLI KREKU, MINISTRIA E FINANCAVE (DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONAVE PUBLIKE) TIRANË, MINISTRIA E EKONOMISË TREGËTISË DHE ENERGJITIKËS TIRANË, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTËR

Shtyhet seanca gjyqesore me date 18.11.2020, ora 12.00.

Te njoftohen palet ndergjyqese.

4.

VLORË

02486/14

EDLIRA NUREDINAJ – KRISTO KAMBERAJ

Shtyhet seanca gjyqesore me date 18.11.2020, ora 13.00.

Te njoftohen palet ndergjyqese.

SHPALLUR MË DATË 20.10.2020

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte