INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE PËR GJYKIM

NE SEANCE GJYQESORE

KOLEGJI PENAL

I.PANDA

S.BINAJ ( R)

S.SIMONI

DATË 25.11. 2021

Nr

RRETHI

NR. AKT

PALET NDERGJYQESE

Ora

VENDOSI

1.

Tiranë

1249/18

Ronald Sula

09.30

Mospranimin e rekursit.

S.BINAJ ( R)

Tirane me 25.11.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte