SHËNIM: Brenda tre ditëve nga arsyetimi, vendimi u komunikohet palëve, nëpërmjet shpalljes në faqen e internetit të gjykatës së lartë dhe me njoftim individual kur palët ose përfaqësuesit e tyre kanë lënë të dhënat elektronike të kontaktit.

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE PENALE PËR SHQYRTIM

NË DHOMË KËSHILLIMI

KOLEGJI PENAL

I.PANDA

S.BINAJ

S.SIMONI

DATË 25 NËNTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

RELATORI

U VENDOS

1.

LEZHE

808/2021

DED DOCI

Zv masë sigurimi

S.SIMONI

Prishjen e vendimin të Gj.Ap Shkodër.

Kthim rigjykim në atë gjykatë me trup tjetër gjykuese.

2

LEZHE

783/2021

ALEKSANDËR JAKU

Masë sigurimi

S.SIMONI

Prishjen e vendimin të Gj.Ap.Shkodër.

Kthim rigjykim në atë gjykate me trup tjetër gjykuese.

3

ELBASAN

508/2017

Ismail Hyka

Besnik Hyka

Neni 278/8 dhe 301 K .P

S.SIMONI

Prishjen e vendimin të Gj.Ap Durrës.

Lënien në fuqi të vendimit të Gjykatës së Rrethit Elbasn.

4

DIBER

771/2021

URIM MARGJONI

Kompetencë

S.BINAJ

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës dërgimin për shqyrtim GJPKKO

5

GJKKO

794/2021

ATHINA HIDA

KOMPETENCË

S.SIMONI

Zgjidhjen e mosmarrëveshjes së kompetencës dërgimin për shqyrtim Elbasn

6

TIRANË

383/2016

TAULANT MANCELLARI, HAJREDIN GJOKSI

N.259-25 K.P

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit

7

DURRËS

1230/2016

MUHAMED BIBI

N.283/1, 278/2,3,4 K.P

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit

8

GJYKATA E LARTË

00439/2014

DHIMITER RRAPI

(RISHIKIM)

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit

9

DURRËS

02067/2016

FATJON XHYVELAJ

N.278/5, 89 K.P

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit

10

DURRËS

1969 /2016

ALFRED GJATA

NENI 199/A/2 K.P

S.BINAJ

Mospranimin e rekursit

11

ELBASAN

902/2019

ENDRI ÇOPJA ETJ,

Masë sigurimi

S.SIMONI

Mospranimin e rekursit

12

TIRANë

2278/2016

Shqiponja MARKU

NENI 329 KPP

S.SIMONI

Prishjen e vendimin të Gj.Ap.Tiraner.

Kthim rigjykim në atë gjykate me trup tjetër gjykuese.

13

DURRËS

809/2021

FEDERIK UJKA

Masë sigurimi

Mospranimin e rekursit

DATË 25 NËNTOR 2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte