Informacion mbi çështjet penale, datë 22 Dhjetor 2020

22.12.2020

INFORMACION MBI ÇESHTJET PENALE PER GJYKIM

DATE 22 DHJETOR 2020

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

00502/20

SHKELCIM KASTRATI

(Ekstradim)

10.00

I.Panda

Lënien në fuqi të vendimi Nr 197, datë 27.05.2020 të Gjykatës së Apelit Tiranë

U shpall sot më 22.12.2020

2.

VLORE

00978/19

MIKEL HOXHA alias ERMAL MEHMETAJ

(Ekstradim)

11.00

Prishjen e vendimit Nr 225, datë 25.04.2019, të Gjykatës së Apelit Vlorë dhe lënien ne fuqi vendimin Nr337 ,datë 21.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.

U shpall sot më 22.12.2020

DATE 22 DHJETOR 2020

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte