Informacion mbi çështjet penale, datë 15 Dhjetor 2020

15.12.2020

INFORMACION MBI ÇESHTJET PENALE PER GJYKIM

DATE 15 DHJETOR 2020

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

00502/20

SHKELCIM KASTRATI

(Ekstradim)

10.00

I.Panda

Shtyrjen e seancës gjyqësore për datën 22.12.2020 ora 10.00, për te njoftuar dhe njëherë të pandehurin . Caktimin e një avokati kryesisht për vazhdimin e gjykimit, si dhe pezullimin e afateve të paraburgimit për të pandehurin.

Të njoftohet i pandehuri .

Të njoftohet një avokat kryesisht

2.

VLORE

00978/19

MIKEL HOXHA alias ERMAL MEHMETAJ

(Ekstradim)

10.30

Shtyrjen e seancës gjyqësore për datën 22.12.2020 ora 11.00, për të njoftuar dhe njëherë të pandehurin. Caktimin e një avokati kryesisht për vazhdimin e gjykimit, si dhe pezullimin e afateve të gjykimit për të pandehurin.

Të njoftohet i pandehuri .

Të njoftohet një avokat kryesisht nga lista përkatëse .

3.

GJIROKASTER

00517/20

ENI ÇOBANI

(Përjashtim gjyqtari)

11.00

Prishjen e vendimit të Gj. Rr. Gj. Gjirokastër dhe kthimin për shqyrtim në Gj. Rr. Gj. Gjirokastër me një tjetër trup gjykues .

4.

PERMET

00444/20

URANI TOKO

(Përjashtim gjyqtari)

11.30

Pushimin e gjykimit

DATE 15 DHJETOR 2020

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte