Informacion mbi çështjet penale, datë 05 Mars 2021

05.03.2021

INFORMACION MBI ÇËSHTJET PENALE PËR GJYKIM

DATË 5 MARS 2021

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

U VENDOS

1.

GJYK.P.K.K.O

00048/16

MUJDAT SAYAN

Nenet 79/c dhe 22 , 278/4 të K. Penal.

10.00

I. Panda

Shtyrjen e seancës gjyqësore për ti dhënë avokatit kohë të njihet me dosjen.

Seanca shtyhet për më datë 19.03.2021 ora 10.00

2.

TIRANË

00107/20

ALESIO BERBERI

Zv. Masës se sigurimit

10.30

Shtyrjen e seancës me kërkese të Avokatit për shkak të mos paraqitjes së tij pasi është i infektuar me Covit-19.

Seanca shtyhet për më datë 19.03.2021 ora 11;00

3.

TIRANË

00105/20

OLSI QALLIAJ

Zv. Masës se sigurimit

11.00

Shtyrjen e seancës me kërkese të Avokatit për shkak të mos paraqitjes së tij pasi është i infektuar me Covit-19.

Seanca shtyhet për më datë 19.03.2021 ora 11;30

4.

DURRËS

01221/17

RRAPUSH HOXHOLLI

Neni 143/2 i K.Penal.

11.30

Prishjen e vendimit të Gjykatës së Apelit Nr 480 Date 15.06.2017.

Pushimin e gjykimit

DATË 5 MARS 2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte