INFORMACION MBI ÇESHTJET CIVILE PER GJYKIM

DATE 7 PRILL 2021

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANË

03192/13

PAQIZE GJINALI (BEGA), LUMTURI GJASHTA(BEGA), GEZIM BEGA, MEHMET BEGA, BESNIK BEGA, SABIRE BEGA, AGIM BEGA, HATIXHE ROSHI (BEGA), NEXHMIJE AFJANI (BEGA), LIRIJE BEGA, ALTIN BEGA, IRIS BEGA, IRIDA SPAHIU (BEGA), LEJLA BAHOLLI (HUTA), BUJAR HUTA, SHEMSHEDIN HUTA – FADIL BEGA, BILAL BEGA, ZIJA BEGA, ZENEPE BEGA, SHOQERIA “GU-AL-01” SH.P.K

10.00

E.PUPE

Shtyhet gjykimi i çështjes me datë 21.04.2021, ora 10.00.

2.

GJYK.

KUSHTETUESE

03850/15

SHOQERIA “EURONDERTIM 2000” SH.P.K – SHOQERIA “ALBTRANSPORT” SH.A, SOT AEROPORTI “NENE TEREZA” SH.A

11.00

Konstatimi i mungesës së kompetencës lëndore të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë dhe kalimin e çështjes për rigjykim në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lart.

SHPALLUR ME DATE 07.04.2021

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte