Informacion mbi çështjet civile, datë 23 Dhjetor 2020

28.12.2020

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 23 DHJETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

1

SHKODER

02482/12

KËRKUES:

VASFIJE PELINKU (JENISHEHRI)

PADITES: SELAMI JENISHERI

I PADITUR: GAZMENT HYSA, IDAJET JENISHERI

E.PUPE

Mospranim kerkese

2

TIRANE

00120/13

QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE “NENE TEREZA” TIRANE - SHOQERIA “K.P.L” SH.P.K

Mospranim rekursi

3

TIRANE

00374/13

RAD-OKEJ SH.P.K., - OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT SH. A

Kalimin ne Kolegjin Administrativ

4

SHKODER

00492/13

KËRKUES:

MARJAN CAKA

A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME)

PADITES: DIANA KARAFILI

I PADITUR: ALBERT LUCA, FRANKO, KATERINA KARAFILI

Mospranim kerkese

5

SHKODER

01488/13

KERKUES:

TRASHEGIMTARET E SULCO BEG BUSHATIT

PADITES:

TRASHËGIMTARËT E QEMAL, HAXHI, ZEKE DELI MEMCAJ,

I PADITUR:

KOMISIONI I KTHIMIT E KOMPENSIMIT TE PRONAVE I BASHKISE SHKODER

PERSONI I TRETE: TRASHIGIMTARET E SULCO BEG BUSHATIT

Mospranim kerkese

6

KURBIN

01490/13

KËRKUES:

NIKOLL GJONI

PADITES: GJERGJ KUKA

I PADITUR: NIKOLL GJONI

NDERHYRES KRYESOR: KOL MARKAJ

Mospranim kerkese

7

TIRANE

00190/14

DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK - PERSONI FIZIK LULJETA CUPA

Mospranim rekursi

8

SARANDE

00203/14

STEFAN KERO -

O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A) NJESIA ELEKTRIKE SARANDË

Mospranim rekursi

9

SHKODER

01333/14

RREGJINA PJETRI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE SHKODËR

Mospranim rekursi

10

TIRANE

01514/14

NEKI CIRONGU - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE TIRANË

Kalimin ne Kolegjin Administrativ

11

GJIROKASTËR

01849/14

SAMI PECA - FATMIR ROSHI, BASHKIA LOBOHOVË

Mospranim rekursi

12

ELBASAN

02049/14

FIRMA ELGAKOTI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TË KREDIVE TIRANË, PËRMBARUESI GJYQËSOR PRIVAT KASTRIOT KURMAKU, ELBASAN, DREJTORIA E RENDIT PUBLIK TË QARKUT ELBASAN, HYSNI ULLORJA

Mospranim rekursi

13

ELBASAN

02735/14

LUAN MULLAMETI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQËRORE, ELBASAN

Mospranim rekursi

14

POGRADEC

02839/14

FAIK SULOLLARI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE), (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE, ZYRA RAJONALE E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE, QARKU KORCE

Mospranim rekursi

15

ELBASAN

02878/14

SILVANA TODRI - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

16

MAT

03058/14

TILTE KROSI - D.R.S.SH DIBËR A.S.SH MAT,

Mospranim rekursi

17

TIRANË

03417/14

SAFET XHAFERRAJ, SHKËNDIE XHAFERRAJ - ENTI KOMBËTAR I BANESAVE TIRANË, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANË), NEMIRE MEÇJA, ARTAN MEÇJA, MIMOZA MEÇJA, VJOLLCA MEÇJA, DIANA MEÇJA, EMIN GANÇI, SHAHE GANÇI, ILIR GANÇI

Kalimin ne seance gjyqesore

18

VLORË

03444/14

ISLAM MUÇAJ - SHOQËRIA “HELDI CONSTRUKSION” SH.P.K

Mospranim rekursi

19

VLORË

04129/14

FUAT NDREU - KOMUNA ARMEN, PELLUMB SELAMAJ

Mospranim rekursi

20

SHKODËR

04211/14

ESAT BUSHATI - MINISTRIA E FINANCAVE, TIRANE, MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJETIKES, TIRANE, FONDACIONI GULISTAN, TULE MEMCAJ, MALIQ MEMCAJ, RAMADAN MEMCAJ, FATMIR MEMCAJ, RIFAT MEMCAJ, EDMONDA MEMCAJ, ZAMIR MEMCAJ, LUBE MEMCAJ, NEXHMIJE MEMCAJ, BUJAR MEMCAJ, ZADE MEMCAJ

Mospranim rekursi

21

VLORË

00068/15

SERVET FEINAJ - BASHKIA VLORË, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORË)

Mospranim rekursi

22

TIRANË

00082/15

REZARTA KAMBERI - DRITAN HARDHIJ

Mospranim rekursi

23

TIRANE

00307/15

RESHAT ADEMI, TAULANT SHANI - SHOQËRIA “VILA PARK ALB” SHPK, ALPHA BANK ALBANIA SH.A., BANKA CREDIT AGRICOL - SHQIPËRI SH.A., A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE), SHOQËRIA PËRMBARIMORE “EXECUTORES LITIUM” SHPK

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte