Informacion mbi çështjet civile, datë 23 Dhjetor 2020

28.12.2020

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 23 DHJETOR 2020

NR

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

00069/14

MARIE UKCAMAJ - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE, INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE

E.PUPE

Mospranim rekursi

2

VLORE

00365/14

JOLANDA KACANI, EDVIN KACANI, ROZANA KACANI - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

3

MAT

01304/14

SANIJE ABDULLAJ - AGJENSIA E SIGURIMEVE SHOQERORE DEGA MAT, DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Mospranim rekursi

4

APEL

SHKODER

01504/14

CESK SHERRNIKU

Mospranim rekursi

5

FIER

01567/14

SHABAN GJERGAJ - FESTIM GJERGAJ

Mospranim rekursi

6

TIRANE

01585/14

AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT TIRANE - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE) NIKOLLA KOLLOSHI, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME GJIROKASTER)

Mospranim rekursi

7

MAT

01598/14

QAMIL MALLUNXA - INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE BURREL

Mospranim rekursi

8

APEL TIRANE

01721/14

AFRIM BIBA

Mospranim rekursi

9

TIRANE

01727/14

GARDA E REPUBLIKES SE SHQIPERISE - SHOQERIA "RISTART" SH.P.K, SHOQERIA "INTERALBANIAN" SH.A

Mospranim rekursi

10

LUSHNJE

01793/14

HELIDON BUSHI - NETA SHTEMBARI

Mospranim rekursi

11

TIRANE

02189/14

AVOKATURA E SHTETIT - FSHATI MASHKULLORE, AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

12

TIRANE

02265/14

AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), HAJRO HAXHIAJ, HAXHI HAXHIAJ, HYSEN HAXHIAJ, LUMTURIE HAXHIAJ, SANIE HAXHIAJ, SHANIKO HAXHIAJ, A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME FIER),

Mospranim rekursi

13

TIRANE

03552/14

RAMI ALIMANI - SHOQERIA "EUROSIG" SH.A

Mospranim rekursi

14

MAT

04216/14

ZELIE BASI - DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DIBER

Mospranim rekursi

15

LUSHNJE

04534/14

SAMI PIRRA - O.SH.E.E SH.A (ISH "CEZ SHPERNDARJE" SH.A)

Mospranim rekursi

16

TIRANE

01109/17

SANIJE HOXHA - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE)

Mospranim rekursi

17

TIRANE

02527/17

EVA SHTYLLA, ALBERT VERRIA, ALBERT VERRIA, KLARITA PANO (VERRIA), KORNELA KARAGJOZI (VERRIA), KRISEIDA HOXHA, MARTA NASTO, MIRA KOSHOVARI, NINI MANO, OLIMBI VERRIA, THOMA HAXHISTASA, ZANA BUFI - AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE (ISH AGJENSIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE), NEVIN GODO

Mospranim rekursi

18

TIRANE

03067/17

ALFRED MARKO, LILJANA ESATI (MARKO) LIGOR NIKOLLA, TRAJANKA BUDINI (NIKOLLA) - A.SH.K (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ANDREA NIKOLLA, QIRO NIKOLLA

Mospranim rekursi

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte