REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 30.12.2020

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 17 DHJETOR 2020

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

TIRANE

03325/16

SHEGUSHE KARAOSMANI (KOSOVA)- AGJENSIA KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE, AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE

E.PUPE

Mospranim rekursi

2

ELBASAN

03688/15

ADI MADHI - RUDINA MEMA, TAMARA MADHI, ARGITA KINA, FRENKA KINA

Mospranim rekursi

3

ELBASAN

00058/17

ADI MADHI-RUDINA MEMA, TAMARA MADHI, ARGITA KONA, FRENKA KINA

Mospranim rekursi

4

TIRANE

01885/19

JULINDA VRAPI-KLAJDI MATO

Mospranim rekursi

5

ELBASAN

03928/17

BUKUROSH MUKJA, ALUSH MUKJA, DASHMIRE BREGU, KIMETE TANA, TATJANA XUXI, FIQIRETE MUKJA, MAJLINDA ISUFAJ, ZHULJETA XHELILI - FETAH BIZA, MEHMET STRINGA, MERIDIANA MYHYRDARI, FLORESHA KOPILI (STRINGA), AFIJET STRINGA, BEATRICE BIZA, ILIRJANA BARDHI, ISMAIL STRINGA, AGJENSIA TRAJTIMIT PRONAVE, BASHKIA ELBASAN

Mospranim rekursi

6

TIRANE

01679/19

ALBERT SHANI, TATJANA SHANI-XHUMALIE SHANI, ALFRED SHANI

Mospranim rekursi

7

VLORE

02270/16

IRFAN SHEKO-SHOQERIA "FAPE KONSTRUKSION" SH.P.K.

Mospranim rekursi

8

DURRES

00643/18

SHOQERIA KURSIM KREDI "HAMALLAJ"-SHOQERIA KURSIM KREDI "DOBRESH",SHOQERIA PERMBARIMORE "ASTREA" SH.P.K

Mospranim rekursi

9

TIRANE

01085/17

BONA KARAMANO - SHOQERIA PERMBARIMORE "ZIG" SH.P.K, SHOQERIA "ALPHA BANK" SH.A, SHOQERIA "FLEG" SH.P.K, ANDON PANGO, SHEFIKAT NGJELA, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

Mospranim rekursi

10

TIRANE

01677/17

MARJETA EMIRI - SHOQERIA PERMBARIMORE "ZIG" SH.P.K, ALPHA BANK ALBANIA SH.A, SHOQERIA "FLEG" SH.P.K, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE, ANDON PANGO

Mospranim rekursi

11

TIRANE

00456/17

PELLUMB BRARI, YMER BRARI - SHOQERIA "FLEG" SH.P.K, SHOQERIA "ALPHA BANK - ALBANIA" SH.A, ANDON PANGO, SHEFIKAT NGJELA, ZHAVIT PRUSHI, ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE

Mospranim rekursi

12

TIRANE

00383/19

REZART MOLLA- ANDON PANGO, SHEFIKAT NGJELA, SHOQERIA "ALPHA BANK ALBANIA" SH.A, SHOQERIA "FLEG" SH.P.K, SHOQERIA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE "ZIG" SH.P.K, ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

Mospranim rekursi

13

VLORE

00281/20

ANTONIO CARDILLO - SHOQERIA "EKA KONSTRUKSION"

Shtyhet per nje date tjeter

14

BERAT

02451/19

NEKI LULO - HEKURAN GREMSHI, GENTIAN GREMSHI, EDUART GREMSHI, SAFIGJE GREMSHI, SHAQE GREMSHI, SOKOL GREMSHI

Mospranim rekursi

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte