REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E LARTË
ZYRA E SHTYPIT

Tiranë, 14.01.2021

NJOFTIM PËR MEDIAN

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI


KOLEGJI CIVIL

DATË 13 JANAR 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1

KORÇË

00465/15

JOSI BALLAURI - RAJMONDA SHQEVI, MARJOLLA BALLAURI, ELSA BALLAURI, ALDA SKENDERI, KOZETA BALLAURI, ASHK (ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME

E.PUPE

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

2

TIRANE

00469/15

ALKET PELINKU, LEALBA PELINKU, IKBALE PELINKU – SHOQERIA N.NERANXI” SH.P.K.

Mospranim rekursi

3

TIRANE

00470/15

AVOKATURA E SHTETIT – A.T.P. ( ISH AGJENSIA E KTHIMIT E KOMPENSIMIT TE PRONAVE), LUIGJ PALOKAJ, GJOK PALOKAJ, GJYSTE PALOKAJ, TEREZE PALOKAJ, DILE PALOKAJ, LUKE PALOKAJ, NDOC PALOKAJ, RAKE NIKAJ (PALOKAJ), ZEF PALOKAJ, VITORE PALOKAJ, RITVAN PALOKAJ, ROVITO PALOKAJ

Per shkak te mosformim te trupit gjykues ceshtja shtyhet per nje date tjeter

4

GJIROKASTER

00472/15

HYSEN SHEHU – GEZIM MAMULLARI

Mospranim rekursi

5

SARANDE

00479/15

KICO CUNI – ELENI MERTIRI

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

6

SARANDE

00480/15

BIB PALOKA – “PORTI DETAR” SH.A. SARANDE

Mospranim rekursi

7

GJIROKASTER

03790/15

SPIRO KASHARA, ANDONIA KONDI, ARISTUDHA TANE – VITORIA BICI, JORGO MALO, ASHK ( ISH ZVRPP) GJIROKASTER

Mospranim rekursi

8

VLORE

03820/15

ANDON MUHARREMAJ – QIRJAKULLA KOLILA, ESMERALDA KOLILA, DENADA KOLILA, BLERA KOLILA, ASHK (ISH ZVRPP) VLORE

Mospranim rekursi

9

TIRANE

03825/15

BUKURIJE SOPOTI – ARIF SHALCA, LULJETA SHALCA, LEDONA SHALCA, ADELAIDO SHALCA, SEIT SHALCA, SHPRESA SHALCA SONILA SHALCA, ANDREA SHALCA, ZERDELI SHALCA, HATIE SHALCA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

10

SHKODER

03827/15

LUCIANO SOLFRINI – OSHEE SH.A (ISH CEZ SHPERNDARJE)

Mospranim rekursi

11

SHKODER

03836/15

NDUE NDOKAJ – ATP (ISH A.K.K.PRONAVE

Mospranim rekursi

 

Zyra e Shtypit
Tel/Fax:04227806
http://www.gjykataelarte.gov.al

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte