Informacion mbi çështjet civile, datë 10 Mars 2021

10.03.2021

PËRFUNDIMI I ÇËSHTJEVE CIVILE PËR SHQYRTIM

NE DHOME KESHILLIMI
KOLEGJI CIVIL

DATË 10 MARS 2021

Rrethi

Nr.Aktit

Palët Ndërgjyqëse

Relatori

U Vendos

1.

DURRES

0617/15

BYROJA SHQIPTARE- GERTA BATUSHA

E.PUPE

Mospranim rekursi

2.

DURRES

0618/15

ANA LAÇI –KUJTIM MANUKA, HAMIE MANUKA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

3.

DURRES

0619/15

SANIJE DERVISHI – O.SH.E.E. (ISH CEZ SHPERNDARJE)

Mospranim rekursi

4.

TIRANE

0633/15

KESHILLI KOMBETAR I RADIOS DHE TELEVIZIONIT

Mospranim rekursi

5.

SARANDE

0743/15

LEFTER ÇEKO – SHOQERIA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE “BLEK-K” SH.P.K., JANULLA KERKEZI

Mospranim rekursi

6.

DURRES

0752/15

LINDITA SPAHIU – ARBEN SPAHIU

Mospranim rekursi

7.

TIRANE

0759/15

LAHERT SULO – JONIDA SULO

Mospranim rekursi

8

PERMET

0770/15

REKO HAXHIA, ZERDELI BEQIRAJ – ERVEHE CANA

Kalimin e ceshtjes ne seance gjyqesore

9

TIRANE

0772/15

BESNIK SELMANI – O.SH.E.E. (ISH CEZ SHPERNDARJE)

Mospranim rekursi

10.

TIRANE

02346/16

BARDHYL TAFA – SHOQERIA “SGAIBALCANI” SH.P.K.

Mospranim rekursi

11.

SARANDE

02580/17

ALTIN GJINIKA – ARJAN HASANI

Mospranim rekursi

12

TIRANE

0098/21

PAL PREVATAJ – OSHEE SH.A.

Prishjen e vendimit nr.4864, date 04.11.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e ceshtjes per vazhdimin e gjykimit ne po ate gjykate me te njëjtin trup gjykues.

13

FIER

0113/21

ÇELO ISMAILAJ – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

Lenien ne fuqi te vendimit nr.62-2020-5137 (1275), date 28.12.2020 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier.

14

FIER

0196/21

DRITA KAJA – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

Lenien ne fuqi te vendimit nr.62-2021-111 (29), date 15.01.2021 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier.

15

FIER

0197/21

XHEVAHIRE XHEMAJ – DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER

Lenien ne fuqi te vendimit nr.62-2021-32 (7) date 12.01.2021 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Fier.

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte