Informacion mbi ceshtjen civile per gjykim nr. 00105/13

30.08.2017

ÇËSHTJA CIVILE E PLANIFIKUAR PËR GJYKIM MË DATË 14.09.2017, ORA 10.00, sipas listës së poshtë-shënuar, SHTYHET ME SHPALLJE PËR ARSYE SE RELATORI I ÇËSHTJES KA DHËNË DORËHEQJEN SI ANËTAR I GJYKATËS SË LARTË.

NR

RRETHI

NR.AKT

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

1.

TIRANE

00105/13

SHOQERIA "KLINIKA QENDRORE TIRANE"SH.A - BESHIR TROKA

10.00

A.MUSKAJ

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte