Informacion mbi ceshtjen civile per gjykim nr. 00105/13

03.07.2017

INFORMACION MBI ÇESHTJEN CIVILE PER GJYKIM

DATE 3 KORRIK 2017

Nr.

RRETHI

NR. AKT.

PALET NDERGJYQESE

ORA

RELATORI

U VENDOS

1.

TIRANE

00105/13

SHOQERIA "KLINIKA QENDRORE TIRANE"SH.A - BESHIR TROKA

10.00

A.MUSKAJ

Shtyhet gjykimi date 14.09.2017, ora 10.00.

SHPALLUR ME DATE 25.05.2017

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte