PËRFUNDIMI I KËRKESAVE PËR SHQYRTIM ME OBJEKT:

KONSTATIM SHKELJE AFATI TË ARSYESHËM PËR GJYKATËN E LARTË

TRUPI GJYKUES:

SOKOL SADUSHI

ILIR PANDA

KLODIAN KURUSHI

 

DATË 18 NENTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PËFUNDIMI

1.

BERAT

4/4/3

BRIKENA ISMAILI – AHMET ISMAILI, DREJTORIA E DHËRBIMIT SOCIAL PRANË BASHKISË BERAT

S.SADUSHI

Rrëzimin e kërkesës

2.

GJIROKASTËR

3/3/2

GËZIM ÇABEJ - ALBERT LAMAJ, ANILA TOPULLI, AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË, DASHNOR LAMAJ, ENTELA GJEBERO, ETLEVA LAMAJ, FERUZE TOPULLI, GAZMEND TOPULLI, HASIM CELA, HEKTOR TOPULLI, ILIR LAMAJ, IRFAN LAMAJ, JONI TOPULLI ETJ.

S.SADUSHI

Shtyhet për një datë tjetër

3.

TIRANË

1/1/1

BES NIK RAMA – BANKA “CREDIT AGRICOLE ALBANIA” SHA, SHOQËRIA “DRINI CONSTRUCTION” SHPK, BANKA “INTESA SANPAOLO” SHA, ISH ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TIRANË SOT AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS

S.SADUSHI

Shtyhet për një datë tjetër

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte