INFORMACIONI I KËRKESAVE ME OBJEKT:

KONSTATIM SHKELJE AFATI TË ARSYESHËM PËR GJYKATËN E APELIT

 

TRUPI GJYKUES:

ILIR PANDA

ALBANA BOKSI

KLODIAN KURUSHI

 

DATË 23 NËNTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

4

PASHK METAJ

A.BOKSI

Pushim gjykimi i çështjes nr. 4 akti, dt. 27.09.2021 Regjistrimi, në Gjykatën e Lartë

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte