INFORMACIONI KËRKESAVE ME OBJEKT:

KONSTATIM SHKELJE AFATI TË ARSYESHËM PËR GJYKATËN E APELIT

 

TRUPI GJYKUES:

ILIR PANDA

SANDËR SIMONI

SOKOL BINAJ

 

DATË 25 NËNTOR 2021

NR.

RRETHI

NR. AKT

PALËT NDËRGJYQËSE

RELATOR

PËRFUNDIMI

1.

TIRANË

21/1

ADRIATIK SALLAHU

S.SIMONI

Pushimin e shqyrtimit të kërkesës

 

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte