Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 12144 case  Page  of 1215 terms per page  
No.Act: 11243-03466-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
MARKELJAN KAPXHIU Kund
No.Decision: 00-2018-1230  Dt.Decision: 27.12.2018
Plaintiff: MARKELJAN KAPXHIU
Defendant: BASHKIMI I SINDIKATAVE TE PAVARURA TE SHQIPERISE
Dt.registration: 20.12.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31001-02896-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
OLSI KOCI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: OLSI KOCI
Defendant: MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT TIRANE
Dt.registration: 19.12.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03440-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
TONIN PRIFTI Kund
No.Decision: 00-2018-1225  Dt.Decision: 27.12.2018
Plaintiff: TONIN PRIFTI
Defendant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 19.12.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-02902-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
NAFIJE HOTI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: NAFIJE HOTI
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER
Dt.registration: 19.12.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31001-02907-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHERBET CELHAKA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHERBET CELHAKA
Defendant: BASHKIA KAVAJE
Dt.registration: 19.12.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-02861-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
LUAN ABAZI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: LUAN ABAZI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE TIRANE
Dt.registration: 14.12.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03407-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Përmet)
NESTI THOMOLLARI Kund
No.Decision: 00-2018-1223  Dt.Decision: 27.12.2018
Plaintiff: NESTI THOMOLLARI
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE GJIROKASTER
Dt.registration: 13.12.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03408-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
ZHANETA PRIFTI Kund
No.Decision: 00-2018-1224  Dt.Decision: 27.12.2018
Plaintiff: ZHANETA PRIFTI
Defendant: PREFEKTURA E QARKUT KORCE
Dt.registration: 13.12.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90100-03372-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SELCUK ESENYEL
No.Decision: 00-2018-1229  Dt.Decision: 27.12.2018
Applicant: SELCUK ESENYEL
Third Party: SHOQERIA "TRADE MINERALS AL" SH.P.K.
Dt.registration: 06.12.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03380-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
KESHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKES SE SHQIPERISE Kund
No.Decision: 00-2018-1226  Dt.Decision: 27.12.2018
Plaintiff: KESHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE ; PLEQESIA E FSHATIT PECE
Dt.registration: 06.12.2018Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 12144 case  Page  of 1215 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania