Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 9833 case  Page  of 984 terms per page  
No.Act: 11243-01063-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES Kund
No.Decision: 00-2017-367  Dt.Decision: 07.04.2017
Plaintiff: KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; FATMIRE KAU ; EDVINA KAU ; GEZIM KAU ; FLUTURA SHABA ; RUZHDI DOMI ; DESHIRA MILAQI ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 03.04.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01069-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
MUHAMET HERSI Kund
No.Decision: 00-2017-369  Dt.Decision: 07.04.2017
Plaintiff: MUHAMET HERSI
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 03.04.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00961-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MIKRO CREDIT ALBANIA" SH.A. Kund
No.Decision: 00-2017-353  Dt.Decision: 29.03.2017
Plaintiff: SHOQERIA "MIKRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Defendant: SHERBIMI PERMBARIMOR "FLASH" SH.P.K.
Third Party: ARMANDO LEKA
Dt.registration: 27.03.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11211-00968-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL Kund
No.Decision: 00-2017-331  Dt.Decision: 29.03.2017
Plaintiff: AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL
Defendant: SHOQERIA "NIVICA 95" SH.P.K.
Dt.registration: 27.03.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00831-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE Kund
No.Decision: 00-2017-332  Dt.Decision: 29.03.2017
Plaintiff: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE VLORE
Defendant: PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ELMIR VANGJELI
Third Party: MEVLAN BEQO
Dt.registration: 10.03.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00828-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "S.S.X" SH.P.K. Kund
No.Decision: 00-2017-359  Dt.Decision: 29.03.2017
Plaintiff: SHOQERIA "S.S.X" SH.P.K.
Defendant: BASHKIA TIRANE, STRUKTURA PERGJEGJESE PER PYJET DHE KULLOTAT ; MINISTRIA E MJEDISIT TIRANE
Dt.registration: 10.03.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00805-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENSIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL Kund
No.Decision: 00-2017-330  Dt.Decision: 29.03.2017
Plaintiff: AGJENSIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL
Defendant: SHOQERIA "KOP.FRUT.DIBER 2012" SH.P.K
Dt.registration: 09.03.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00806-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENCIA ZHVILLIMIT BUJQESOR DHE RURAL Kund
No.Decision: 00-2017-329  Dt.Decision: 29.03.2017
Plaintiff: AGJENCIA ZHVILLIMIT BUJQESOR DHE RURAL
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Defendant: SHOQERIA "ANA" SH.P.K
Dt.registration: 09.03.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00757-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ENGJELLUSHE SHIMA Kund
No.Decision: 00-2017-355  Dt.Decision: 16.03.2017
Plaintiff: ENGJELLUSHE SHIMA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 02.03.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-00758-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "PROCREDIT BANK" SH.A.
No.Decision: 00-2017-354  Dt.Decision: 16.03.2017
Applicant: SHOQERIA "PROCREDIT BANK" SH.A.
Dt.registration: 02.03.2017Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 9833 case  Page  of 984 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania