Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 11345 case  Page  of 1135 terms per page  
No.Act: 11243-00121-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
IDRIZ GLLOGA Kund
No.Decision: 00-2018-26  Dt.Decision: 18.01.2018
Plaintiff: IDRIZ GLLOGA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 11.01.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00076-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
HAMIT SHKALLA Kund
No.Decision: 00-2018-20  Dt.Decision: 18.01.2018
Plaintiff: HAMIT SHKALLA
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME ELBASAN ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 08.01.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00000-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
LUMTURIJE HOXHA (KAZAZI) dhe T
No.Decision: 00-2018-19  Dt.Decision: 18.01.2018
Plaintiff: MUHAMED HERSI ; MYFTAR HERSI ; TAFIL HOXHA ; HYSEN HOXHA ; DIANA HOXHA (PRIFTI) ; HASIM HOXHA ; FATMIRE HOXHA ; VALBONA HOXHA (SINA) ; ENKELEIDA HOXHA ; LUMTURIJE HOXHA (KAZAZI)
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; ESAT DAKOLI ; ENVERIJE DUMA (DAKOLI) ; QEMAL DAKOLI ; MEHDI DAKOLI ; JAKUP DAKOLI ; SHYQYRI DAKOLI ; GJYLIANA DAKOLI ; EDLIR DAKOLI ; NERITAN DAKOLI ; GENTIANA DAKOLI ; MUKADES GONI (DAKOLI) ; ARTUR DAKOLI ; CEZAR DAKOLI ; SPARTAK DAKOLI ; SHPRESA SALIAJ (DAKOLI) ; ALBANA DAKOLI ; ELVIRA BITRAJ ; MIKEL PAPAKONSTANDINI ; NIKO HANXHARI
Third Party: SHOQERIA "PONARI CONSTRUCTION" SH.P.K. ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 03.01.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00000-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
FATOS FORTUZI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: FATOS FORTUZI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 03.01.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03620-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORE Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: UNIVERSITETI "ISMAIL QEMALI" VLORE
Defendant: ZYRA E PERMBARUESIT PRIVAT YLLI HYSAJ ; SHOQERIA "SH.R.S.F. STAR 07" SH.P.K.
Dt.registration: 22.12.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03605-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
HAJRI THACAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: HAJRI THACAJ
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Third Party: INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Dt.registration: 20.12.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03553-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
PETRIKA KERE Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: PETRIKA KERE
Defendant: INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR, DEGA RAJONALE ISHSH ELBASAN
Third Party: INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR TIRANE
Dt.registration: 14.12.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-03536-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
SHKELQIM LALA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHKELQIM LALA
Defendant: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE ; ZYRA QENDRORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Dt.registration: 13.12.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31001-03529-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
RINA ZHUPAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: RINA ZHUPAJ
Defendant: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE SARANDE ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE
Dt.registration: 12.12.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03921-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
MUHAMET GABA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MUHAMET GABA
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 12.12.2017Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 11345 case  Page  of 1135 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania