Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 11949 case  Page  of 1195 terms per page  
No.Act: 11243-02583-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
BASHKIA URA VAJGURORE Kund
No.Decision: 00-2018-913  Dt.Decision: 25.09.2018
Plaintiff: BASHKIA URA VAJGURORE
Defendant: PERSONI FIZIK, Z. GENTIAN ISMAILI
Dt.registration: 18.09.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02543-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Dibër)
GJERGJ BUCAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: GJERGJ BUCAJ
Defendant: BASHKIA DIBER
Dt.registration: 14.09.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02491-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
KEVIN GUGUSHI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: KEVIN GUGUSHI
Defendant: ADRIAN GUGUSHI ; AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE TIRANE
Dt.registration: 13.09.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01897-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
MIRANDA ZAHAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MIRANDA ZAHAJ
Defendant: ELMAZE STURCE ; KARAFIL STURCE ; KRENAR META ; LEDJAN META
Third Party: AGJENCIA E LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE NDERTIMEVE INFORMALE DURRES ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 03.09.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02275-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGIM CAKO
No.Decision: 00-2018-900  Dt.Decision: 12.09.2018
Applicant: AGIM CAKO
Dt.registration: 27.07.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01860-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SAZAN KANANI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SAZAN KANANI
Defendant: AGJENCI E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.registration: 26.07.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02237-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Shkodër)
CAF SUKAJ Kund
No.Decision: 00-2018-912  Dt.Decision: 12.09.2018
Plaintiff: CAF SUKAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 25.07.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01828-00-2018  (Come from: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
PASHK KOLAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: PASHK KOLAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES
Dt.registration: 24.07.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11115-02193-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
TRINIJA PEMA dhe T
No.Decision: 00-2018-914  Dt.Decision: 12.09.2018
Plaintiff: DAFINA PEMA ; AGIM PAPA ; TRINIJA PEMA
Defendant: BASHKIA DURRES
Dt.registration: 19.07.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02152-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME POGRADEC" SH.A. Kund
No.Decision: 00-2018-907  Dt.Decision: 12.09.2018
Plaintiff: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME POGRADEC" SH.A.
Defendant: SHOQERIA "ALB-STAR" SH.P.K.
Dt.registration: 16.07.2018Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 11949 case  Page  of 1195 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania