Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 10420 case  Page  of 1042 terms per page  
No.Act: 11241-02341-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PETRIT KOSHAJ Kund
No.Decision: 00-2017-1314  Dt.Decision: 14.07.2017
Plaintiff: PETRIT KOSHAJ
Defendant: MINISTRIA E DREJTESISE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 10.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 43000-02164-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "GJO SPA POWER" SH.P.K Kund
No.Decision: 00-2017-1313  Dt.Decision: 12.07.2017
Plaintiff: SHOQERIA "GJO SPA POWER" SH.P.K
Defendant: SHOQERIA "FATJON" SH.P.K
Dt.registration: 23.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-02072-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A (MCA)
No.Decision: 00-2017-1312  Dt.Decision: 12.07.2017
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A (MCA)
Third Party: ENGJELL VOGLI
Dt.registration: 16.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-02090-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A
No.Decision: 00-2017-1310  Dt.Decision: 12.07.2017
Applicant: SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A
Dt.registration: 16.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02047-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
AVOKATURA E SHTETIT dhe T
No.Decision: 00-2017-1311  Dt.Decision: 19.07.2017
Plaintiff: KESHILLI I MINISTRAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; KOMUNITETI BEKTASHIAN (TEQEJA BEKTASHIANE E ZALIT) ; THALIA MUZINA ; SPIRO MUZINA ; NAXHI COCOLI ; PELLUMB COCOLI ; LEONORA COCOLI ; REZARGJENDA COCOLI ; DIANA COCOLI ; NILDA HAMZARI ; MALVA HAMZARI ; SADETE COCOLI ; ARTUR COCOLI ; GENC COCOLI ; AGIM COCOLI ; FIRDES COCOLI (GLINA) ; SKENDER COCOLI ; FLORIDA KOVACI ; ILIRJANA COCOLI ; LELA SINO ; NEZAQET SHEHU ; JONUZ SHEHU ; AFERDITA SHEHU ; ARMAND SHEHU ; DORIAN SHEHU ; VLADIMIR SHEHU ; ERVEHE CELIBASHI ; AGIM TORO ; LINDITA TORO (KAPAJ) ; DIANA TORO ; AFRIM TORO ; ADELINA TORO (BAKIRI) ; ADRIATIK TORO ; HANUSHE SHEMAHO ; TEUTA TORO (MEMANI) ; PERPARIM TORO ; ILIRJAN SINO ; JULIAN SINO ; DANIEL SINO ; MIMOZA TORO (KACI) ; LUMTURI TORO (QEMO) ; NEDRET TORO (HYSAJ) ; BESNIK TORO ; SUZANA TORO ; FATBARDHA TORO (HAKANI) ; ROZETA TORO (ANGJELI) ; GENCI TORO ; MAKBULE TOPULLI ; NAMIK TOPULLI ; GAZMENT TOPULLI ; AGIM TOPULLI ; MIRELA SINO ; GJERGJ TOPULLI ; IRFAN LAMAJ ; DASHNOR LAMAJ ; ALBERT LAMAJ ; ILIR LAMAJ ; ETLEVA GJERASI (LAMAJ) ; FERUZE TOPULLI ; ANILA TOPULLI ; JANI TOPULLI ; VILSON TOPULLI ; HASIME CELA ; KUJTIM TOPULLI ; MINERVA TOPULLI ; HEKTOR TOPULLI ; SUZANA GJEBERO ; ENTELA TOPULLI ; ENGJELL ZEJNATI ; KUJTIM ZEJNATI ; ELMAZ ZEJNATI ; KADRI ZEJNATI ; OMER PIRO ; MEZAN PIRO ; HANIFE TAIPI ; ALIME MAHMUTI (PIRO) ; SANIJE MAMKO ; FATBARDHA XHAFERRI (MEMKO) ; VLADIMIR MEMKO ; AGIM MEMKO ; PELLUMB MEMKO ; QAZIM MEMKO ; SHKELQIM MEMKO ; NAKIJE QILIMI ; ASTRIT ISMAILI ; TEFIK ISMAILI ; REXHEP ISMAILI ; NADIRE ISMAILI (NATASHA HAVIERI) ; HAJREDIN ISMAILI ; SHAHIN ISMAILI ; MUKAJETE ISMAILI (PIRO) ; PRANVERA ISMAILI (OSMANI) ; XHELADIN ISMAILI ; MICHAIL ANGELOS PAPAS ; EVRYDIKI PRAPOPOULO
Dt.registration: 15.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02050-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES Kund
No.Decision: 00-2017-1322  Dt.Decision: 12.07.2017
Plaintiff: MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES
Defendant: MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES ; AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES ; ARBEN TABAKU ; XHAFERR TABAKU ; SALIH TABAKU ; SHEQERE TABAKU ; VATH TABAKU ; GENTJAN TABAKU ; MIMOZA TABAKU (DAMSI) ; DRITAN TABAKU ; SERVETE SPAHIU ; DRITA KOKTHI
Third Party: EDMOND AGOLLI ; SKENDER BYKU ; SABRI PLLOCI ; HAJRI MALAJ ; SHOQERIA "ILIRIA KONFEKS" SH.A ; SHOQERIA "NPV" SH.A ; SHOQERIA "TOP CONSTRUKSION" SH.P.K ; ARDIT DAMSI ; ALTIN LILA ; SELIM VRIONI
Secondary Joint litigant: EDMOND AGOLLI ; SKENDER BYKU ; SABRI PLLOCI ; HAJRI MALAJ
Dt.registration: 15.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02052-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE, MYFTINIA DURRES Kund
No.Decision: 00-2017-1321  Dt.Decision: 12.07.2017
Plaintiff: KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE, MYFTINIA DURRES
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; GENTIAN SPIRU ; TEODOR SPIRU ; FILLORETI SPIRU ; ILONA SPIRU ; NIRVANA DOVANA ; MATILDA DOVANA ; ALFONS DOVANA ; NIKOLLA DOVANA ; DREJTORIA E DREJTIMIT DHE ADMINISTRIMIT TE PRONES SHTETERORE TIRANE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 15.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01963-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
VJOLLCA PUSTINA Kund
No.Decision: 00-2017-1180  Dt.Decision: 22.06.2017
Plaintiff: VJOLLCA PUSTINA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Dt.registration: 08.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-01970-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A.
No.Decision: 00-2017-1172  Dt.Decision: 22.06.2017
Applicant: SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A.
Dt.registration: 08.06.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01891-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A. Kund
No.Decision: 00-2017-1164  Dt.Decision: 22.06.2017
Plaintiff: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Defendant: SHOQERIA "STAR" SH.P.K.
Dt.registration: 31.05.2017Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 10420 case  Page  of 1042 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania