Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 12242 case  Page  of 1225 terms per page  
No.Act: 90200-00759-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Përmet)
SHOQERIA "BOLV-OIL" SH.A.
No.Decision: 00-2019-182  Dt.Decision: 08.04.2019
Applicant: SHOQERIA "BOLV-OIL" SH.A.
Dt.registration: 27.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00760-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ALBAN HAZIZI Kund
No.Decision: 00-2019-181  Dt.Decision: 10.04.2019
Plaintiff: ALBAN HAZIZI
Defendant: SHERBIMI SOCIAL SHTETEROR TIRANE
Third Party: DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT SOCIAL SHTETEROR VLORE
Dt.registration: 27.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00588-00-2019  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
BASHKIA SHKODER Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BASHKIA SHKODER
Defendant: PETRIT NDREKA
Third Party: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT ; AVOKATURA E SHTETIT SHKODER
Dt.registration: 20.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00703-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SABIE KACI Kund
No.Decision: 00-2019-156  Dt.Decision: 28.03.2019
Plaintiff: SABIE KACI
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Third Party: ARKIVI QENDROR I SIGURIMEVE SHOQERORE LUNDER
Dt.registration: 19.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90300-00702-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
No.Decision: 00-2019-155  Dt.Decision: 28.03.2019
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.registration: 19.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00662-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
LUAN BEQIRAJ Kund
No.Decision: 00-2019-179  Dt.Decision: 28.03.2019
Plaintiff: LUAN BEQIRAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Third Party: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 15.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00557-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
LIRI KUMANI dhe T
No.Decision: 00-2019-135  Dt.Decision: 28.03.2019
Plaintiff: DASHURI BALLA (KUMANI) ; EDMOND KUMANI ; RAZIJE AGUSHI (KUMANI) ; ELIDA RECI (RISTANI) ; ENKELE RISTANI ; LIRI KUMANI
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE FIER
Dt.registration: 04.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-00563-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
No.Decision: 00-2019-120  Dt.Decision: 13.03.2019
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 04.03.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-00519-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
No.Decision: 00-2019-119  Dt.Decision: 13.03.2019
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 26.02.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00420-00-2019  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SELIM ALLA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SELIM ALLA
Defendant: BASHKIA DURRES ; PROVINCA FRANCESKANE "ZONJA NUNCIATE" SHETAJ, ISHEM
Interested Party: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT DURRES
Dt.registration: 20.02.2019Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 12242 case  Page  of 1225 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania