Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 10178 case  Page  of 1018 terms per page  
No.Act: 31003-01234-00-2017  (Come from: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
BUJAR GOGA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BUJAR GOGA
Defendant: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE, TIRANE
Dt.registration: 05.05.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01538-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
MRI LEKAJ dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SIMON IVANAJ ; LULA NIKA (IVANAJ) ; FRANC IVANAJ ; GJOK QUSHKU ; DOLOREZA MARASHI ; NIKOLL IVANAJ ; GJYSTE IVANAJ ; MRI LEKAJ
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODER
Third Party: FLORA IVANAJ ; GJELINA QUSHKAJ (IVANAJ)
Dt.registration: 04.05.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01530-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ARTEMISI GJINI Kund
No.Decision: 00-2017-650  Dt.Decision: 12.05.2017
Plaintiff: ARTEMISI GJINI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, TIRANE
Third Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.registration: 02.05.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01487-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: KOMUNITETI MYSLIMAN SHQIPTAR, MYFTINIA DURRES
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; SHOQERIA "MR INTERNACIONAL" SH.P.K ; SHOQERIA "NATO" SH.P.K ; BASHKIA SHIJAK ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 28.04.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01115-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
XHELIL SEFERAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: XHELIL SEFERAJ
Defendant: DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE DIBER ; MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCES TIRANE ; BASHKIA DIBER
Dt.registration: 27.04.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11211-01419-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL Kund
No.Decision: 00-2017-649  Dt.Decision: 12.05.2017
Plaintiff: AGJENSIA PER ZHVILLIM BUJQESOR DHE RURAL
Defendant: SHOQERIA "ALELON" SH.P.K
Dt.registration: 25.04.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11115-01383-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MATILDE BEGEJA Kund
No.Decision: 00-2017-664  Dt.Decision: 16.05.2017
Plaintiff: MATILDE BEGEJA
Defendant: THOMA PRIFTI ; AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT ; HERMA LEZHJA (PJOLLAJ) ; KATALDI LEZHJA ; BRUNO LEZHJA ; ANGERLINA LEZHJA
Third Party: KRISTINA JAKOVA ; VALBONA JAKOVA ; TAMARA JAKOVA ; MIROSH JAKOVA ; TEUTA JAKOVA ; AMATUS JAKOVA ; EBRO JAKOVA ; ALMA FETIJA ; KUJTIM VOKSHI ; ENRIK VOKSHI ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TIRANE
Dt.registration: 21.04.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01216-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "TELEKOM ALBANIA" SH.A (ISH - ALBANIAN MOBILE COMUNICATIONS SH.A) Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Defendant: SAJMIR PASHAJ
Plaintiff: SHOQERIA "TELEKOM ALBANIA" SH.A (ISH - ALBANIAN MOBILE COMUNICATIONS SH.A)
Dt.registration: 13.04.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01207-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AGJENCIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL Kund
No.Decision: 00-2017-648  Dt.Decision: 12.05.2017
Plaintiff: AGJENCIA PER ZHVILLIMIN BUJQESOR DHE RURAL
Defendant: SHOQERIA "HALFA" SH.P.K
Dt.registration: 12.04.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01210-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MRIJE ARA (CUNI) Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MRIJE ARA (CUNI)
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SHKODER
Dt.registration: 12.04.2017Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 10178 case  Page  of 1018 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania