Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 10735 case  Page  of 1074 terms per page  
No.Act: 11243-02501-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
AVOKATURA E SHTETIT Kund
No.Decision: 00-2017-1370  Dt.Decision: 20.07.2017
Plaintiff: AVOKATURA E SHTETIT
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; HASAN GABA ; MUIME GABA ; HASIME MAHMUTI (GABA) ; MANUSHAQE GABA ; XHEVAIR GABA ; BEQIR GABA ; SAME GJYLI (GABA) ; HAMZA GABA
Dt.registration: 19.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02500-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
BASHKIA SARANDE Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BASHKIA SARANDE
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE ; BELUL IBRAHIMI
Dt.registration: 18.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02411-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
FREDI PLAKU dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: KATE DEVIJA ; PIRO DEVIJA ; ARISTIR DEVIJA ; MIRANDA PRIFTI (DEVIJA) ; THEMI DEVIJA ; NAUNKE DIMO (DEVIJA) ; SOFIE KOLA (DEVIJA) ; RAPI DEVIJA ; ANA SEMEA (DEVIJA) ; ARQILE DEVIJA ; THOMA DEVIJA ; PANDELI DEVIJA ; FREDI PLAKU
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Third Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE ; LAME SHKURTI ; FLORIKA GJIKA (SHKURTI) ; MARJANA MECO (SHKURTI) ; YLLI SHKURTI ; GEZIM SHKURTI
Dt.registration: 13.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02343-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
ORNELA HUTA dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MAKBULE HUTA ; ORNELA HUTA ; MIMOZA BEQIRI ; IRMA KULHEKU ; QANIJE HUTA ; LULZIM HUTA ; MUSTAFA HUTA ; LINDITA PEZA ; GEZIM HUTA ; SADIK BEJLERI ; SAIMIR HUTA ; BEDRIJE HUTA ; GAZMEND HUTA ; YLLI HUTA ; BUJAR HUTA ; ADRIAN BOLETINI ; MELISA HUQI (BOLETINI) ; NAFIJE SESERI (SPAHIU) ; DESHIRA KOMTI (SPAHIU) ; MYZEJEN KOCI (SPAHIU)
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 10.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02349-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "AUTO FRANCE LUBRICANTS" SH.A Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHOQERIA "AUTO FRANCE LUBRICANTS" SH.A
Defendant: SHOQERIA "AREN 2003" SH.P.K
Dt.registration: 10.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02337-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
DHIMITER DINAKU Kund
No.Decision: 00-2017-1366  Dt.Decision: 14.07.2017
Plaintiff: DHIMITER DINAKU
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Third Party: LEFTERI SHKEMBI ; SIKA CIKO ; THOMA DINAKU ; DAFINA NUSHI ; LILI DINAKU ; JORGJI DINAKU ; SPIRO DINAKU ; STEFANI PECINI
Dt.registration: 10.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11241-02341-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PETRIT KOSHAJ Kund
No.Decision: 00-2017-1314  Dt.Decision: 14.07.2017
Plaintiff: PETRIT KOSHAJ
Defendant: MINISTRIA E DREJTESISE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 10.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01910-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
DITAR BERBERI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: DITAR BERBERI
Defendant: SHOQERIA "TIRANA PARKING"
Dt.registration: 07.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01911-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
ORSID PIRANI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ORSID PIRANI
Defendant: SHOQERIA "VITRINA" SH.P.K ; MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 07.07.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01897-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
MEHMET MERLIKA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MEHMET MERLIKA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE
Dt.registration: 05.07.2017Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 10735 case  Page  of 1074 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania