Press Release

No records found!

Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 15276 case  Page  of 1528 terms per page  
No.Act: 31003-00357-00-2021  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
DENISA HAVO Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: DENISA HAVO
Defendant: INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR ; INSPEKTORIATI SHTETEROR SHENDETESOR DEGA RAJONALE QARKU SHKODER
Dt.registration: 26.07.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00353-00-2021  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "AGRI PRODUCTS EUROPE" SH.P.K Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHOQERIA "AGRI PRODUCTS EUROPE" SH.P.K
Defendant: MINISTRIA E BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL
Dt.registration: 23.07.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00809-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
MALIQ XHEMAJ
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: MALIQ XHEMAJ
Third Party: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE FIER
Dt.registration: 14.07.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11242-00790-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Krujë)
DEMIR PRAPANIKU
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: DEMIR PRAPANIKU
Third Party: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DURRES
Dt.registration: 09.07.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00782-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALBANIA FERRY TERMINAL OPERATOR" SH.P.K Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHOQERIA "ALBANIA FERRY TERMINAL OPERATOR" SH.P.K
Defendant: MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE, AUTORITETI PORTUAL DURRES
Dt.registration: 08.07.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00333-00-2021  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
BAJRAM KULLAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BAJRAM KULLAJ
Defendant: DRSSH DURRES ; ALSSH KRUJE
Dt.registration: 07.07.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00768-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: DREJTORIA E DEGES RAJONALE GJIROKASTER TE ENTIT KOMBETAR TE BANESAVE
Dt.registration: 05.07.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00317-00-2021  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Korce)
KICO MINAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: KICO MINAJ
Defendant: ENTI KOMBETAR I BANESAVE KORCE
Dt.registration: 02.07.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00322-00-2021  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SALI SELIMAJ dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SALI SELIMAJ ; AGRON AVDIAJ ; ARTAN KUCANA ; IBRAHIM DEMIRAJ ; SAMI ISMALAJ ; LINDITA KUCANA ; ELISJANA SELIMAJ ; GENT SELIMAJ ; GEZIM SELIMAJ ; KELMEND SELIMAJ ; SAJMIR SELIMAJ ; SHERIF MALSIA ; ALBAN SELIVRADA ; FATJON ISMALAJ ; ALI SELIVRADA ; HAXHI VATOCI ; ARDENIS SELIMAJ ; SHKELZEN METALIAJ ; KLODJAN ISMALAJ ; ERVIS SELIMAJ ; VALDRIN SELIMAJ ; ARDIAN SELIMI ; ALFRED SELIMAJ ; SALI SELIMAJ ; ERENIK SELIMAJ ; ARMAND SELIMI ; FLORANT METALIAJ ; SHOQATA TOKA "SHOQATA PER RUAJTJEN DHE MBROJTJEN E ALPEVE SHQIPTARE"
Defendant: MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE ; AGJENCIA KOMBETARE E MJEDISIT ; MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT ; KESHILLI KOMBETAR I TERRITORIT DHE AGJENCIA E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT ; SHOQERIA "GENER 2" SH.P.K ; KESHILLI I BASENIT UJEMBLEDHES DRIN-BUNE ; SHOQERIA "DRAGOBIA ENERGY" SH.P.K ; AGJENCIA KOMBETARE E ZONAVE TE MBROJTURA
Dt.registration: 02.07.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00743-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
BEKIM CENAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BEKIM CENAJ
Defendant: MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCES ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E ARKIVAVE
Third Party: URDHERI I FARMACISTEVE TE SHQIPERISE
Dt.registration: 01.07.2021Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 15276 case  Page  of 1528 terms per page  

No records found!
No records found!
No records found!
No records found!
No records found!
All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania