Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 11733 case  Page  of 1174 terms per page  
No.Act: 11243-01372-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
FJONA DOLLANI dhe T
No.Decision: 00-2018-620  Dt.Decision: 14.05.2018
Plaintiff: FATO MASKAJ ; MIRJETA XHELAJ ; ZAMIRA VELO ; PERPARIM GEGA ; MAKSIM GEGA ; SILVIRA LALIKE ; FJONA DOLLANI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; LLAZAR IKONOMI (BITRI) ; GJENOVEFA NDRIO (BITRI) ; ARQILE BITRI ; SHKELQIM SELAMI (MEMINI) ; ALKETA SELAMI ; ARDIAN KOLLOZI ; ARBANA KOLLOZI ; SHOQERIA "SOCIETE GENERALE BANK" SH.A. VLORE
Third Party: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 25.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01298-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
AGRON LEZO Kund
No.Decision: 00-2018-621  Dt.Decision: 14.05.2018
Plaintiff: AGRON LEZO
Defendant: PELLUMB LEZO ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE
Third Party: ZYRA E GJENDJES CIVILE, BASHKIA SARANDE
Dt.registration: 18.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01260-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
KILI PRIFTI Kund
No.Decision: 00-2018-478  Dt.Decision: 24.04.2018
Plaintiff: KILI PRIFTI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 16.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01268-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
ELEZ DEMIRAJ Kund
No.Decision: 00-2018-479  Dt.Decision: 24.04.2018
Plaintiff: ELEZ DEMIRAJ
Defendant: MINISTRIA E MJEDISIT ; DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMIT PYJOR KUKES
Dt.registration: 16.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11241-01270-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
BUKURIE OSMAJ Kund
No.Decision: 00-2018-486  Dt.Decision: 24.04.2018
Plaintiff: BUKURIE OSMAJ
Defendant: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR TROPOJE
Dt.registration: 16.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00817-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
ILIR KANANAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ILIR KANANAJ
Defendant: KANTIERI I NDERTIMIT DHE RIPARIMIT TE ANIJEVE/REPARTI USHTARAK NR.6022, PASHALIMAN VLORE
Third Party: AVOKATURA E SHTETIT, DEGA VLORE
Dt.registration: 11.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00830-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
SHOQERIA "DANI" SH.P.K Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHOQERIA "DANI" SH.P.K
Defendant: DEGA DOGANORE BLLATE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE TIRANE
Dt.registration: 11.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00775-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
PERSONI FIZIK "FATMIRA FEJZULLA" Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: PERSONI FIZIK "FATMIRA FEJZULLA"
Defendant: DREJTORIA RAJONALE TATIMORE, SARANDE ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR PRANE DREJTORISE SE PERGJITHSHME TE TATIMEVE
Dt.registration: 06.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00776-00-2018  (Come from: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
SHADIJE MUSTA dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MEHDI MUSTA ; SHADIJE MUSTA
Defendant: BASHKIA DURRES ; INSPEKTORIATI NDERTIMOR URBANISTIK PRANE BASHKISE DURRES ; SHOQERIA "AGE CO&CO" SH.P.K ; SHOQERIA "GURI & NDERTIM" SH.P.K
Dt.registration: 06.04.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01191-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
TEFTA DALLA Kund
No.Decision: 00-2018-626  Dt.Decision: 13.04.2018
Plaintiff: TEFTA DALLA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 06.04.2018Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 11733 case  Page  of 1174 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania