Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 11047 case  Page  of 1105 terms per page  
No.Act: 11243-03274-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SUELA SHPUZA Kund
No.Decision: 00-2017-2030  Dt.Decision: 25.10.2017
Plaintiff: SUELA SHPUZA
Defendant: DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR, PRANE MTI, TIRANE ; DREJTORIA RAJONALE E SHERBIMEVE TE TRANSPORTIT RRUGOR, SHKODER
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 20.10.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03164-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
QAKO THOMA dhe T
No.Decision: 00-2017-1975  Dt.Decision: 17.10.2017
Plaintiff: VASILLAQ THOMA ; QAKO THOMA
Defendant: AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TE PRONAVE TIRANE ; ARIAN JOSIFI ; MIRANDA JOSIFI ; NIKOLETA JOSIFI ; PANDORA JOSIFI ; ELVIRA JOSIFI ; LIDA JOSIFI (SULI) ; TEUTA NURCE ; VITORI JOSIFI ; MIMOZA JOSIFI ; MAGDALENA JOSIFI
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.registration: 09.10.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31001-02794-00-2017  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Korce)
MYSLYM COLLAKU Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MYSLYM COLLAKU
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E INSPEKTORIATIT SHTETEROR TE MJEDISIT DHE PYJEVE KORCE ; INSPEKTORIATI SHTETEROR I MJEDISIT DHE PYJEVE
Dt.registration: 09.10.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03153-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ENVER SHEHU Kund
No.Decision: 00-2017-1974  Dt.Decision: 17.10.2017
Plaintiff: ENVER SHEHU
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT ; ABEDIN DEMIRAJ ; RUMI DEMIRAJ ; SADIK DEMIRAJ
Dt.registration: 09.10.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03158-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ILIA KOCO Kund
No.Decision: 00-2017-1977  Dt.Decision: 17.10.2017
Plaintiff: ILIA KOCO
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.registration: 09.10.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03159-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
SUZANA ISUFAJ Kund
No.Decision: 00-2017-1973  Dt.Decision: 17.10.2017
Plaintiff: SUZANA ISUFAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; BASHKIA SARANDE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.registration: 09.10.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03140-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
NURIJE SHEHI Kund
No.Decision: 00-2017-1972  Dt.Decision: 10.10.2017
Plaintiff: NURIJE SHEHI
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 06.10.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03122-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
RAMAZAN KULLAJ Kund
No.Decision: 00-2017-1842  Dt.Decision: 10.10.2017
Plaintiff: RAMAZAN KULLAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; PAQIZE GJINALI (BEGA) ; LUMTURI GJASHTA (BEGA) ; GEZIM BEGA ; MEHMET BEGA ; SHPETIM BEGA ; BESNIK BEGA ; HATIXHE ROSHI (BEGA) ; NEXHMIJE AFAJANI (BEGA) ; LIRIJE BEGA ; ALTIN BEGA ; IRIS BROJAJ (BEGA) ; IRIDA SPAHIU (BEGA) ; LEJLA BAHOLLI (HUTA) ; BUJAR HUTA ; SHEMSEDIN HUTA ; AGIM BEGA
Dt.registration: 05.10.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03125-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
DRITAN KONDI Kund
No.Decision: 00-2017-1976  Dt.Decision: 10.10.2017
Plaintiff: DRITAN KONDI
Defendant: SOFOKLI PAPADHIMA ; QIRJAKO PAPADHIMA ; IZMINI PAPADHIMA ; KRISANTHI PAPADHIMA (KRISANTHIPI THOMAGJINI) ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.registration: 05.10.2017Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-03094-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE dhe T
No.Decision: 00-2017-2031  Dt.Decision: 25.10.2017
Plaintiff: KESHILLI I MINISTRAVE ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE ; SILVANA NACI ; GENTI HAMZARAJ ; ANILA HAMZARAJ ; KEVIN HAMZARAJ ; ALBER AVXHI ; ETLEVA TOMORRI
Dt.registration: 04.10.2017Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 11047 case  Page  of 1105 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania