Press Release

No records found!
jo_duhanit
  • Supreme Court of the Republic of Albania supports the initiative
    "Shqipëria JO Duhanit"

Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 14086 case  Page  of 1409 terms per page  
No.Act: 61014-00198-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
No.Decision: 00-2021-198  Dt.Decision: 19.03.2021
Applicant: PROKURORIA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Person under investigation: LISJEN GOGO ; ALBANO GOGO ; DENIS MEHMETI
Dt.registration: 10.03.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00131-00-2021  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
BESNIK MUCI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BESNIK MUCI
Defendant: KUVENDI I SHQIPERSIE
Third Party: AVOKATI I POPULLIT ; OPERACIONI NDERKOMBETAR I MONITORIMIT ; PRESIDENTI I REPUBLIKES
Dt.registration: 09.03.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00104-00-2021  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
GEZIM CUNI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: GEZIM CUNI
Defendant: INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT TIRANE
Third Party: PERMBARUES GJYQESOR PRIVAT ALTIN VAKO
Dt.registration: 08.03.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00105-00-2021  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
MYFTAR DEMIRLIKA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MYFTAR DEMIRLIKA
Defendant: DREJTORIA VENDORE PER KUFIRIN DHE MIGRACIONIN KUKES
Dt.registration: 08.03.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61006-00177-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE
No.Decision: 00-2021-166  Dt.Decision: 12.03.2021
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR LEZHE
Person under investigation: PAULIN PATI
Dt.registration: 04.03.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 71000-00178-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
VIRON TAVANXHIU
No.Decision: 00-2021-195  Dt.Decision: 19.03.2021
Applicant: VIRON TAVANXHIU
Dt.registration: 04.03.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61013-00176-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHPETIM KASMI
No.Decision: 00-2021-165  Dt.Decision: 12.03.2021
Applicant: SHPETIM KASMI
Dt.registration: 03.03.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61004-00170-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
No.Decision: 00-2021-164  Dt.Decision: 12.03.2021
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR KORCE
Person under investigation: ARJAN HOXHA ; RISTEM ELEZI
Dt.registration: 01.03.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 70007-00166-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
VIKTOR FLOQI
No.Decision: 00-2021-185  Dt.Decision: 19.03.2021
Applicant: VIKTOR FLOQI
Dt.registration: 26.02.2021Download ]  [ Case details ]
No.Act: 88000-00167-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
ARTAN NISLLAJ
No.Decision: 00-2021-163  Dt.Decision: 12.03.2021
Applicant: ARTAN NISLLAJ
Interested Party: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR GJIROKASTER
Dt.registration: 26.02.2021Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 14086 case  Page  of 1409 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania