Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 12317 case  Page  of 1232 terms per page  
No.Act: 90200-01102-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 03.05.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01105-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FIZE MEMA Kund
No.Decision: 00-2019-261  Dt.Decision: 09.05.2019
Plaintiff: FIZE MEMA
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Third Party: INSTITUTI I SIGURIMEVE SHOQERORE, DREJTORIA E ARKIVIT QENDROR
Dt.registration: 03.05.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01049-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LYTFIJE BELBA Kund
No.Decision: 00-2019-260  Dt.Decision: 09.05.2019
Plaintiff: LYTFIJE BELBA
Defendant: BASHKIA KAMEZ
Third Party: DREJTORIA E SHKOLLES "LIDHJA E PRIZRENIT" ; ZYRA ARSIMORE KAMEZ ; MINISTRIA E ARSIMIT SPORTIT DHE RINISE
Dt.registration: 25.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00990-00-2019  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: AVOKATURA E PERGJITHSHME E SHTETIT
Defendant: SHOQERIA "EURO OIL" SH.A
Third Party: AGJENCIA E LEGALIZIMIT URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TE ZONAVE/NDERTIMEVE INFORMALE
Dt.registration: 24.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01023-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
EDUART MEZURAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: EDUART MEZURAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; GEZIM SADIKU ; SAFETE SADIKU (TAHIRAJ) ; LIRI SADIKU (CENAJ) ; GJUSHI SADIKU ; KUJTIM SADIKU ; DIANA SADIKU ; ERION SADIKU ; KLODIAN SADIKU ; LEKO SADIKU ; ALGERT SADIKU ; LORENC SADIKU
Third Party: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Dt.registration: 23.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01025-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
ELTON BESHO dhe T
No.Decision: 00-2019-262  Dt.Decision: 09.05.2019
Plaintiff: ADRIAN BESHO ; ELTON BESHO
Defendant: MIRJETA XHELAJ ; ZAMIRA VELO ; PERPARIM GEGA ; MAKSIM GEGA ; SILVIRA LALIKE ; FATI MASKAJ ; FJONA DOLLANI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 23.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00992-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
RELDJON PEPA Kund
No.Decision: 00-2019-259  Dt.Decision: 09.05.2019
Plaintiff: RELDJON PEPA
Defendant: ZYRA E GJENDJES CIVILE MROSTAR - URA, FIER ; ARKIVI I ZYRES SE GJENDJES CIVILE PRANE NENPREFEKTURES MALLAKASTER, QARKU FIER
Dt.registration: 19.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00951-00-2019  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
MINISTRI I INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ADRIANA QEVANI (JAUPAJ)
Defendant: MINISTRI I INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
Third Party: MINISTRI I TURIZIMIT DHE MJEDISIT ; KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK
Dt.registration: 18.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00899-00-2019  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
ENEDA ABAZAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ENEDA ABAZAJ
Defendant: DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMIT TE PROVES
Dt.registration: 15.04.2019Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00899-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
MYNYR ZYBERLI dhe T
No.Decision: 00-2019-222  Dt.Decision: 23.04.2019
Plaintiff: AGIM ZYBERLI ; MYNYR ZYBERLI ; VAIT ZYBERLI ; YLLI ZYBERLI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AFROVITI MAMO ; GARUFALA VELIU ; ELENI KRISTODHULLOS ; ANDONIA YBERLI ; MARIANTHI DURO ; PANAJOT ZYBERLI ; LLAMBI ZYBERLI ; ILIA ZYBERLI ; JORGO ZYBERLI ; DHIMITRULA ZYBERLI ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 11.04.2019Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 12317 case  Page  of 1232 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania