Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 11865 case  Page  of 1187 terms per page  
No.Act: 31003-01476-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
GEZIM TOSKA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: GEZIM TOSKA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 13.06.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01347-00-2018  (Come from: Gjykata Administrative e Apelit Tirane)
GANI LAMI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: GANI LAMI
Defendant: AGJENSIA PER TRAJTIMIN E PRONAVE
Dt.registration: 05.06.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01350-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
ALBANO CEPELE Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ALBANO CEPELE
Defendant: KESHILLI I LARTE I DREJTESISE ; ZYRA E ADMINISTRIMIT TE BUXHETIT GJYQESOR ; GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR SHKODER
Dt.registration: 05.06.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-01707-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
No.Decision: 00-2018-647  Dt.Decision: 31.05.2018
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 25.05.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-01708-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
No.Decision: 00-2018-693  Dt.Decision: 13.06.2018
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 25.05.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-01706-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
No.Decision: 00-2018-630  Dt.Decision: 31.05.2018
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 25.05.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01255-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
VALBONA XHELAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: VALBONA XHELAJ
Defendant: SHKOLLA 9-VJECARE VIOSKE MALLAKASTER ; ZYRA ARSIMORE MALLAKSTER
Third Party: DREJTORIA RAJONALE ARSIMORE FIER
Dt.registration: 24.05.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01680-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHEFIK SHKAMBI Kund
No.Decision: 00-2018-638  Dt.Decision: 13.06.2018
Plaintiff: SHEFIK SHKAMBI
Defendant: SHOQERIA "AZA ELECTRONICS" SH.P.K
Dt.registration: 24.05.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-01684-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHYQYRI FJOLLA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHYQYRI FJOLLA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 24.05.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01206-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
PETRIT CELA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: PETRIT CELA
Defendant: ZVRPP KRUJE ; HALIT CELA
Third Party: NJESIA ADMINISTRATIVE FUSHE KRUJE, BASHKIA KRUJE
Dt.registration: 22.05.2018Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 11865 case  Page  of 1187 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania