• 1
    Sed ornare elit vel sapien varius
  • 2
    Aenean hendrerit ac justo et egestas

Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 13181 case  Page  of 1319 terms per page  
No.Act: 31003-01132-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
ARMELA GAZULLI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ARMELA GAZULLI
Defendant: BASHKIA VAU I DEJES
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODER
Dt.registration: 14.12.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 71000-00684-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
EDMOND BRESHANAJ
No.Decision: 00-2020-448  Dt.Decision: 27.11.2020
Applicant: EDMOND BRESHANAJ
Dt.registration: 19.11.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01079-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Shkoder)
GJOVALIN PJETRI dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: GJOVALIN PJETRI ; NIKOLIN MARKU ; SHKURT MARKU ; PAL LULI ; ARDJAN LULI
Dt.registration: 18.11.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01056-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PRONES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: DREJTORIA E PERGJITHSHME E PRONES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE
Third Party: PERMBARUESI GJYQESOR ALBAN GUSHO, ZYRA E PERMBARIMIT TIRANE
Dt.registration: 16.11.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-01043-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
DELINDA ZHUPA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: DELINDA ZHUPA
Defendant: BASHKIA FIER
Dt.registration: 06.11.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61013-00646-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kurbin)
DALIP KADRIU
No.Decision: 00-2020-471  Dt.Decision: 27.11.2020
Applicant: DALIP KADRIU
Dt.registration: 05.11.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61013-00647-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ARBEN BERXOLLI
No.Decision: 00-2020-413  Dt.Decision: 27.11.2020
Applicant: ARBEN BERXOLLI
Dt.registration: 05.11.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61013-00645-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kurbin)
DALIP KADRIU
No.Decision: 00-2020-414  Dt.Decision: 27.11.2020
Applicant: DALIP KADRIU
Dt.registration: 05.11.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61013-00634-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SHOQERIA "BEADINI" SH.P.K.
No.Decision: 00-2020-374  Dt.Decision: 06.11.2020
Applicant: SHOQERIA "BEADINI" SH.P.K.
Dt.registration: 02.11.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 61004-00635-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE
No.Decision: 00-2020-378  Dt.Decision: 13.11.2020
Applicant: PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE
Person under investigation: H. GJ.
Dt.registration: 02.11.2020Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 13181 case  Page  of 1319 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania