• 1
    Sed ornare elit vel sapien varius
  • 2
    Aenean hendrerit ac justo et egestas

Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 11594 case  Page  of 1160 terms per page  
No.Act: 31003-00553-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHOQERIA "DEVIS" SH.P.K Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHOQERIA "DEVIS" SH.P.K
Defendant: KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK ; SPITALI RAJONAL DURRES
Dt.registration: 08.03.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00856-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
MIMOZA ALIA Kund
No.Decision: 00-2018-300  Dt.Decision: 16.03.2018
Plaintiff: MIMOZA ALIA
Defendant: ISMAIL STRINGA ; MEHMET STRINGA ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 07.03.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00781-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
HAVA DAKOLI Kund
No.Decision: 00-2018-301  Dt.Decision: 16.03.2018
Plaintiff: HAVA DAKOLI
Defendant: KUJTIM PLANGARICA ; BEQIR PLANGARICA ; BUJAR BORSHI ; ARDJAN BORSHI ; ZEGJINE DORACI ; DRITA PLANGARICA ; YLLKA HIDA (PLANGARICA) ; MIMOZA TAUSHANI (PLANGARICA) ; MERITA SHKUPI (PLANGARICA) ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 01.03.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00758-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
RUFIDIJE CAUSHAJ (ARAPI) Kund
No.Decision: 00-2018-299  Dt.Decision: 16.03.2018
Plaintiff: RUFIDIJE CAUSHAJ (ARAPI)
Defendant: DOLOR ARAPI ; CECEN ARAPI ; MERUSHE ARAPI ; SELMAN ARAPI ; ROLAND ARAPI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.registration: 28.02.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00649-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
LIRI BAKU dhe T
No.Decision: 00-2018-302  Dt.Decision: 16.03.2018
Plaintiff: ENVER BICI ; SELADIN BICI ; DALLANDYSHE TABAKU ; EDUART BICI ; LIRI BAKU
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE ; PELLUMB AGOLLI ; REFEDIJE AGOLLI ; VALENTINA KRYEMADHI ; ALIME KULLOLLI ; ISMETE BICI ; FATMIRA BRAHIMLLARI ; NAFIRETE MUCA ; IZMIRA BAJRAMI ; STOLI SENI ; FREDI AGOLLI ; SHPETIM AGOLLI ; VALMIR AGOLLI ; LEONARD AGOLLI
Dt.registration: 21.02.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00662-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
GEZIM MILO dhe T
No.Decision: 00-2018-361  Dt.Decision: 16.03.2018
Plaintiff: ROLAND PACO ; VASIL BALA ; GEZIM MILO
Defendant: ZAHARIA KACELANO ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, TIRANE
Dt.registration: 21.02.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00664-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
FETAH LILAJ dhe T
No.Decision: 00-2018-362  Dt.Decision: 06.03.2018
Plaintiff: NADO LILAJ ; NURIE DHIMOGJIKA ; VERA BITRI ; FETAH LILAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE, TIRANE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES
Third Party: TOMOR KAPLLANI ; QEDERI KAPLLANI ; LULZIM KAPLLANI ; ALEKSANDER KAPLLANI ; FERIDE KAPLLANI ; SHPETIM SHARRA ; MJAFTIM SHARRA ; PELLUMB SHARRA ; MYZARA SHARRA
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 21.02.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00629-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
MYZEJEN ZYRKA Kund
No.Decision: 00-2018-297  Dt.Decision: 16.03.2018
Plaintiff: MYZEJEN ZYRKA
Defendant: MUHAMED TIGANI ; SHEFQET TIGANI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME ; VIKTORI VREKA ; JANI FERHATI ; FARUDIN FERATI ; HABIBE FERHATAJ ; SANIJE FERHATAJ ; ENVER FERHATAJ ; MYSADETE XHAFERAJ (FERHATAJ) ; GJERAQINA RUNAJ (FERHATAJ) ; MIRANDA FERHATAJ ; ADELA FERHATAJ ; DONALD FERHATAJ ; ERMAL FERHATAJ ; SINAN FERHATAJ
Third Party: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Dt.registration: 20.02.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00630-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
IBRAHIM GARGAJ Kund
No.Decision: 00-2018-298  Dt.Decision: 16.03.2018
Plaintiff: IBRAHIM GARGAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 20.02.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-00623-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
JOSIF SINJARI dhe T
No.Decision: 00-2018-360  Dt.Decision: 16.03.2018
Plaintiff: JOSIF SINJARI ; ARISTOTEL NUSHI
Defendant: DONIKA ZEMBLAKU ; ALBERT ZEMBLAKU ; MUSAFA MALKO
Third Party: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LUSHNJE ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 20.02.2018Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 11594 case  Page  of 1160 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania