• 1
    Sed ornare elit vel sapien varius
  • 2
    Aenean hendrerit ac justo et egestas

Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 12011 case  Page  of 1202 terms per page  
No.Act: 11243-03120-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHOQERIA KURSIM KREDITI (SHKK) "HAMALLAJ" MANEZ, DURRES dhe T
No.Decision: 00-2018-1073  Dt.Decision: 20.11.2018
Plaintiff: LEARTA MURATAJ ; SHOQERIA KURSIM KREDITI (SHKK) "HAMALLAJ" MANEZ, DURRES
Defendant: QEMAL LASHI ; SHPETIM MINJA ; RAMAZAN SALLAKU ; FADIL RRYTA ; RAMIZ HOXHA ; KUJTIM MESJA ; FATIME HADERLLARI
Third Party: QENDRA KOMBETARE E BIZNESIT TIRANE
Dt.registration: 08.11.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11241-02970-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
IDAET RUSI Kund
No.Decision: 00-2018-1071  Dt.Decision: 14.11.2018
Plaintiff: IDAET RUSI
Defendant: DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE ; IEVP KORCE
Dt.registration: 18.10.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02866-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHAQIR DUKA Kund
No.Decision: 00-2018-1023  Dt.Decision: 16.10.2018
Plaintiff: SHAQIR DUKA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES
Dt.registration: 08.10.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-02349-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
LEFTER CANAJ dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Defendant: LEFTER CANAJ ; HELIDON XHINDI ; STUDIO PERMBARIMORE "L.D.C"
Third Party: RAZIE SARACI
Plaintiff: QENDRA E PUBLIKIMEVE ZYRTARE
Dt.registration: 08.10.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02769-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ARBER DOGANI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ARBER DOGANI
Defendant: SHOQERIA "DOKO" SH.P.K
Dt.registration: 28.09.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02738-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
SHOQERIA "EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE" SH.P.K Kund
No.Decision: 00-2018-1030  Dt.Decision: 16.10.2018
Plaintiff: SHOQERIA "EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE" SH.P.K
Defendant: PERMBARUESE GJYQESORE PRIVATE VALBONA QEHAJAJ
Dt.registration: 27.09.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 90200-02713-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.P.K.
No.Decision: 00-2018-1020  Dt.Decision: 09.10.2018
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.P.K.
Dt.registration: 26.09.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31001-02255-00-2018  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
HAMID BODLLI Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: HAMID BODLLI
Defendant: BASHKIA KAVAJE
Dt.registration: 26.09.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02572-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
SELADIN PASQYLI Kund
No.Decision: 00-2018-1017  Dt.Decision: 09.10.2018
Plaintiff: SELADIN PASQYLI
Defendant: ENI SHEHU (COBANI)
Dt.registration: 18.09.2018Download ]  [ Case details ]
No.Act: 11243-02583-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
BASHKIA URA VAJGURORE Kund
No.Decision: 00-2018-913  Dt.Decision: 25.09.2018
Plaintiff: BASHKIA URA VAJGURORE
Defendant: PERSONI FIZIK, Z. GENTIAN ISMAILI
Dt.registration: 18.09.2018Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 12011 case  Page  of 1202 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania