• 1
    Sed ornare elit vel sapien varius
  • 2
    Aenean hendrerit ac justo et egestas

Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 12567 case  Page  of 1257 terms per page  
No.Act: 31003-00377-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
ERISELDA LESKAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ERISELDA LESKAJ
Defendant: KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Dt.registration: 09.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31001-00365-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
BESNIK GJANA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BESNIK GJANA
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES (D.R.T. DURRES) ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR (D.A.T.) PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 03.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00359-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
GENTIAN ZERA
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: GENTIAN ZERA
Third Party: BASHKIA SARANDE
Dt.registration: 02.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00329-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
FERDINAND RUMBULLAKU Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: FERDINAND RUMBULLAKU
Defendant: BASHKIA TIRANE, NJESIA ADMINISTRATIVE KRRABE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE TIRANA RURALE 1
Dt.registration: 29.05.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00331-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
AIDA KONSTANTINOMANOLAKIS dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BARDHYL NALLBANI ; SAIMIR NALLBANI ; DRITA NALLBANI ; AIDA KONSTANTINOMANOLAKIS ; SHPRESA UKU
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 29.05.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31001-00304-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "RAJAN 2007" SH.A Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHOQERIA "RAJAN 2007" SH.A
Defendant: MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE
Dt.registration: 28.05.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00306-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "LOTARIA KOMBETARE" SH.P.K Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SHOQERIA "LOTARIA KOMBETARE" SH.P.K
Defendant: MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 28.05.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00307-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
XHEVAT GUZIA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: XHEVAT GUZIA
Third Party: DAFINA ZEZA ; ADELA ZEZA ; ALBI ZEZA
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE TIRANE
Defendant: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE TIRANA VERI
Dt.registration: 28.05.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00309-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "PRIMALL" SH.P.K Kund
No.Decision: 00-2020-91  Dt.Decision: 08.06.2020
Plaintiff: SHOQERIA "PRIMALL" SH.P.K
Defendant: DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE ; DEGA E DOGANES TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 28.05.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00293-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
SHOQERIA "I.T.S.G.A" SH.A Kund
No.Decision: 00-2020-98  Dt.Decision: 08.06.2020
Plaintiff: SHOQERIA "I.T.S.G.A" SH.A
Defendant: BASHKIA ELBASAN ; DREJTORIA E TATIM TAKSAVE (DREJTORIA E TATIMEVE, TARIFAVE VENDORE DHE MBLEDHJES SE TE ARDHURAVE)
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 28.05.2020Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 12567 case  Page  of 1257 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania