• 1
    Sed ornare elit vel sapien varius
  • 2
    Aenean hendrerit ac justo et egestas

Decisions search menu

Search attributes
1 to 10 of 12622 case  Page  of 1263 terms per page  
No.Act: 31003-00466-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Korce)
LULEZIM KREKA dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BASHKIA MALIQ
Third Party: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Defendant: BUJAR SALIANJI ; LULEZIM KREKA ; PERPARIM BASHLLARI ; BEDRI BASHLLARI
Dt.registration: 19.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00400-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "KLAN" SH.A dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: MYRTEZA MYFTARI
Defendant: SHOQERIA "KLAN" SH.A ; SHOQERIA "PANORAMA GROUP" SH.A ; SHOQERIA "FOCUS MEDIA NEWS" SH.P.K
Third Party: MERSIN SPAHO
Dt.registration: 15.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31001-00401-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
SHOQERIA "TABACCO HOLDING GROUP" SH.P.K Kund
No.Decision: 00-2020-154  Dt.Decision: 26.06.2020
Plaintiff: SHOQERIA "TABACCO HOLDING GROUP" SH.P.K
Defendant: DEGA E DOGANES TIRANE ; DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 15.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00402-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
ENDRIT DIDA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ENDRIT DIDA
Defendant: MINISTRIA E DREJTESISE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 15.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00388-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
AFRIM VATHI dhe T
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: SADIK IBRAHIMI
Defendant: AFRIM VATHI ; ALI VATHI ; HYSNI VATHI ; BESMIR KARAJ ; NEIM KARAJ
Third Party: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES KRUJE
Dt.registration: 12.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00394-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
KESHILLI I LARTE I PROKURORISE
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: TOM DEDAJ
Defendant: KESHILLI I LARTE I PROKURORISE
Dt.registration: 12.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00377-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Vlore)
ERISELDA LESKAJ Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: ERISELDA LESKAJ
Defendant: KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Dt.registration: 09.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31001-00365-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Durres)
BESNIK GJANA Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: BESNIK GJANA
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE DURRES (D.R.T. DURRES) ; DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR (D.A.T.) PRANE MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 03.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00359-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Gjirokas)
GENTIAN ZERA
No.Decision:   Dt.Decision: 
Applicant: GENTIAN ZERA
Third Party: BASHKIA SARANDE
Dt.registration: 02.06.2020Download ]  [ Case details ]
No.Act: 31003-00329-00-2020  (Come from: Gjykata admin.shk.parë Tirane)
FERDINAND RUMBULLAKU Kund
No.Decision:   Dt.Decision: 
Plaintiff: FERDINAND RUMBULLAKU
Defendant: BASHKIA TIRANE, NJESIA ADMINISTRATIVE KRRABE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE TIRANA RURALE 1
Dt.registration: 29.05.2020Download ]  [ Case details ]
1 to 10 of 12622 case  Page  of 1263 terms per page  

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania