• 1
  gjykata e larte
 • 2
  Salle gjyqi
 • 3
  Salla e mbledhjeve te gjyqtareve
 • 4
  Salla e kolegjeve te bashkuara

Çështje të Ardhura

Atributet e kerkimit
1 deri 10 prej 86875 ceshtje  Faqe  prej 8688 terma ne faqe
Nr.Akti: 11243-01243-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Durrës)
PASHKE LUKA (CERRI) dhe T
Paditës: ISLAM KERTUSHA ; BILAL KERTUSHA ; MURAT KERTUSHA ; MENDUHIJE QAMO (KERTUSHA) ; BIHANE KERTUSHA ; HAJDAR KERTUSHA ; FLAMUR KERTUSHA ; ENVER KERTUSHA ; PASHKE LUKA (CERRI)
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; NAZMI BARBULLUSHI ; ERQAN TIVARI ; EQEREM TIVARI ; IXHLALE TIVARI ; IREFON TIVARI ; REFAI TIVARI ; AFERDITA DULAKU (TIVARI) ; LEJLA VRIONI ; SHYHRETE BARBULLUSHI ; FATMIRA BARBULLUSHI ; PRANVERA BARBULLUSHI (RRASHI) ; LINDITA BARBULLUSHI ; ILDA BARBULLUSHI ; ILVIS BARBULLUSHI ; SYTKI GOLEMI ; ZIHNIJE GOLEMI (LOKU) ; JETMIR GOLEMI ; VILDANA GOLEMI (RULI) ; MENTOR CENA ; MIMOZA HAFIZI (CENA) ; AVIDANE CENA (HOXHA) ; AVILA CENA ; FITIM CENA ; ARJONA CENA ; JONUZ ZAJA ; IHSAN ZAJA ; ARTENISA ZAJA ; DHURATA VEKSHARI ; PETRIT CENA ; BUJAR CENA ; ZAMIR CENA ; SHEFIKO HYSAJ (KERTUSHAJ) ; BUKURIE DORACI (KERTUSHAJ) ; HAXHI RECI ; URIM RECI ; ARBEN RECI ; FLUTURA PETRELA ; LULJETA PENXHA
Ndërhyrës Kryesor: SHOQERIA "DUDAJ KONSTRUKSION" SH.P.K.
Palë e Tretë: BESNIK DUDAJ ; ILJAZ TOPTAGA ; LULJETA HYSKO ; LINDITA HOXHA ; ARTAN SHERIFI
Dt.regjistrimi: 03.12.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11242-01242-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SHKURTE KOLA Kund
Paditës: SHKURTE KOLA
I Paditur: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE LEZHE
Dt.regjistrimi: 03.12.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01241-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
EDER NDOCI Kund
Paditës: EDER NDOCI
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE
Dt.regjistrimi: 03.12.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01240-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "KLELAND" SH.P.K Kund
Paditës: SHOQERIA "KLELAND" SH.P.K
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE (OSHEE GROUP SH.A)", DR. RAJONALE SHKODER
Dt.regjistrimi: 02.12.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01239-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SHERIF CURAJ Kund
Paditës: SHERIF CURAJ
I Paditur: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.regjistrimi: 02.12.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11213-01238-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
GJYLTERE HASANTARI Kund
Paditës: GJYLTERE HASANTARI
I Paditur: ENIGERT HASANTARI
Palë e Tretë: ARTUR HASANTARI ; SOKOL HASANTARI ; ABIBE HASANTARI
Dt.regjistrimi: 02.12.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01237-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
Palë e Tretë: SHOQERIA PERMBARIMORE "STRATI BAILIFF'S SERVICE" SH.P.K
Dt.regjistrimi: 02.12.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01236-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
ARDIT DELIMETA dhe T
Paditës: ILIR LICE ; ELIDIAN DELIMETA ; ARDIT DELIMETA
I Paditur: GENTJAN DOLLANI ; KESHILLI I MINISTRAVE TIRANE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA RAJONALE ELBASAN
Dt.regjistrimi: 02.12.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11241-01235-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata shkallës së parë Berat)
ILIR CACOLLARI Kund
Paditës: ILIR CACOLLARI
I Paditur: DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE ; INSTITUCIONI I EKZEKUTIMIT TE VENDIMEVE PENALE, (IEVP) BERAT
Dt.regjistrimi: 02.12.2021Detajet e ceshtjes ]
Nr.Akti: 11243-01234-00-2021  (Ardhur prej: Gjykata e Apelit Durrës)
ALVIN (HAXHI) SHEHU Kund
Paditës: ALVIN (HAXHI) SHEHU
I Paditur: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.regjistrimi: 02.12.2021Detajet e ceshtjes ]
1 deri 10 prej 86875 ceshtje  Faqe  prej 8688 terma ne faqe

Te gjitha te drejtat e rezervuara. © 2014 Gjykata e Larte