Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 65844 case  Page  of 6585 terms per page
No.Act: 11243-03863-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
KESHILLI I MINISTRAVE Kund
Plaintiff: KESHILLI I MINISTRAVE
Defendant: FATOS PUSTINA ; ADMINISTRATORI I SHOQERIVE HUAMARRESE PRANE MINISTRISE SE FINANACAVE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Secondary Joint litigant: SIMO LATI ; LEKO LATI
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
No.Act: 11112-03862-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Përmet)
AGATHI NAKO dhe T
Plaintiff: JOAN NAKO ; AGATHI NAKO
Defendant: SHPRESA NAKO
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
No.Act: 11243-03861-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Dibër)
BILBIL PERGJEGJI Kund
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Plaintiff: BILBIL PERGJEGJI
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
No.Act: 11241-03860-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Mat)
SHKELQIM DEDOLLI Kund
Plaintiff: SHKELQIM DEDOLLI
Defendant: DREJTORIA E PERGJITHSHME E BURGJEVE
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
No.Act: 11243-03859-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
RIZA KURTSMALAJ Kund
Plaintiff: RIZA KURTSMALAJ
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
No.Act: 11243-03858-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
QAZIM PERAJ Kund
Plaintiff: QAZIM PERAJ
Defendant: QEMAL GURI ; KUNE PRELJA ; SHEFQET GURI ; MARK KODRA
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
No.Act: 11243-03857-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SOKOL LAMI Kund
Plaintiff: SOKOL LAMI
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A., DEGA SHKODER
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
No.Act: 11243-03856-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
SYZHANE VEIZI dhe T
Plaintiff: ZURHA MEHMETI ; SUMBULL HAXHI ; SYZHANE VEIZI
Defendant: BRIKENA LLALLA ; ANILA ZOTO ; VITA DIMROCI ; THANAS PAPA ; KRISTINA PAPA ; ANDIS PAPA ; LINDITA SHOMO (PAPA) ; ELENI ZADEJA (PAPA) ; DHIMITER PAPA ; KOSTA PAPA ; JANI PAPA ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE ; BASHKIA SARANDE ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
No.Act: 11243-03855-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
NERMIN ZHABJAKU (DAJA) Kund
Plaintiff: NERMIN ZHABJAKU (DAJA)
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AGRON HAXHIRAJ ; MELEQE HAXHIRAJ ; EVIS ZOTAJ ; DENISA ZOTAJ ; PELLUMBESHA ZOTAJ ; SHOQERIA "SIDRIT & XHENI" SH.P.K ; AVOKATURA E SHTETIT
Third Party: BASHKIA E TIRANES
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
No.Act: 11243-03854-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Korçë)
ALKETA FEJZOLLI dhe T
Plaintiff: DRITA KODRA ; FATIME MUSLLI ; AHMET FEJZOLLI ; BEHIJE XHINDI ; SELAMI FEJZOLLI ; HASAN FEJZOLLI ; QERIME GOXHAJ ; PETREF DILKA ; ALFRED DILKA ; XHESILA DILKA ; MYFIT MUSLLI ; AFERDITA MUSLLI ; SARA MUSLLI ; XHONI MUSLLI ; NURI FEJZOLLI ; NADIRE HOXHALLARI ; RAHMIJE GJYLI ; ALEKS FOTI ; VAJBE FAMA ; ANESTI FEJZOLLI ; EDLIRA FEJZOLLI ; ELTON FEJZOLLI ; ALKETA FEJZOLLI
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; GJELA CIPI ; KRISTO CIPI ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE KORCE
Dt.registration: 07.12.2017Case details ]
1 to 10 of 65844 case  Page  of 6585 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania