Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 77291 case  Page  of 7730 terms per page
No.Act: 11241-01031-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
GEZIM HOXHA Kund
Plaintiff: GEZIM HOXHA
Defendant: NDERMARRJA E UJESJELLES KANALIZIME, BERAT - KUCOVE SH.A
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
No.Act: 11243-01030-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
ZENUN FEGA Kund
Plaintiff: ZENUN FEGA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
No.Act: 11243-01029-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kukës)
KUJTESA AHMETI dhe T
Plaintiff: ASTRIT AHMETI ; KUJTESA AHMETI
Defendant: SHEGE AHMETI (MOLLA) ; YLLI AHMETI ; MIRITA AHMETI
Third Party: BASHKIA KUKES ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KUKES
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
No.Act: 11243-01028-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
PELLUMB TEFA Kund
Plaintiff: PELLUMB TEFA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
No.Act: 11243-01027-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PETRAQ DODI Kund
Plaintiff: PETRAQ DODI
Defendant: VASILLO SKUPRA ; KRISTAQ SKUPRA ; PERMBARUES GJYQESOR PRIVAT ARTAN SIMA
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
No.Act: 11118-01026-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
BASHKIA SHKODER Kund
Plaintiff: BASHKIA SHKODER
Third Party: KONTROLLI I LARTE I SHTETIT
Defendant: DEDE ZHURI
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
No.Act: 11243-01025-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
ELTON BESHO dhe T
Plaintiff: ADRIAN BESHO ; ELTON BESHO
Defendant: MIRJETA XHELAJ ; ZAMIRA VELO ; PERPARIM GEGA ; MAKSIM GEGA ; SILVIRA LALIKE ; FATI MASKAJ ; FJONA DOLLANI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
No.Act: 11243-01024-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
ARDIAN XHAFERRI dhe T
Plaintiff: NEFAIL ISLAMI ; ARDIAN XHAFERRI
Defendant: JANI KOSTA ; SOTIR ANDONI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Third Party: ADELAJDA XHEMALAJ
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
No.Act: 11243-01023-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Vlorë)
EDUART MEZURAJ Kund
Plaintiff: EDUART MEZURAJ
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; GEZIM SADIKU ; SAFETE SADIKU (TAHIRAJ) ; LIRI SADIKU (CENAJ) ; GJUSHI SADIKU ; KUJTIM SADIKU ; DIANA SADIKU ; ERION SADIKU ; KLODIAN SADIKU ; LEKO SADIKU ; ALGERT SADIKU ; LORENC SADIKU
Third Party: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME VLORE
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
No.Act: 11243-01022-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
ZAMIRA ELTARI (SHARRA) Kund
Plaintiff: ZAMIRA ELTARI (SHARRA)
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 23.04.2019Case details ]
1 to 10 of 77291 case  Page  of 7730 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania