Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 83678 case  Page  of 8368 terms per page
No.Act: 11243-01086-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
NAZIM ISMAILI Kund
Plaintiff: NAZIM ISMAILI
Defendant: QAZIM KAPIDANI ; SAIMIR KAPIDANI
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
No.Act: 11243-01085-00-2020  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
MILIKA LEKA (SHEHI) Kund
Plaintiff: MILIKA LEKA (SHEHI)
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
No.Act: 11241-01084-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
VIOLETA CERRAGA Kund
Plaintiff: VIOLETA CERRAGA
Defendant: SHOQERIA "POSTA SHQIPTARE" SH.A.
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
No.Act: 11241-01083-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
BEHAR DEMA Kund
Plaintiff: BEHAR DEMA
Defendant: UNIVERSITETI "ALEKSANDER MOISIU" DURRES
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
No.Act: 11241-01082-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
MYFTAR ASLLANAJ Kund
Plaintiff: MYFTAR ASLLANAJ
Defendant: SHOQERIA "HEKURUDHA SHQIPTARE" SH.A. ; NJESIA E BIZNESIT DHE MENAXHIMIT TE INFRASTRUKTURES HEKURUDHORE DURRES
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
No.Act: 11115-01081-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
SHOQATA "NE DOBI TE GRUAS SHQIPTARE" Kund
Plaintiff: SHOQATA "NE DOBI TE GRUAS SHQIPTARE"
Defendant: QENDRA PER ZHVILLIM KOMUNITAR "SOT PER TE ARDHMEN" ; FABIOLA LACO
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
No.Act: 23000-01080-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
XHOANA ALIU Kund
Plaintiff: XHOANA ALIU
Defendant: VALTER PAFTALI
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
No.Act: 11241-01079-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
ROBERT VERIJA Kund
Plaintiff: ROBERT VERIJA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
No.Act: 11241-01078-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
AGIM TATANI Kund
Plaintiff: AGIM TATANI
Defendant: SHOQERIA "VARAKU E" SH.P.K.
Third Party: AUTORITETI PORTUAL DURRES
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
No.Act: 90300-01077-00-2020  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
BASHKIA TIRANE
Applicant: BASHKIA TIRANE
Third Party: ALTIN ZERANI
Dt.registration: 19.10.2020Case details ]
1 to 10 of 83678 case  Page  of 8368 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania