Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 73450 case  Page  of 7345 terms per page
No.Act: 11243-02994-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
TASHO JANO dhe T
Plaintiff: ELVIRA BABOCI ; MIMOZA MUCO ; TASHO JANO
Defendant: MANARE SELFO ; TEUTA SELFO (BABOCI) ; ZAMIRA SELFO ; ASAF SELFO ; REZARTA GUSHI ; ROBERT GUSHI ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
No.Act: 11243-02993-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
QARE GJOKEA dhe T
Plaintiff: ZEF MESITI ; QARE GJOKEA
Defendant: HAMIDE HOXHA ; HAMDI HOXHA ; DRITA HAMITAJ ; XHEMAILE HASA ; NAIM KERTUSHA ; PERLAT KERTUSHA ; BAKI KERTUSHA ; AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
No.Act: 11243-02992-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SILVESTER KOPLIKU dhe T
Plaintiff: SILVESTER KOPLIKU ; ERLIS KOPIKU
Defendant: FATLUM KOPLIKU
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
No.Act: 11115-02991-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
FADIL MAJERA Kund
Plaintiff: FADIL MAJERA
Defendant: BASHKIM METI ; SHEFKIJE METI ; ALIDE METI ; DRITAN METI ; ERJON METI ; SERVETE METI ; ELVIS METI ; ARJET METI
Third Party: RUZHDI METI ; ZVRPP SHKODER ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE SHKODER ; NJESIA ADMINISTRATIVE BERDICE, BASHKIA SHKODER
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
No.Act: 11243-02990-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DESTAN LOSHA dhe T
Plaintiff: ASTRIT LOSHA ; DESTAN LOSHA
Defendant: SHOQERIA "VIKI" SH.P.K.
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
No.Act: 11243-02989-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
VALENTINA POSTOLI Kund
Plaintiff: VALENTINA POSTOLI
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZME TIRANE" SH.A. ; SHOQERIA PERMBARIMORE "KODRA BAILIFF SERVICE" SH.P.K.
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
No.Act: 11243-02988-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DRITAN AGA Kund
Plaintiff: DRITAN AGA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
No.Act: 11243-02987-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
RAJMONDA RAMA Kund
Plaintiff: RAJMONDA RAMA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
No.Act: 11241-02986-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SAZAN SHEHAJ Kund
Plaintiff: SAZAN SHEHAJ
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A.
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
No.Act: 11243-02985-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
FLUTURA HASANAJ dhe T
Defendant: MALO ARIZI ; FLUTURA HASANAJ
Dt.registration: 19.10.2018Case details ]
1 to 10 of 73450 case  Page  of 7345 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania