Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 80675 case  Page  of 8068 terms per page
No.Act: 11243-02538-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
SHOQERIA "KALAJA-T" SH.P.K Kund
Defendant: GJINOVEFA SHEHU
Plaintiff: SHOQERIA "KALAJA-T" SH.P.K
Dt.registration: 25.11.2019Case details ]
No.Act: 11115-02537-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
HELIDON CUNA Kund
Plaintiff: HELIDON CUNA
Defendant: QENDRIM CUNA
Dt.registration: 25.11.2019Case details ]
No.Act: 11243-02536-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ORJETA BUSHATI Kund
Plaintiff: ORJETA BUSHATI
Defendant: SHOQERIA "TRAJTIMI I STUDENTEVE" SH.A. SHKODER
Dt.registration: 25.11.2019Case details ]
No.Act: 11243-02535-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
SHOQERIA "ELKRI" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "ELKRI" SH.P.K
Defendant: SHOQERIA "BINO & HOXHA" SH.P.K ; VASIL GJICALI
Dt.registration: 25.11.2019Case details ]
No.Act: 11115-02534-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ALBANA DABERDAKU Kund
Plaintiff: ALBANA DABERDAKU
Defendant: SHEFIK DIBRA ; GJERGJ LEQEJZA ; MAJLINDE DEDI
Dt.registration: 25.11.2019Case details ]
No.Act: 11115-02533-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
KADRIJE VUKATANA dhe T
Plaintiff: KUJTIM VUKATANA ; KADRIJE VUKATANA
Defendant: MARK CURRI ; LULE CURRI
Dt.registration: 25.11.2019Case details ]
No.Act: 11243-02532-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
NADIRE BOSHNJAKU Kund
Plaintiff: NADIRE BOSHNJAKU
Defendant: MYHEDIN SMAJLI ; ERMIRA MEHILLI PERMBARUESE GJYQESORE PRIVAT
Dt.registration: 22.11.2019Case details ]
No.Act: 11243-02531-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
LUMTURIJE DUDA dhe T
Plaintiff: TOMORR KOKOMANI ; LUMTURIJE DUDA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE DURRES
Dt.registration: 22.11.2019Case details ]
No.Act: 11243-02530-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
KRENAR BLANA Kund
Plaintiff: KRENAR BLANA
Defendant: FATBARDH SHETI
Third Party: NJESIA ADMINISTRATIVE VELABISHT, BASHKIA BERAT ; DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES QARKU BERAT ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT
Dt.registration: 22.11.2019Case details ]
No.Act: 11243-02529-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE Kund
Plaintiff: KRYEGJYSHATA BOTERORE BEKTASHIANE
Defendant: PETRIT PISHA
Dt.registration: 22.11.2019Case details ]
1 to 10 of 80675 case  Page  of 8068 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania