Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 69236 case  Page  of 6924 terms per page
No.Act: 90600-01339-00-2018  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
SHOQERIA "J&P" AVAX S.A.
Applicant: SHOQERIA "J&P" AVAX S.A.
Third Party: MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES SE REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
No.Act: 11243-01338-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
MAJLINDA VELAJ dhe T
Plaintiff: MAJLINDA VELAJ ; ANXHELA VELAJ ; REIAN VELAJ
Defendant: SHOQERIA "O.SH.E.E" SH.A
Third Party: SHOQERIA "SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA" SH.A ; SHOQERIA "ALBSIG" SH.A ; SHOQERIA "INSIG" SH.A
Interested Party: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT, DEGA VLORE
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
No.Act: 11243-01337-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Defendant: SHOQERIA PERMBARIMORE "ZIG" SH.P.K.
Third Party: LUIGJ BARDHI
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
No.Act: 11241-01336-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
KASTRIOT MAHMUTAJ Kund
Plaintiff: KASTRIOT MAHMUTAJ
Defendant: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A PATOS
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
No.Act: 11243-01335-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GEZIM KOLECI Kund
Plaintiff: GEZIM KOLECI
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
No.Act: 11241-01334-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ASLLAN HASA Kund
Plaintiff: ASLLAN HASA
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A.
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
No.Act: 11243-01333-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
JONUZ HOXHA Kund
Plaintiff: JONUZ HOXHA
Primary Joint litigant: ERGYS HOXHA
Defendant: SHEZAI DUKA ; FITNETE DUKA ; BILBIL DUKA
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
No.Act: 11241-01332-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ELSA HOXHAJ Kund
Plaintiff: ELSA HOXHAJ
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME TIRANE" SH.A.
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
No.Act: 11241-01331-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
PLLUMB SHEHU Kund
Plaintiff: PLLUMB SHEHU
Defendant: REZIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE NR.1 SH.A.
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
No.Act: 11118-01330-00-2018  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FATJON METALIAJ dhe T
Plaintiff: ALI METALIAJ ; SHPRESA METALIAJ ; PRANVERA METALIAJ ; ALKIDA METALIAJ ; ARDITA METALIAJ ; FATJON METALIAJ
Defendant: SHOQERIA "ATLANTIK" SH.A.
Dt.registration: 23.04.2018Case details ]
1 to 10 of 69236 case  Page  of 6924 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania