Press Release

No records found!

Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 86166 case  Page  of 8617 terms per page
No.Act: 11243-00915-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
HAXHI LAMANI
Applicant: HAXHI LAMANI
Third Party: ZVRPP VLORE, SOT AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE VLORE ; ISA DAJLANI ; SHPETIM REXHAJ ; BUJAR VESHAJ
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
No.Act: 11242-00914-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
ALI VRAPI Kund
Plaintiff: ALI VRAPI
Defendant: AGJENSIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
No.Act: 90200-00913-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "IUTE CREDIT ALBANIA" SH.A
Applicant: SHOQERIA "IUTE CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
No.Act: 90200-00912-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "IUTE CREDIT ALBANIA" SH.A
Applicant: SHOQERIA "IUTE CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
No.Act: 11243-00911-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "IUTE CREDIT ALBANIA" SH.A
Applicant: SHOQERIA "IUTE CREDIT ALBANIA" SH.A
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
No.Act: 11243-00910-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALPHA BANK ALBANIA" SH.A Kund
Plaintiff: SHOQERIA "ALPHA BANK ALBANIA" SH.A
Defendant: SHOQERIA "BUSHI" SH.P.K ; ALBERT SHYTI-PERSON FIZIK ; ALKETA SHYTI-PERSON FIZIK
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
No.Act: 11241-00909-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
LUAN HAZIZI Kund
Plaintiff: LUAN HAZIZI
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
No.Act: 11243-00908-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lushnje)
EDMIRA PRIFTI dhe T
Plaintiff: PERIKLI PRIFTI ; EDMIRA PRIFTI
Defendant: PERMBARUES GJYQESOR PRIVAT "ZYBER SHEHU"
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
No.Act: 90600-00907-00-2021  (Come from: Gjykata e Apelit Shkodër)
ELIDA SHAHINI dhe T
Applicant: ELIDA SHAHINI ; BAJRAM SHAHINI ; ERMAL SHAHINI
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
No.Act: 11242-00906-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
ENGJELLUSHE MYRTAJ Kund
Plaintiff: ENGJELLUSHE MYRTAJ
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE BERAT
Dt.registration: 10.09.2021Case details ]
1 to 10 of 86166 case  Page  of 8617 terms per page

No records found!
No records found!
No records found!
No records found!
No records found!
All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania