Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 62715 case  Page  of 6272 terms per page
No.Act: 11118-02642-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
AGIM META Kund
Plaintiff: AGIM META
Defendant: ARDIAN META
Dt.registration: 28.07.2017Case details ]
No.Act: 11242-02641-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Applicant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE TIRANE
Interested Party: IBRAHIM RUSI
Dt.registration: 28.07.2017Case details ]
No.Act: 11243-02640-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
KESHILLI I MINISTRAVE Kund
Plaintiff: KESHILLI I MINISTRAVE
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE ; KOMUNITETI MYSLYMAN SHQIPTAR DHE MYFTINIA SARANDE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE
Dt.registration: 28.07.2017Case details ]
No.Act: 11243-02639-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
ILIA KOCO Kund
Plaintiff: ILIA KOCO
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONES TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.registration: 28.07.2017Case details ]
No.Act: 11243-02638-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
BESNIK DODA Kund
Plaintiff: BESNIK DODA
Defendant: AFERDITA ALLA ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME LIBRAZHD
Dt.registration: 28.07.2017Case details ]
No.Act: 11243-02637-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
GEZIM HAJDARAJ Kund
Plaintiff: GEZIM HAJDARAJ
Defendant: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A PATOS
Dt.registration: 28.07.2017Case details ]
No.Act: 11241-02636-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
PERPARIM MIROFCI Kund
Plaintiff: PERPARIM MIROFCI
Defendant: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A PATOS
Dt.registration: 28.07.2017Case details ]
No.Act: 11243-02635-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
THEMI SUKU Kund
Plaintiff: THEMI SUKU
Defendant: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A PATOS
Dt.registration: 28.07.2017Case details ]
No.Act: 11243-02634-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "VIGAND KONSTRUKSION" SH.P.K. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "VIGAND KONSTRUKSION" SH.P.K.
Defendant: SHOQERIA "ALUFLOR" SH.P.K.
Third Party: SHOQERIA "MSA KONSTRUKSION" SH.P.K.
Dt.registration: 28.07.2017Case details ]
No.Act: 11243-02633-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LORENC HARSHOVA dhe T
Plaintiff: SHKENDIJE HARSHOVA ; LORENC HARSHOVA
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Third Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 27.07.2017Case details ]
1 to 10 of 62715 case  Page  of 6272 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania