Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 81999 case  Page  of 8200 terms per page
No.Act: 11243-00442-00-2020  (Come from: Gjykata e Apelit Gjirokastër)
SOFOKLI PAPADHIMA Kund
Plaintiff: SOFOKLI PAPADHIMA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE GJIROKASTER
Dt.registration: 29.05.2020Case details ]
No.Act: 11243-00441-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
PETRAQ NAKA Kund
Plaintiff: PETRAQ NAKA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA RAJONALE GJIROKASTER
Dt.registration: 29.05.2020Case details ]
No.Act: 11243-00440-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
PERLAT SHATRAFILI Kund
Plaintiff: PERLAT SHATRAFILI
Defendant: HAMIDE SHATRAFILI (ISMAILI)
Dt.registration: 29.05.2020Case details ]
No.Act: 11243-00439-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
SINAN AHMETI Kund
Plaintiff: SINAN AHMETI
Defendant: BASHKIA SARANDE ; Z.V.R.P.P. SARANDE
Third Party: SPIRO KASAJ ; XHEVAHIR HOXHA ; QIRJAKO GACO
Dt.registration: 29.05.2020Case details ]
No.Act: 11243-00438-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
ILIRJANA KAPEDANI Kund
Plaintiff: ILIRJANA KAPEDANI
Defendant: SPIRO GURMA
Dt.registration: 29.05.2020Case details ]
No.Act: 11243-00437-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
AFRIM AGUSHI Kund
Plaintiff: AFRIM AGUSHI
Defendant: PELLUMB SKENDULI ; STRAZIMIR BEQIRI ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE GJIROKASTER
Dt.registration: 29.05.2020Case details ]
No.Act: 11243-00436-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
VEZIRE HUSHI dhe T
Plaintiff: KASTRIOT GURAJ ; VEZIRE HUSHI ; NATASHA CACANI ; SHPRESA METO
Defendant: IRINI GURAJ ; ILIA GURAJ
Dt.registration: 29.05.2020Case details ]
No.Act: 11243-00435-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
KASTRIOT RAMA Kund
Plaintiff: KASTRIOT RAMA
Defendant: AGIM HASANI ; LEFKOTHEA EKSARHO
Dt.registration: 29.05.2020Case details ]
No.Act: 11243-00434-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Gjirokastër)
RAZIE BOCI dhe T
Plaintiff: GUXIMTAR BOCI ; RAZIE BOCI ; CELJETA BOCI ; IRIDA BOCI ; ARMANDO HASANI
Defendant: TELEVIZIONI KOMBETAR "KLAN"
Dt.registration: 28.05.2020Case details ]
No.Act: 11243-00433-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pukë)
KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE (MYFTINIA PUKE) Kund
Plaintiff: KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE (MYFTINIA PUKE)
Defendant: KESHILLI I MINISTRAVE I REPUBLIKES SE SHQIPERISE
Third Party: BASHKIA PUKE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE SHKODER
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE SHKODER
Dt.registration: 28.05.2020Case details ]
1 to 10 of 81999 case  Page  of 8200 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania