Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 81150 case  Page  of 8115 terms per page
No.Act: 21001-00078-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LULZIM MORA Kund
Plaintiff: LULZIM MORA
Defendant: ALKETA MORA (ABAZI)
Dt.registration: 22.01.2020Case details ]
No.Act: 11115-00077-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BESA" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "BESA" SH.P.K
Defendant: FLUTURA GURABARDHI ; MERITA GURABARDHI ; ARTA GURABARDHI ; DREJTORIA VENDORE E AGJENCISE SHTETERORE TE KADASTRES TIRANA JUG PRANE ASHK
Dt.registration: 22.01.2020Case details ]
No.Act: 11243-00076-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A Kund
Plaintiff: SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A
Defendant: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR TROPOJE
Dt.registration: 21.01.2020Case details ]
No.Act: 11243-00075-00-2020  (Come from: Gjykata e Apelit Shkodër)
MATI KOLIQI dhe T
Plaintiff: MATI KOLIQI ; RROK KOLIQI ; GJON KOLIQI ; MARIJE SHELDIJA (KOLIQI)
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Dt.registration: 21.01.2020Case details ]
No.Act: 11243-00074-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
JORGOS DOKO Kund
Plaintiff: JORGOS DOKO
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Interested Party: ZYRA VENDORE E AVOKATURES SE SHTETIT VLORE
Dt.registration: 21.01.2020Case details ]
No.Act: 11243-00073-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A Kund
Plaintiff: SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A
Defendant: PERSONI FIZIK TREGTAR SOKOL DODA
Dt.registration: 21.01.2020Case details ]
No.Act: 11241-00072-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pukë)
LENE TABAKAJ Kund
Plaintiff: LENE TABAKAJ
Defendant: QENDRA SHENDETESORE QELEZ
Third Party: DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK PUKE
Dt.registration: 21.01.2020Case details ]
No.Act: 11118-00071-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
LULZIM KARINI Kund
Plaintiff: LULZIM KARINI
Defendant: DEDE PREKA
Dt.registration: 21.01.2020Case details ]
No.Act: 90200-00070-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
GJON SHKAMBI
Applicant: GJON SHKAMBI
Dt.registration: 21.01.2020Case details ]
No.Act: 11243-00069-00-2020  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
DHIMITER BAKSEVANI dhe T
Plaintiff: PANAJOT BALLIU ; SUZANA HOXHA ; DHIMITER BAKSEVANI
Defendant: VELEDIN CUMANI ; SAMI SALLAKU ; KOCO KAPIA ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME POGRADEC ; SHOQERIA PERMBARIMORE "616/A" SH.P.K
Third Party: LAVDIE LAMO ; ARBEN MALE ; AGIM MUSTAFA ; FEHMI LIKAJ ; ILIRJAN ZACELLARI ; ADRIATIK MIMINI ; GERALDINA VELO ; NAZAR LAMO
Dt.registration: 17.01.2020Case details ]
1 to 10 of 81150 case  Page  of 8115 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania