Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 61612 case  Page  of 6162 terms per page
No.Act: 11241-02168-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
ZHANETA VEIZAJ Kund
Plaintiff: ZHANETA VEIZAJ
Defendant: SHOQERIA "ALBPETROL" SH.A. PATOS
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
No.Act: 11243-02167-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
SERGJIO MAZREKU Kund
Plaintiff: SERGJIO MAZREKU
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONES ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
No.Act: 11241-02166-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
OLSI MUCI Kund
Plaintiff: OLSI MUCI
Defendant: SHOQERIA "UJESJELLES KANALIZIME" SH.A, POGRADEC
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
No.Act: 90500-02165-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
LLAZAR BREGOVA
Applicant: LLAZAR BREGOVA
Third Party: SHOQERIA "INSIG" SH.A.
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
No.Act: 43000-02164-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "GJO SPA POWER" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "GJO SPA POWER" SH.P.K
Defendant: SHOQERIA "FATJON" SH.P.K
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
No.Act: 11243-02163-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
AGRON METAJ Kund
Plaintiff: AGRON METAJ
Defendant: AGJENSIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; LILI CIBUKU ; ZYRA E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KUCOVE
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
No.Act: 11243-02162-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pukë)
GJIN FRROKU Kund
Plaintiff: GJIN FRROKU
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Third Party: AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE SHKODER
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
No.Act: 11243-02161-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
GJON MARKU Kund
Plaintiff: GJON MARKU
Third Party: BARDHE PJETRI (MARKU)
Defendant: ZYRA E PERMBARIMIT LEZHE
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
No.Act: 11241-02160-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
RAFAELA PALUSHI Kund
Plaintiff: RAFAELA PALUSHI
Defendant: FONDACIONI "ETERIT ROGACIONISTE SHQIPTARE"
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
No.Act: 11118-02159-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
FLOGERT PRENGA dhe T
Plaintiff: NDREC PRENGA ; FLOGERT PRENGA
Defendant: BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMEVE "INSIG" SH.A.
Dt.registration: 23.06.2017Case details ]
1 to 10 of 61612 case  Page  of 6162 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania