Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 78339 case  Page  of 7834 terms per page
No.Act: 11243-01544-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH) SH.A Kund
Plaintiff: KORPORATA ELEKTROENERGJITIKE SHQIPTARE (KESH) SH.A
Defendant: ISUF MATOSHI
Dt.registration: 14.06.2019Case details ]
No.Act: 11243-01543-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
HAJRIE BUCPAPAJ Kund
Plaintiff: HAJRIE BUCPAPAJ
Defendant: DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SE PRONES PUBLIKE TIRANE ; ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME TROPOJE
Dt.registration: 14.06.2019Case details ]
No.Act: 11243-01542-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
SHOQERIA "SHUSHICA" SH.P.K. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "SHUSHICA" SH.P.K.
Defendant: SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR JUSTICA" SH.P.K.
Third Party: MEHMET ISUFI ; LINDITA ISUFI
Dt.registration: 14.06.2019Case details ]
No.Act: 11243-01541-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
SHOQERIA "LORIS KONFEKSION" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "LORIS KONFEKSION" SH.P.K
Defendant: SHOQERIA "SHERBIMI PERMBARIMOR AB" SH.P.K ; SHOQERIA "BANKA KOMBETARE TREGTARE" SH.A
Dt.registration: 14.06.2019Case details ]
No.Act: 11243-01540-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ANISE MESHNUNI dhe T
Plaintiff: PRANVERA MESHNUNI ; AMINE MESHNUNI ; MUHAMED MESHNUNI ; ANISE MESHNUNI
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. DEGA SHKODER
Third Party: VEHBI NICERI
Dt.registration: 13.06.2019Case details ]
No.Act: 11241-01539-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
FATMIRA GJURA Kund
Plaintiff: FATMIRA GJURA
Defendant: FILIALI I POSTES ELBASAN ; SHOQERIA "POSTA SHQIPTARE" SH.A.
Dt.registration: 13.06.2019Case details ]
No.Act: 11243-01538-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
GEZIM GORA Kund
Plaintiff: GEZIM GORA
Defendant: KOMPANIA - DEVOLL HYDROPAWER SH.A
Dt.registration: 13.06.2019Case details ]
No.Act: 11112-01537-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Elbasan)
TAULANT ROKO Kund
Plaintiff: TAULANT ROKO
Defendant: EDMOND LEKA ; HEDIJE TRASHI ; ILIRJAN LEKA ; XHULJETA TREPSENISHTI ; ARBANA GRECA
Dt.registration: 13.06.2019Case details ]
No.Act: 90200-01536-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Applicant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Interested Party: MARJAN NIKOLLI ; KRISTJAN KOLA ; MARJAN GJOKLAJ
Dt.registration: 13.06.2019Case details ]
No.Act: 11243-01535-00-2019  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
HEKURAN QYRA dhe T
Plaintiff: HEKURAN QYRA ; NAZMI QYRA ; FATIME BEDELI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; AVOKATURA E SHTETIT, ZYRA VENDORE DURRES ; SHERIF QYRA ; FADILE BLLOSHMI ; HAMIT QYRA ; ENITA QYRA (GJORGJI) ; SAIBE BEQO ; SAMI QYRA
Dt.registration: 13.06.2019Case details ]
1 to 10 of 78339 case  Page  of 7834 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania