Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 60002 case  Page  of 6001 terms per page
No.Act: 11216-01514-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ADNAND TEPSHI Kund
Plaintiff: ADNAND TEPSHI
Defendant: ARBEN DEMIRXHIU
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 11243-01513-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
MARIANTHI KOLAGJI dhe T
Plaintiff: NESTUR KOLAGJI ; MARIANTHI KOLAGJI
Defendant: BASHKIA SARANDE ; ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME SARANDE ; MIHALLAQ PAPA ; VASIL MAKO
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 11243-01512-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
LLESH CUNI Kund
Plaintiff: LLESH CUNI
Defendant: GEZIM KODRA ; SHOQERIA PERMBARIMORE "HOTI BAILIFF SERVICE"
Third Party: SHOQERIA "FONDI BESA" SH.A
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 11243-01511-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
TAIP VELAJ Kund
Plaintiff: TAIP VELAJ
Defendant: BASHKIA HIMARE
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 11243-01510-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
TIMOLEO ZENELI Kund
Plaintiff: TIMOLEO ZENELI
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; GRANIT SHEHU ; TRIFON KOLOI ; NERON SHEHU ; LUAN SHEHU ; VANGJEL KRISTO ; FILLORETA AVDI ; KRISTINA GACI
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 11242-01509-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
HERVEHE IDRIZAJ
Applicant: HERVEHE IDRIZAJ
Third Party: DEGA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE SARANDE ; MINISTRIA E PUNEVE TE BRENDSHME, DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE MBESHTETESE
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 11118-01508-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Vlorë)
KRISTO DEDE Kund
Plaintiff: KRISTO DEDE
Defendant: DHIMITER DUKA ; SHOQERIA "IONIC PRODUCTIONS - INT" SH.A (IONIC SEA PRODUCTIONS - INT)
Third Party: KOMANDA E FORCES DETARE (REPARTI USHTARAK NR. 2001)
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 11243-01507-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ISA ABDYLI Kund
Plaintiff: ISA ABDYLI
Defendant: SHOQERIA "EJSTEL" SH.P.K
Third Party: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME DURRES
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 11115-01506-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
JORGO PAPA dhe T
Plaintiff: ARISTIDH PAPA ; JORGO PAPA
Defendant: VANGJEL PAPA ; ZHANETA PAPA
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
No.Act: 11243-01505-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
DITMIR BUSHI
Plaintiff: DITMIR BUSHI
Dt.registration: 28.04.2017Case details ]
1 to 10 of 60002 case  Page  of 6001 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania