Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 79250 case  Page  of 7925 terms per page
No.Act: 11243-01965-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
PETRO NIKA Kund
Plaintiff: PETRO NIKA
Defendant: BASHKIA URA VAJGURORE, KESHILLI BASHKIAK URA VAJGURORE ; MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISE DHE SIPERMARRJES
Third Party: ZYRA VENDORE E REGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT ; AVOKATURA E SHTETIT ZYRA VENDORE VLORE
Dt.registration: 31.07.2019Case details ]
No.Act: 11243-01964-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
ETLEVA PINA dhe T
Plaintiff: TRASHEGIMTARET LIGJORE TE AQIF AZIZOLLI ; BUJAR AZIZOLLI ; ZEGJINE SEITAJ ; PERPARIM AZIZOLLI ; ETHEM AZIZOLLI ; ILIRJAN AZIZOLLI ; BEHAR AZIZOLLI ; MURAT KAMSI ; BAREZA GJINI ; VALBONA KAMSI ; DHURATA LIKAJ ; ETLEVA PINA
Defendant: KADRI AZIZOLLI ; MENTAZ AZIZOLLI ; SARE ZONJA ; FATIME KAJO ; BAFTJARE ALLAJBEU ; GRAMOZ AZIZOLLI ; MANUSHAQE VELACI ; LUAN AZIZOLLI ; NAFIJE SERJANI
Dt.registration: 31.07.2019Case details ]
No.Act: 11243-01963-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
BASHKIA SKRAPAR Kund
Plaintiff: BASHKIA SKRAPAR
Defendant: SHOQERIA "VELLEZERIT HAZISLLARI" SH.P.K.
Dt.registration: 30.07.2019Case details ]
No.Act: 11243-01962-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
FADILE DERVISHI Kund
Plaintiff: FADILE DERVISHI
Defendant: NEXHMI HAVERIKU ; PARIM DERVISHI ; ARTAN DERVISHI
Third Party: ZYRA PERMBARIMORE GUGASHI
Dt.registration: 30.07.2019Case details ]
No.Act: 11243-01961-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Kavajë)
HAXHI AJDINI Kund
Plaintiff: HAXHI AJDINI
Defendant: SHERBIMI PERMBARIMOR "FLASH" SH.P.K.
Third Party: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A. ; ILIR USTAMETA ; FLORINDA USTAMETA
Dt.registration: 30.07.2019Case details ]
No.Act: 23000-01960-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
TONE KOLA Kund
Plaintiff: TONE KOLA
Defendant: KRISTIAN MARKU
Dt.registration: 30.07.2019Case details ]
No.Act: 11243-01959-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
NADIRE BOSHNJAKU Kund
Plaintiff: NADIRE BOSHNJAKU
Defendant: SAFETE BESHI ; ARJANA ZHUGRI ; DAUT ZHUGRI ; ORGES ZHUGRI ; MEGI ZHUGRI ; ARBER ZHUGRI
Third Party: PERMBARUESE GJYQESORE PRIVATE ERMIRA MHILLI
Dt.registration: 30.07.2019Case details ]
No.Act: 11243-01958-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
DJANA SHERRI dhe T
Plaintiff: GJERGJ SHERRI ; DJANA SHERRI
Defendant: SHOQERIA "MICRO CREDIT ALBANIA" SH.A.
Dt.registration: 30.07.2019Case details ]
No.Act: 11241-01957-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
JETMIR GOKAJ Kund
Plaintiff: JETMIR GOKAJ
Defendant: BASHKIA SHKODER
Dt.registration: 30.07.2019Case details ]
No.Act: 11241-01956-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
AMELA ZAGANJORI Kund
Plaintiff: AMELA ZAGANJORI
Defendant: INSPEKTORIATI KOMBETAR I MBROJTJES SE TERRITORIT
Dt.registration: 30.07.2019Case details ]
1 to 10 of 79250 case  Page  of 7925 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania