Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 80255 case  Page  of 8026 terms per page
No.Act: 11243-02380-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
SHOQERIA "HMK CONSULTING" SH.P.K Kund
Plaintiff: SHOQERIA "HMK CONSULTING" SH.P.K
Defendant: SHOQERIA "BOLLES + WILSON" GMBH & CO KG ; ROMEO VERIGA ; OLGERT MAXHE ; PETER WILSON ; ANDRONIRA BURDA
Dt.registration: 18.10.2019Case details ]
No.Act: 11243-02379-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
NASTASI GJIKAS dhe T
Plaintiff: NASTASI GJIKAS ; DHIMITRAQ GJIKAS
Defendant: ALEKSANDRA NIKA ; ILIR NIKA ; DHURATA ZIKO (NIKA) ; DEA PIHIJONI (NIKA) ; KESHILLI I MINISTRAVE
Third Party: BASHKIA KORCE ; Z.V.R.P.P. KORCE
Dt.registration: 18.10.2019Case details ]
No.Act: 11243-02378-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
MARCELA CALLO dhe T
Plaintiff: FIQIRIJE LATIFI ; REIS LATIFI ; RAKIP LATIFI ; MARIKA CALLO ; MIRANDA CALLO ; MARCELA CALLO
Defendant: PANDI KRISTO ; GJERGJI KRISTO ; TOMORR LATIFI ; FILE GANELLARI ; MARJANA CALLO ; HAZBIJE CINGERRIMA (LATIFI) ; MBARESA KODRA (LATIFI) ; SKENDER CALLO
Third Party: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME KORCE
Dt.registration: 16.10.2019Case details ]
No.Act: 11243-02377-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
ELVIN BYLYKBASHI Kund
Plaintiff: ELVIN BYLYKBASHI
Defendant: TATJANA FEZOLLARI ; JONA FEZOLLARI ; KLEA FEZOLLARI ; ALBAN BYLYKBASHI ; ERLEJDI BALLIU ; SHOQERIA "GEDI" SH.P.K
Third Party: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME POGRADEC
Dt.registration: 16.10.2019Case details ]
No.Act: 11241-02376-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Pogradec)
DASHURIE SHKULLAKU Kund
Plaintiff: DASHURIE SHKULLAKU
Defendant: QENDRA SHENDETESORE DARDHAS, POGRADEC ; DREJTORIA E SHENDETIT PUBLIK POGRADEC
Dt.registration: 16.10.2019Case details ]
No.Act: 11243-02375-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
VILSON NAKE Kund
Plaintiff: VILSON NAKE
Defendant: KESHILLI I MINISTRAVE
Dt.registration: 16.10.2019Case details ]
No.Act: 11241-02374-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
MIRANDA NUNO Kund
Plaintiff: MIRANDA NUNO
Defendant: AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR TIRANE
Dt.registration: 15.10.2019Case details ]
No.Act: 11243-02373-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Sarandë)
ALKETA ADEMI Kund
Plaintiff: ALKETA ADEMI
Defendant: UNIVERSITETI FAN S. NOLI, KORCE ; MINISTRIA E SHENDETESISE
Dt.registration: 15.10.2019Case details ]
No.Act: 11243-02372-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
ABDULLA FISHEKU Kund
Plaintiff: ABDULLA FISHEKU
Defendant: BASHKIA URA VAJGURORE, BERAT ; MINISTRIA E FINANCAVE TIRANE ; DREJTORIA E DREJTIMIT TE PRONES PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE EKONOMISE DHE FINANCAVE TIRANE ; DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TE PRONAVE PUBLIKE PRANE MINISTRISE SE EKONOMISE DHE FINANCAVE TIRANE ; TRASHEGIMTARET E TE NDJERIT MEHMET TAFA ; BAJAME TAFA ; ZYRA GJODESHI (TAFA) ; HAJDAR TAFA ; RAIMONDA MARRA (TAFA) ; MIRJANA METUSHI (TAFA) ; TOMOR TAFA ; HAZIS TAFA ; ASTRIT TAFA ; ILIR TAFA ; FREDI TAFA ; JASHAR CJAPI ; AGRON TAFA ; FIQIRETE TAFA ; ADESON TAFA ; KUSHE CJAPI ; ALTIN CJAPI ; ADRIATIK CJAPI ; FLUTURA PASHO (CJAPI)
Third Party: ZYRA VENDORE E RREGJISTRIMIT TE PASURIVE TE PALUAJTSHME BERAT
Dt.registration: 15.10.2019Case details ]
No.Act: 11243-02371-00-2019  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
DITURIE SULOLLARI Kund
Plaintiff: DITURIE SULOLLARI
Defendant: DREJTORIA E SHERBIMIT SPITALOR DEVOLL
Third Party: MINISTRIA E SHENDETIT PUBLIK DHE MBROJTJES SOCIALE
Dt.registration: 15.10.2019Case details ]
1 to 10 of 80255 case  Page  of 8026 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania