Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 64422 case  Page  of 6443 terms per page
No.Act: 11241-03270-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ODETA SHYTI Kund
Plaintiff: ODETA SHYTI
Defendant: SHOQERIA "FACILE.IT BROKER ASSICURACIONI ALBANIA BRANCH" SRL, DEGA SHQIPERI
Dt.registration: 16.10.2017Case details ]
No.Act: 11243-03269-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Korçë)
PETRIT BRAHOLLI Kund
Plaintiff: PETRIT BRAHOLLI
Defendant: SHERBIMI PERMBARIMOR "PETANI BAILIFF'S" SH.P.K
Third Party: ALFRED SHURDHA ; TONIN GREMI ; JORGO BRAHOLLI ; QENDRA KOMBETARE E RREGJISTRIMIT, TIRANE
Dt.registration: 13.10.2017Case details ]
No.Act: 11243-03267-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ARDITA SHTYLLA (MALILE)
Applicant: ARDITA SHTYLLA (MALILE)
Interested Party: ENKELEDA SELFO ; SULLTANE SELFO ; BRUNILDA SELFO ; ROVENA SELFO
Dt.registration: 12.10.2017Case details ]
No.Act: 11220-03266-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
MEHMET KURTI Kund
Plaintiff: MEHMET KURTI
Defendant: ASLLAN KURTI ; SHOQERIA "V-NDERTIM" SH.P.K
Dt.registration: 12.10.2017Case details ]
No.Act: 11243-03264-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
FLORA PRENGA dhe T
Plaintiff: FLORA PRENGA ; BESMIR PRENGA ; PJETER PRENGA ; AGE PRENGA ; GEZIM PRENGA ; BARDHOK PRENGA ; LINDITA PRENGA ; VJOLLCA PRENGA ; ANTON PRENGA ; SIMON PRENGA ; MARJANA PRENGA ; AFERDITA PRENGA
Defendant: BYROJA SHQIPTARE E SIGURIMEVE
Dt.registration: 12.10.2017Case details ]
No.Act: 11243-03263-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A Kund
Plaintiff: SHOQERIA "ALBTELECOM" SH.A
Defendant: AGJENCIA KOMBETARE E BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKESORE
Dt.registration: 12.10.2017Case details ]
No.Act: 11227-03259-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
VIOLETA XHEPA Kund
Plaintiff: VIOLETA XHEPA
Defendant: ADEM SHEHU
Dt.registration: 12.10.2017Case details ]
No.Act: 11243-03256-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ASTRIT SHPUZA Kund
Plaintiff: ASTRIT SHPUZA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 12.10.2017Case details ]
No.Act: 11111-03253-00-2017  (Come from: Gjykata shkallës së parë Durrës)
ALFRED PRENGA Kund
Plaintiff: ALFRED PRENGA
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A
Dt.registration: 12.10.2017Case details ]
No.Act: 11243-03251-00-2017  (Come from: Gjykata e Apelit Durrës)
AVOKATURA E SHTETIT Kund
Defendant: SANIJE HAXHIALUSHI ; MYNEVERE HAXHIALUSHI ; AGJENCIA TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE
Plaintiff: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 12.10.2017Case details ]
1 to 10 of 64422 case  Page  of 6443 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania