Press Release

No records found!
jo_duhanit
  • Supreme Court of the Republic of Albania supports the initiative
    "Shqipëria JO Duhanit"

Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 85196 case  Page  of 8520 terms per page
No.Act: 11242-00442-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
ELSA SHEHAJ
Applicant: ELSA SHEHAJ
Third Party: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE TIRANE ; BASHKIA FIER ; DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES, QARKU FIER
Dt.registration: 22.04.2021Case details ]
No.Act: 90200-00441-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Lezhë)
LUIGJ CELAJ
Applicant: LUIGJ CELAJ
Dt.registration: 22.04.2021Case details ]
No.Act: 11242-00440-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Berat)
MEHMET ZYLFA
Applicant: MEHMET ZYLFA
Third Party: NJESIA ADMINISTRATIVE VELABISHT, PRANE BASHKISE BERAT
Dt.registration: 21.04.2021Case details ]
No.Act: 11243-00439-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tropojë)
SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Defendant: SHOQERIA PERMBARIMORE "GENERAL DEBT COLLECTION" SH.P.K.
Third Party: MUSTAF BRECANI
Dt.registration: 21.04.2021Case details ]
No.Act: 21001-00438-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
BUJAR MUSTALI Kund
Plaintiff: BUJAR MUSTALI
Defendant: MIMOZA MUSTALI
Dt.registration: 21.04.2021Case details ]
No.Act: 11241-00437-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
ALTIN BASHLI Kund
Plaintiff: ALTIN BASHLI
Defendant: AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES TIRANE ; AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA VENDORE SHKODER
Dt.registration: 21.04.2021Case details ]
No.Act: 11118-00436-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Fier)
ANDI BOJNI Kund
Plaintiff: ANDI BOJNI
Defendant: SHOQERIA "OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE" SH.A.
Dt.registration: 21.04.2021Case details ]
No.Act: 11243-00435-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SKENDER SKENDERI Kund
Plaintiff: SKENDER SKENDERI
Defendant: DREJTORIA E PERGJITHSHME E DOGANAVE
Dt.registration: 21.04.2021Case details ]
No.Act: 11241-00434-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
JONILA SHYTAJ Kund
Plaintiff: JONILA SHYTAJ
Defendant: FONDI I SIGURIMIT TE DETYRUESHEM TE KUJDESIT SHENDETESOR
Dt.registration: 21.04.2021Case details ]
No.Act: 11112-00433-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SOKOL KRASNIQI Kund
Plaintiff: SOKOL KRASNIQI
Defendant: DANIELA KRASNIQI
Third Party: SHOQERIA "GENER 2" SH.P.K.
Dt.registration: 21.04.2021Case details ]
1 to 10 of 85196 case  Page  of 8520 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania