• 1
    Sed ornare elit vel sapien varius
  • 2
    Aenean hendrerit ac justo et egestas

Cases in the Supreme Court

Search attributes
1 to 10 of 84346 case  Page  of 8435 terms per page
No.Act: 11119-00059-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
GJON MARASHI Kund
Plaintiff: GJON MARASHI
Defendant: NDUE MARASHI
Third Party: FRAN MARASHI ; JAKE MARASHI
Dt.registration: 21.01.2021Case details ]
No.Act: 11243-00058-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AUREL KOMINO Kund
Plaintiff: AUREL KOMINO
Defendant: SHOQERIA "DONI CONSTRUCTION" SH.P.K.
Dt.registration: 21.01.2021Case details ]
No.Act: 11243-00057-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
AVOKATURA E SHTETIT
Applicant: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 21.01.2021Case details ]
No.Act: 11118-00056-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
JUVENTINA PAPA Kund
Plaintiff: JUVENTINA PAPA
Defendant: ZYRA PERMBARIMORE "ALBASE" SH.P.K.
Dt.registration: 21.01.2021Case details ]
No.Act: 11241-00055-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ALFRED ALLKOJA Kund
Plaintiff: ALFRED ALLKOJA
Defendant: SHOQERIA "ALB-STAR" SH.P.K.
Dt.registration: 21.01.2021Case details ]
No.Act: 11243-00054-00-2021  (Come from: Gjykata e Apelit Tiranë)
SAZAN DEMA Kund
Plaintiff: SAZAN DEMA
Defendant: AGJENCIA E TRAJTIMIT TE PRONAVE
Interested Party: AVOKATURA E SHTETIT
Dt.registration: 21.01.2021Case details ]
No.Act: 11243-00053-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
ILIR MEGERDICJAN Kund
Plaintiff: ILIR MEGERDICJAN
Defendant: DREJTORIA RAJONALE E SIGURIMEVE SHOQERORE DEGA TIRANE ; DREJTORIA E ARKIVIT TE ISSH LUNDER TIRANE
Dt.registration: 21.01.2021Case details ]
No.Act: 11243-00052-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Tiranë)
SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A. Kund
Plaintiff: SHOQERIA "BANKA E TIRANES" SH.A.
Defendant: SHOQERIA E PERMBARIMIT GJYQESOR PRIVAT "TDR GROUP" SH.P.K. ; SHOQERIA E PERMBARIMIT GJYQESOR PRIVAT "CORRECTOR" SH.P.K.
Third Party: SHOQERIA "BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE" SH.A. ; ZYRA E PERMBARIMIT "ASTREA" SH.P.K. ; SHOQERIA "ABDURRAMANI" SH.P.K. ; GANI ISMAILI
Dt.registration: 19.01.2021Case details ]
No.Act: 11241-00051-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
MAJLINDA GUGA Kund
Plaintiff: MAJLINDA GUGA
Defendant: SPITALI RAJONAL SHKODER
Dt.registration: 19.01.2021Case details ]
No.Act: 11241-00050-00-2021  (Come from: Gjykata shkallës së parë Shkodër)
NIKOLL KOCEKU Kund
Plaintiff: NIKOLL KOCEKU
Defendant: BASHKIA SHKODER ; KESHILLI I QARKUT SHKODER
Dt.registration: 19.01.2021Case details ]
1 to 10 of 84346 case  Page  of 8435 terms per page

All rights reserved. Copyright © 2014 Supreme Court of Albania